Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang Panalangin ng Patnubay

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ayon sa mga panalangin ng Istikharah ang isa ay humihingi ng gabay sa Allah para sa pinaka-mabuting kapakanan ng:

2) Sa Istikharah ang isang tao ay humihingi ng tulong at gabay sa:

3) Si Saira ay may magandang alok sa pag-aasawa at iniisip kung tatanggapin ito o hindi. Nagsagawa siya ng Istikharah at umaasa na ang desisyon ay ipahahayag sa kanya sa isang panaginip. Subalit hindi siya nakaranas ng anumang panaginip pagkatapos gawin ang Istikharah. Paano mo siya papayuhan tungkol dito?

4) Kailan dapat bigkasin ang du'a ng Istikharah?

5) Si Bilal ay naguguluhan kung tatanggapin ang panunuhol na inaalok sa kanya ng isa sa mga tagapagtustus sa pagnanais na makuha ang kanyang pabor. Maaari ba siyang gumawa ng Istikharah sa bagay na ito?

6) Ang mga panalangin na nakapaloob sa Istikharah ay mga salita na:

7) Sa anong kalagayan maaaring magsagawa ng Istikharah?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang Panalangin ng Patnubay

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Mga pagsulyap mula sa Buhay ni Propeta Ayub