Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Patubo sa Islam(Bahagi 1 mula 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Kilalanin ang tamang pahayag tungkol sa riba.

2) Pumili ng isang totoong pahayag.

3) Alin sa mga sumusunod na uri ng 'riba' ang pinahihintulutan sa Islam?

4) Sa terminolohiya ng Shariah (batas sa Islam) ang riba ay tumutukoy sa:

5) Ipinagbabawal ng Islam ang riba. Kabilang sa kaalaman nito ang:

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Patubo sa Islam(Bahagi 1 mula 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Patubo sa Islam(Bahagi 2 mula 2)