Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Ang mga Huwaran sa Islam (bahagi 1 ng 2): Ang Unang Henerasyon ng mga Muslim

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ano ang totoo sa kasamahan, Umar Ibn Al-Khattab?

2) Ang unang henerasyon ng mga Muslim sa palibot ng Propeta ay ang mga uliran na may pinakamataas na antas ng. Kabilang dito ang:

3) Pumili ng maling pahayag tungkol sa 'Sahabah'.

4) Para sa isang tao na ituring bilang isang 'Sahabi', siya:

5) Pumili ng maling pahayag tungkol sa kasamahan, Abu Bakr.

6) Upang ang mga tao ay maituturing na mahusay na mga modelo o uliran na karapat-dapat na tularan:

7) Ang 'Sahabah' ay:

8) Pumili ng maling pahayag tungkol sa kasamahan, na si Umar Ibn Al-Khattab.

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Ang mga Huwaran sa Islam (bahagi 1 ng 2): Ang Unang Henerasyon ng mga Muslim

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang mga Huwaran sa Islam (bahagi 2 ng 2)