Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Uthman ibn Affan (bahagi 1 mula 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ipinakikita ng kasaysayan na si Uthman ibn Affan ay tinawag upang yakapin ang Islam sa pamamagitan ng pagraranggo sa kanya ni Abu Bakr bilang:

2) Si Uthman ibn Affan ay pinili bilang:

3) Ilang taon pinamahalaan ni Uthman ibn Affan ang Ummah ng mga Muslim?

4) Bakit si Uthman ibn Affan ay kilala bilang tao na may dalawang liwanag?

5) Pumili ng isang tunay na pahayag tungkol sa buhay ni Uthman ibn Affan.

6) Alin sa mga sumusunod na katangian ang kabilang kay Uthman ibn Affan?

7) Tungkol sa edad ni Uthman ibn Affan, siya ay:

8) Ilang taon na si Uthman ibn Affan nang tawagin siya ni Abu Bakr sa Islam?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Uthman ibn Affan (bahagi 1 mula 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang mga Matutuwid na Pintanubayang Khalifah: Uthman ibn Affan (bahagi 2 mula 2)