Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Mga pagsulyap mula sa Buhay ni Propeta Yusuf (Joseph)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ano ang karunungan sa likod ng sakit at pagdurusa na naranasan ni Joseph sa mga taon bago ang kanyang pagiging Propeta?

2) Ang mga kapatid ni Propeta Joseph ay nagplano na itago ang kanyang kapalaran bilang isang nawawala at nakalimutang kaluluwa. Sa kabila ng kanilang masamang mga hangarin, si Propeta Yusuf ay naging matatag sa lupain ng Ehipto. Anong aral ang matututunan natin dito?

3) Ano ang kinakailangan nating gawin upang maging matiisin?

4) Sa Kristiyanismo ang pangalan ni 'Yusuf' ay binanggit sa Bibliya bilang si:

5) Piliin ang tamang pahayag.

6) Ano ang dahilan sa likod ng matinding pagkainggit kay Propeta Joseph ng kanyang mga nakatatandang kapatid?

7) Anong mga kadahilanan ang nagdala sa tunay na tagumpay ni Propeta Joseph?

8) Anong dahilan ng pagiging kakaiba ng kasaysayan ni Yusuf o Joseph kumpara sa iba pang mga kasaysayan ng mga Propeta na binanggit sa Quran?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Mga pagsulyap mula sa Buhay ni Propeta Yusuf (Joseph)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang Panalangin ng Patnubay