Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Pangangalunya, Pakikiapid, & Pornograpiya (part 1 of 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Piliin ang tamang pangungusap patungkol sa zina.

2) Ang terminilohiyang 'zina' sa Arabik ay tumutukoy sa:

3) Ang zina ay ________________ sa isang tao na walang kasal

4) Ang gawaing zina ay:

5) Alin sa mga sumusunod na relihiyon itinuturing na kasalanan ang panganglunya?

6) Ang Zina ay isang kasalanan na kabilang sa mga pinaka-seryosong kasalanan na kung saan ay walang kapatawaran.

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Pangangalunya, Pakikiapid, & Pornograpiya (part 1 of 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang Pangangalunya, Pakikiapid, & Pornograpiya(part 2 of 2)