Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Umar ibn Al-Khattab (bahagi 2 mula 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ano ang pangalan ng pumatay kay Umar ibn Al-Khattab?

2) Alin sa mga sumusunod ang totoo hinggil sa patakaran sa pagdedesisyon ni Umar ibn Al-Khattab ?

3) Si Umar ibn Al-Khattab ang nanguna sa pamumuno ng Ummah noong 634 CE nang mamatay si:

4) Itinatag ni Umar ang institusyong kilala bilang Diwan. Alin sa mga sumusunod ang nakinabang mula sa pampublikong pananalapi?

5) Paano inilagay ni Umar ibn Al-Khattab ang kanyang sarili bilang isang halimbawa para sa iba?

6) Ano ang itinuro ni Umar ibn Al-Khattab na gawin ng mga gobernador na nasa ilalim niya?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Umar ibn Al-Khattab (bahagi 2 mula 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Uthman ibn Affan (bahagi 1 mula 2)