Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Paghahatid ng Balita sa Pamilya (Bahagi 1 ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ang pagpapaalam ng pagyakap sa Islam ng isang tao ay:

2) Matapos tanggapin ang Islam, ang isang tao ay hindi dapat magmadali na ipaalam sa marami ang kanilang pagbabalik-islam, bagkus sila'y dapat na:

3) Ang dalawang bagay na tumutulong at nagbibigay lakas sa mga panahon na mahirap tulad ng pagpapaalam ng kanyang pagbabalik-islam sa kanyang pamilya ay:

4) Bakit mas mainam na pagplanuhang mabuti kung paano ipapaalam ng isang tao ang kanyang pagbabalik-islam sa kanyang pamilya?

5) Sa pagpapasya sa pagpapaalam ng pagbabalik-islam sa pamilya, dapat ay:

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Paghahatid ng Balita sa Pamilya (Bahagi 1 ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Paghahatid ng Balita sa pamilya (bahagi 2 ng 2)