Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang mga Matutuwid na Pinatnubayang mga Khalifa: Ali ibn Abi Talib (bahagi 2 mula 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ang pagpatay kay Ali ibn Abi Talib ay naganap sa mga kamay ni:

2) Sa 'Labanan ng Siffin' ano ang dalawang hukbo na nakipagkita sa isa't isa?

3) Pumili ng isang tunay na pahayag tungkol sa Kalipa ni Ali ibn Abi Talib.

4) Sa kabila ng kanyang pag-aalangan at pag-aatubili, anong kadahilanan ang naghimok kay Ali ibn Abi Talib na kunin ang posisyon ng Kalipa?

5) Bilang bagong hinirang na kalipa, inilipat ni Ali ibn Abi Talib ang kabisera ng bagong Ummah ng mga Muslim mula sa Medina patungong :

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang mga Matutuwid na Pinatnubayang mga Khalifa: Ali ibn Abi Talib (bahagi 2 mula 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Mga Kaganapan sa Araw ng Paghuhukom (bahagi 1 ng 3): Pagsisimula ng Araw