Mga Wika

Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

  • Welcome sa NewMuslims

    Welcome sa NewMuslims.com eLearning site. Magrehistro na ng sariling mong account! Eto ay libre lang.

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Mga Bagong Aralin sa Lingong ito

Ang Pagpapahayag ng Pananampalataya

Nai-publish sa18 Apr 2018

Deskripsyon:Ang Patotoo ng Pananampalataya ay ang pinakamahalagang aspeto ng relihiyong Islam, kung saan itinatayo ang buong relihiyon. Ang araling ito ay nagbibigay ng pananaw sa kahalagahan at kahulugan nito.

Halinang Kilalanin si Muhammad (Sumakanya nawa ang Kapayapaan at Pagpapala ng Allah) (Ikalawang parte sa dalawang aralin)

Nai-publish sa17 Apr 2018

Deskripsyon:Pangalawang (2) parte sa dalawang bahagi ng aralin sa pagkilala sa lalaki na nagngangalang Muhammad (Mapasakanya nawa ang Kapayapaan) na ang pangalan ay nabanggit sa Shahadah o kapahayagan ng pananampalataya.

Pagdarasal para sa mga Baguhan (part 1 of 2): Bago ka magsagawa ng Pagdarasal

Nai-publish sa19 Apr 2018

Deskripsyon:Dalawang bahagi na aralin na nagbibigay ng  pangkalahatang ideya patungkol sa espesyal na pagdarasal (salah), na siyang pinaka-mahalagang uri ng pagsamba para sa isang Muslim. Unang Bahagi: Paghahanda sa mga pagdarasal kasama ang pag-alam sa kanilang mga katawagan, eksaktong oras at ang direksyon ng pagdarasal.

Adhan (bahagi 1 ng 2): Ang Pagtawag sa Pagdarasal

Nai-publish sa20 Apr 2018

Deskripsyon:Kasaysayan, kahigtan, at pamamaraan.

Mga Sipi: Sa pangwika, ang salitang Adhan ay "panawagan" at ito  ang pakahulugan sa talata ng Qur'an: “At ang  panawagan (adthan) mula kay Allah at sa Kanyang Propeta sa lahat ng tao sa araw ng malaking pilgrimo na si Allah ay malaya sa mga obligasyon sa mga nagtatambal, at gayun din ang Kanyang Sugo.” (Quran 9:3)      Sa pangrelihiyososng konteksto, ang adhan ay ang pagpapahayag na ginagawa, na binubuo ng mga tiyak na mga "salita ng pag-alaala", sa oras  na ang obigadong pagdarasal ay mag-sisimula na (Magbasa ng marami...)

  

English _SPANISH_LANG_NATIVE
_FRENCH_LANG_NATIVE _GERMAN_LANG_NATIVE
_RUSSIAN_LANG_NATIVE _PORTUGUESE_LANG_NATIVE
_CHINESE_LANG_NATIVE _JAPANESE_LANG_NATIVE