Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang Pagpapalakas ng Pananampalataya (bahagi 1 ng 2): Kung bakit ang pananampalataya ay hindi laging matatag

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ang Paniniwala (Imaan) ay isang bagay na:

2) Ang pagbabago-bago ng antas ng paniniwala ay normal:

3) Tukuyin ang tamang pangungusap patungkol sa paniniwala (Imaan).

4) Ang paniniwala (Imaan) ay nadaragdagan sa pagsunod sa Allah at nababawasan sa pagtaliwas.

5) Sa usaping Islam, alin sa mga sinusunod ang nilalaman ng paniniwala ng isang tao?

6) Paano maisasakilos ang paniniwala?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang Pagpapalakas ng Pananampalataya (bahagi 1 ng 2): Kung bakit ang pananampalataya ay hindi laging matatag

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang Pagpapalakas ng Pananampalataya (bahagi 2 ng 2): Palakasin ang iyong pananampalataya at magkamit ng gantimpala