Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Mga Islamikong alituntunin Para sa pakikisalamuha ng magka-ibang kasarian (part 2 of 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Si Sophia ay isang physical therapist na Muslim at bahagi ng kanyang trabaho na humawak sa mga lalaking pasyente para tulungan ang mga ito na makabawi mula sa kapinsalaang natamo. Ang mga nasa parehong trabahong ito ay:

2) Ano ang nakatagong-dahilan sa hindi pagsasalita gamit ang mahina at malambing na tono sa isang tao mula sa kasalungat na kasarian?

3) Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapaliwanag ng khalwah?

4) Sa Islam, ang paulit-ulit na pagkakakilala at pagtitipon sa pagitan ng hindi magkaano-anong kalalakihan at kababihan na walang panlipunang kontrol o regulasyon ay:

5) Tukuyin kung anong uri ng ikhtilaat ang hindi sinang-ayunan ng Islam.

6) Si Ahmad ay isang bagong Muslim. Siya ay nagtatrabaho bilang tagapagturo sa isang Unibersidad. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang maituturing na ipinagbabawal na uri ng ikhtilaat?

7) Si Yusuf ay hindi sumasakay ng mag-isa sa elevator kasama ang isang babaeng hindi mahram. Gayunpaman, sa isang okasyon, may isang babae na pumasok sa elevator at pinindot ang buton bago pa man siya makahakbang palabas. Sa kinakaharap na sitwasyon siya ay napilitan na sumakay kasama ang babae hanggang sa sunod na palapag. Ano ang mga patnubay na dapat niyang sundin sa ganitong maikling sandali ng pag-iisa kasama ang babae?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Mga Islamikong alituntunin Para sa pakikisalamuha ng magka-ibang kasarian (part 2 of 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Pagpapakilala sa Shariah (1 bahagi ng 2)