Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Mga Pagsulyap mula sa Buhay ni Propeta Hesus

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Piliin ang isang tamang pahayag tungkol sa pagkakapareho ng paniniwala ng mga Kristiyano at Muslim tungkol kay Propeta Hesus.

2) Kanino direktang ipinagdarasal ni Propeta Hesus ang kanyang mga tao?

3) Pagkatapos na ang isang Kristiyano ay magbalik-loob sa Islam:

4) Ang mga ebanghelyo na ibinigay kay Hesus (Isa) sa pamamagitan ng Makapangyarihang Allah bago pinalitan at binago ang mga ito sa paglipas ng panahon ay tinukoy ng mga Muslim na:

5) Ang pangalang 'Isa' ay ang Arabe na pangalan ni Propeta:

6) Alin sa mga sumusunod na katuruan ng Islam ang nagpapadali sa pagbabago o paglipat mula sa Kristiyanismo tungo sa Islam tungkol sa espiritwal na pagkakabit kay Propeta Hesus?

7) Alin sa mga sumusunod na propeta ang nag-angkin na may malapit na kaugnayan kay Propeta Isa sa parehong mundo at sa kabilang-buhay?

8) Kilalanin ang pagkakapareho sa pagitan ni Propeta Muhammad (SAW) at Propeta Hesus.

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Mga Pagsulyap mula sa Buhay ni Propeta Hesus

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Pagharap sa mga Pag-aalinlangan