Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang mga Matutuwid na Pinatnubayang Mga Khalifa: Ali ibn AbiTalib (bahagi 1 mula 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Si Ali ibn Abi Talib ay itinuturing bilang:

2) Ilang taon na si Ali ibn Abi Talib nang matanggap ng Propeta ang mga unang rebelasyon?

3) Alin sa mga sumusunod na katangian ang mayroon si Ali ibn Abi Talib?

4) Anong mahalagang papel ang naiambag ni Ali ibn Abi Talib sa pag-hijrah ng Propeta Muhammad sa Yathrib?

5) Gaano katagal ang pagiging asawa ni Ali ibn Abi Talib kay Fatimah na anak na babae ng Propeta?

6) Paano naiugnay ang ama ni Ali ibn Abi Talib sa Propeta?

7) Piliin ang isang totoong pahayag tungkol kay Ali ibn Abi Talib.

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang mga Matutuwid na Pinatnubayang Mga Khalifa: Ali ibn AbiTalib (bahagi 1 mula 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang mga Matutuwid na Pinatnubayang mga Khalifa: Ali ibn Abi Talib (bahagi 2 mula 2)