Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Mga Kaganapan sa Araw ng Paghuhukom (bahagi 1 ng 3): Pagsisimula ng Araw

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ang kaalaman tungkol sa kung kailan ang Araw ng Paghuhukom ay nagmumula kay:

2) Kapag ang trumpeta ay hinipan sa ikalawang pagkakataon, alin sa mga sumusunod ang mananatili?

3) Ano ang hitsura ng sangkatauhan nang sila ay pinatayo sa Araw ng Paghuhukom?

4) Pumili ng isang tunay na pahayag tungkol sa pagsisimula ng Araw ng Paghuhukom.

5) Alin sa mga sumusunod ang bibigyan ni Allah ng lilim sa Araw ng Paghuhukom?

6) Ang kaalaman sa mga pangyayari na magaganap sa Araw ng Paghuhukom ay nagmula sa:

7) Anong kadahilanan ang magiging sanhi ng matinding init sa Araw ng Paghuhukom kung saan ang mga tao ay papawisan ng ayon sa kanilang mga gawa?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Mga Kaganapan sa Araw ng Paghuhukom (bahagi 1 ng 3): Pagsisimula ng Araw

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Mga Kaganapan sa Araw ng Paghuhukom (bahagi 2 ng 3): Bago ang Paghuhukom