Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Umrah (1 bahagi ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Sa estado ng Ihram, alin sa mga sumusunod na kilos ang ipinagbabawal?

2) Tukuyin ang (mga) haligi ng Umrah.

3) Sa panahon na makompleto ng manlalakbay ang ika-pitong pag-ikot sa Kabah, ano ang susunod na hakbang na dapat niyang gawin?

4) Ang Ihram ay tumutukoy sa:

5) Ang isang babae ay nagnanais na makapagsagawa ng Umrah at nag-aalala sa presensya ng mga lalaki sa palibot niya na hindi niya mahram. Nais niyang ipagpatuloy ang paggamit ng pantakip sa mukha ngunit hindi siya sigurado kung paano ito gagawin. Ano ang dapat niyang gawin sa ganitong sitwasyon?

6) Sa panahon na ilagay ng isang manlalakbay ang kanyang sarili sa estado ng Ihram uumpisahan niyang bigkasin ng may tono ang Talbiyah. Ang pagbigkas nito na may tono ay titigil sa panahon na ang manlalakbay ay makarating sa:

7) Tukuyin ang huling hakbang na kumukompleto sa Umrah.

8) Ang paglakad at pagtakbo sa pagitan ng mga burol ng Safa at Marwa ay tinatawag na:

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Umrah (1 bahagi ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Umrah (2 bahagi ng 2)