Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Paghahatid ng Balita sa pamilya (bahagi 2 ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Sa pagtatapat sa magulang patungkol sa pagbabalik-islam, dapat na:

2) Ang paninindigan ng Islam patungkol sa mga karapatan ng mga magulang ay:

3) Piliin ang tamang pangungusap:

4) Ang pagsunod at lubos na paggalang sa magulang ay:

5) Bakit natin kailangang irespeto at sundin ang ating mga magulang?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Paghahatid ng Balita sa pamilya (bahagi 2 ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Pagkasanay sa pakiki-salamuha sa Kumunidad ng mga Muslim