Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Pagninilay-nilay sa Surah al-Fatiha (bahagi 3 of 3)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ang 'tuwid na daan' ay ang landas ng:

2) Ang isang Muslim na alam at naiinitindihan ang mga obligasyon sa salah, ngunit ito ay hindi nagdarasal 'ay katulad ng':

3) Katiyakan, ayon sa paliwanag ng mga propeta, sino ang sinabing sinadyang makakuha ng banal na galit?

4) Ang mensaheng " Ikaw lang ang aming sinasamba at Ikaw lang ang hinihingian namin ng tulong' ay:

5) Karaniwan, ayon sa mga paliwanag ng mga propeta, sino yong sinabing mga taong naligaw?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Pagninilay-nilay sa Surah al-Fatiha (bahagi 3 of 3)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Tuyong Paghugas o Walang Tubig na Pagdadalisay (Tayammum)