Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Mga Sulyap sa Buhay ni Propeta Moses

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ano sa mga sumusunod na uri ng pagsamba ang unang iniutos ng Allah kay Moses?

2) Ang pangalang 'Moses' ay isinalin sa wikang Arabo na:

3) Anong bansa ang kilala bilang pinakamalakas sa mundo sa kapanahunan ni Propeta Moses?

4) Bago isagawa ang iba pang mga kautusan ng Allah, alin sa mga sumusunod ang kinakailangan ng isang mananampalataya upang bumuo ng isang matibay na ugnayan sa pagitan niya at ng Allah

5) Tungkol sa pagsisisi:

6) Nang makita ni Paraon ang papalapit na kamatayan siya ay tumawag sa Allah nang may takot, ngunit hindi siya naligtas mula sa kanyang kahila-hilakbot na kapalaran. Bakit hindi tinugunan ng Allah ang kanyang pagtawag?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Mga Sulyap sa Buhay ni Propeta Moses

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Dapat Ko bang Baguhin ang Aking Pangalan?