Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang Eid ul-Adha mula A to Z (3 bahagi ng 3)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ang huling dalawang Eid ay tulad lamang ng ibang ordinaryong araw para kay John - nagtrabaho lamang siya. Sa taong ito, nais niyang tunay na 'ipagdiwang' ang Eid. Ano ang payo na maibibigay mo sa kanya?

2) Alin sa mga sumusunod na bagay ang nasisiyang ibigay ng mga Muslim partikular sa Eid?

3) Ang pagdarasal sa Eid ay:

4) Paano ang kaalaman sa mga batiang pinagpapalitan sa isa't-isa tuwing Eid ul-Adha at ang mga naayon na sagot dito ay nakakatulong sa isang bagong Muslim?

5) Si Tanisha ay nag-aalangan at nakakaramdan nang hindi pagkabilang noong nakaraang Eid nang ang mga tao mula sa iba't-ibang panig ng mundo ay nagbabanggit ng mga salitang hindi pamilyar sa kanya nang Eid. Nais niyang ihanda ang kanyang sarili para sa lahat ng mga pagbati sa Eid sa pagkakataong ito. Ano ang hindi naayon na pagbati para sa Eid?

6) Si Naila, isang solong ina at abalang nars, ay Muslim na sa loob ng tatlong taon. Nais niyang mag-alay ng udhiyyah.

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang Eid ul-Adha mula A to Z (3 bahagi ng 3)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Mga pagbabago sa Islam (bahagi 1 ng 2): Dalawang uri ng Bidah