Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Patubo sa Islam(Bahagi 2 mula 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Sa Quran alin sa mga sumusunod ang partikular na nabanggit na nilalabag ang utos ni Allah hinggil sa pagkuha ng interes?

2) Pumili ng isang totoong pahayag.

3) Alin sa mga sumusunod ang nabanggit sa Quran hinggil sa riba?

4) Tungkol sa pakikilahok sa interes, alin sa mga sumusunod na tao ang sinumpa ng Sugo ni Allah?

5) Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang makatwiran sa Islam.

6) Ang isang kaibigan mo ay nasa mall at kinakailangan niyang makabili agad ng laptop. Wala siyang sapat na perang hawak kaya nagpasya siyang bumili gamit ang kanyang credit card. Paano niya gagawin ang pagbabayad?

7) Gusto ni Salim na bumili ng kotse ngunit walang sapat na pera upang bumili ng bago. Anong (mga) opsiyon ang mayroon siya?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Patubo sa Islam(Bahagi 2 mula 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Isang Paliwanag ng Surah Al-Asr