Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang Mga Bunga (naidudulot) ng Taqwa (bahagi 1 ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ang salitang 'taqwa' ay nangangahulugang:

2) Kapag ang isang tao ay may taqwa ay maisasagawa niya ang mga mabubuting gawain at maiiwasan niya ang mga ipinagbabawal dahil:

3) Ang pagkakaroon ng taqwa kay Allah ay nagiging dahilan sa pamumuhay ng isang tao sa mundong ito na:

4) Sa anong paraan dapat isinasagawa ng isang taong may taqwa ang mga mabubuting gawa?

5) Alin sa mga sumusunod ang hindi nagmumula sa mga bunga ng taqwa?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang Mga Bunga (naidudulot) ng Taqwa (bahagi 1 ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang Mga Bunga (benepisyo) ng Taqwa (bahagi 2 ng 2)