Naglo-load...
Pagsusulit para sa: Pagkain – Sa Islamikong Paraan (Bahagi 2 ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

1) Ano ang mga Islamikong benepisyo ng pagbabahagi ng tao ng kanyang pagkain sa iba at hindi pagkain nang mag-isa?

2) Anong hakbang ang dapat na gawin para matiyak na ang isang tao ay hindi nakakapag-aksaya ng biyaya na nasa pagkaing ating kinakain?

3) Ano ang dapat sabihin pagkatapos kumain?

4) Si Propeta Muhammad ay nagpayo na ang tubig ay dapat inumin:

5) Para maging dalisay ang bibig at malugod ang Allah, si Propeta Muhammad ay nagpayo sa mga Muslim na gumamit:

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o Magrehistro dito.

Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito: Pagkain – Sa Islamikong Paraan (Bahagi 2 ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Payak na Kapaliwanagan sa Dakilang Talata ng Quran: Aaya tul-Kursi