Naglo-load...

Pangkalahatang punto hinggil sa Panalangin

Marka:

Deskripsyon: Sa maikling clip na ito ay matututunan ang mga kilos o gawain na pinahihintulutan at ang mga hindi pinahihintulutan sa oras ng panalangin.

Nai-publish sa 01 Jun 2018

Nag-email: 0 - Nakakita: 24,376 (pang-araw-araw na average: 11)


Key points sa Videong ito
Huwag mag-madali sa pagdarasal
Maging panatag habang nagdarasal
Iwasan ang paghikab
Magdasal para hingiin ang kaluguran ng Allah
Kung kinakailangang, umupo at magdasal
kung higit na kinakailangan, humiga at magdasal
Pagtingin sa tagiliran kung kinakailangan
Pagpatay sa nakapipinsalang nilikha
Paghakbang ng ilan kapang kinakailangan
Pagbuhat sa bata
Pagbibigay papuri sa Allah kapag may bumahing
Sadyang pagkain o pag inom
Sadyang Pagsasalita
Pag iwan sa ibang parte ng dasal ng walang dahilan
Pagtawa habang nagdarasal
Mga kagamitan para sa Aralin
Mahina Pinakamainam
Nabigo! Subukan ulit mamaya. Salamat sa iyong rating.
Mag-iwan sa amin ng feedback o Katanungan

Magkomento sa araling ito:

Ang mga patlang na minarkahan ng asterisk (*) ay nararapat punan.

Maaari ka ring magtanong sa live na chat sa pamamagitan dito.