Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Mga Alituntuning Islamiko Para sa Pakikisalamuha sa magka-ibang Kasarian. (part 1 of 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Sa bahay-dasalan (moske), ang mga kalalakihan at mga kababaihan ay nagtitipon para magdasal. Paano ito maisasaayos bilang ipinapahintulot na uri ng ikhtilaat?

2) Piliin ang tamang pangungusap.

3) Ang patnubay ng Propeta patungkol sa malayang pagtitipon-tipon ng mga kasarian ay dapat tuparin ng:

4) Bakit nagtatag ng mga partikular na mga alituntunin at regulasyon para sa kalalakihan at kababaihan sa kanyang moske (bahay-dasalan)?

5) Ano ang (mga) sukatan na ginawa ni Propeta Muhammad para maiwasan ang pagsi-siksikan ng mga lalaki at babae sa palibot ng pintuan ng bahay-dasalan (moske)?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Mga Alituntuning Islamiko Para sa Pakikisalamuha sa magka-ibang Kasarian. (part 1 of 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Mga Islamikong alituntunin Para sa pakikisalamuha ng magka-ibang kasarian (part 2 of 2)