Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Hanapin

Pagkakasunod ayon sa: 


 Mga salita na matatagpuan sa mga aralin:
 "Aisha Stacey"
Mga Resulta ng Paghahanap
Mga Resulta: 1 - 20 ng 98
   Display # 
Satanas: Ang Pinakamalaking Kaaway ng mga Tao (bahagi 1 ng 2)
Deskripsyon: Sino si Satanas? Siya ba ang bumagsak na anghel, ang diyablo na nabanggit sa literaturang Kristiyano? Sa araling ito natutunan natin ang tungkol sa kanyang pagkalikha at pagkawala mula sa biyaya, at ang kanyang matinding galit sa sangkatauhan.  Konteksto:
Mga Layunin ng Aralin: ·       Ang makilala si Satanas at maintindihan ang kanyang misyon. Mga  Terminolohiyang...

Baitang 4 - Aralin 21 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 20 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Mga Haligi ng Paniniwala
Ang Pamantayan ng Pananamit sa Islam (bahagi 3 ng  3): Panalangin at Karunungan
Deskripsyon: Ang pagpapatuloy ng mga alituntunin ng awrah kasama ang kung ano ang isusuot sa pagdarasal,  isang maiksing pagsasalarawan ng karunungan na karaniwan na sa Islamikong pamatayan ng pananamit.  Konteksto:
Mga Layunin ng Aralin: ·       Maunawaan kung ano ang dapat takpan sa panalangin para sa kalalakihan at kababaihan. ·   ...

Baitang 4 - Aralin 20 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 20 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pamantayan ng Pananamit
Ang Pamantayan ng Pananamit sa Islam (bahagi 2 ng 3): Awrah at Mahrams
Deskripsyon: Ang pagpapatuloy ng mga alituntunin ng awrah na panuntunan sa pangkalahatang Islamikong pananamit at isang simpleng paliwanag tungkol sa mahram.  Konteksto:
Mga Layunin: ·      Upang maunawaan kung ano ang dapat takpan ng mga kababaihan sa harap ng iba't ibang grupo ng mga tao. · ...

Baitang 4 - Aralin 19 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 20 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pamantayan ng Pananamit
Ang Pamantayan ng Pananamit sa Islam (bahagi 1 ng  3)
Deskripsyon: Sa araling ito matututunan natin ang kahulugan ng salitang hijab at tingnan ang mga paraan ng pananamit para sa mga kalalakihan at kababaihan. Tatatalakayin  din natin ang layunin ng isang pananamit at matututunan na tumutulong ito na maprotektahan ang lipunan at pinananatili ang maayos na relasyon.  Konteksto:
Mga Layunin ng Aralin: Matutunan at maunawaan ang mga kondisyon ng pamantayan ng Islamikong pananamit para sa parehong mga kalalakihan at kababaihan. Mga...

Baitang 4 - Aralin 18 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 20 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pamantayan ng Pananamit
Ang Mga Palatandaan sa Araw ng -Paghuhukom (part 2 of 2): Ang Malalaking Tanda
Deskripsyon: Isang maiksing pagsasalarawan sa mga Malalaking Palatandaan ng Araw ng Paghuhukom bago ito maganap.  Konteksto:
Mga Layunin: ·       Tanging ang Allah lamang ang may alam kung kailan ito mangyayari ( ang Araw ng Paghuhukom), gayun...

Baitang 6 - Aralin 9 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay
Ang mga Himala ng mga Propeta
Deskripsyon: Ano ang himala at ano ang lugar nito sa buhay ng mga Propeta?  Konteksto:
Mga Layunin: ·       Upang maunawaan ang kahulugan ng isang himala. ·       Upang maunawaan ang...

Baitang 9 - Aralin 6 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Buhay ng Ibang mga Propeta
Ang Layunin ng Buhay
Deskripsyon: Ano ang kahulugan ng ating buhay? Bakit ako nandito? Ang mga kasagutan na iyong hinahanap.  Konteksto:
Mga Layunin ·       Upang maintidihan ang dahilan sa ating pagkakalikha.  ·       Upang maintindihan...

Baitang 9 - Aralin 3 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Kagandahan ng Islam > Mahuhusay na Katangian ng Islam
Mga Palatandaan ng Araw ng Paghuhukom (bahagi 1 ng 2): Ang maliliit na Mga Palatandaan
Deskripsyon: Isang panimula sa mga palatandaan ng Araw ng Paghuhukom mula sa malalaki at maliliit na tanda nito, at isang pinaikling listahan ng mga maliliit na mga palatandaan nito.  Konteksto:
Mga Layunin ·       Upang maunawaan ang mga palatandaan ng Araw ng Paghuhukom at ang pagbabalik tanaw sa mga palatandaan...

Baitang 6 - Aralin 8 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay
Mga Banal na Lungsod; Mecca, Medina, at Jerusalem (bahagi 1 ng 2)
Deskripsyon: Ang kahalagahan ng mga sagradong lungsod at kung bakit sila ay mayroong espesyal na lugar sa puso ng lahat ng Muslim.  Konteksto:
Layunin ·      Upang maunawaan kung bakit mahalaga ang tatlong banal na lungsod na ito. Mga Terminolohiyang Arabik ·       Masjid...

Baitang 8 - Aralin 28 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Kagandahan ng Islam > Mahuhusay na Katangian ng Islam
Mga Kabutihang Dulot ng Pagiging Isang Muslim.
Deskripsyon: Ang benepisyo ay  lumalago habang ang tao ay nadadagdagan ang paniniwala at natututunan pa ang tungkol sa  Islam.   Konteksto:
Mga Layunin: ·       Upang malaman ang lalim ng kahalagahan ng kahulugan ng mga aspeto sa Islam. ·       Upang...

Baitang 8 - Aralin 27 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala
Ang Tungkulin ng isang Muslim na Iskolar (bahagi 1 ng 2)
Deskripsyon: Ang mga katangiang tinataglay ng isang Iskolar sa Islam.  Konteksto:
Mga Layunin: ·       Upang maunawaan kung paano nagiging Iskolar ang isang Muslim. ·       Upang...

Baitang 8 - Aralin 25 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Komunidad ng Muslim
Ang Mga Ina ng mga Mananampalataya (bahagi 2 ng 2): Ang Pakikipagkapwa-tao at ang mga Alyansa
Deskripsyon:  Mga maiikling talambuhay ng iba pang mga asawa ni Propeta Muhammad.  Konteksto:
Layunin ·      Upang matutunan at maunawaan ang mga bagay patungkol sa mga natitirang Ina ng mga Mananampalataya. Mga...

Baitang 8 - Aralin 20 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Talambuhay
Katapatan sa Pagsamba: Ano ang Ikhlas?
Deskripsyon: Isang pagtalakay sa kahulugan ng Ikhlas  at ang kahalagahan nito sa buhay ng isang Muslim.  Konteksto:
Mga Layunin:• Upang magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa konsepto ng Ikhlas at maghandog ng payo sa kung paano ito maisasagawa o maipapatupad sa...

Baitang 8 - Aralin 1 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Iba't-ibang Maiinam na Gawa
Ang Pagpapalakas ng Pananampalataya (bahagi 2 ng 2): Palakasin ang iyong pananampalataya at magkamit ng gantimpala
Deskripsyon: Isang maikling listahan ng mga pamamaraan para sa isang mananampalataya upang palakasin ang kanyang pananampalataya.  Konteksto:
 Mga  Layunin ·       Upang maunawaan kung paano ilagay ang mga simple at epektibong pagpapalakas ng Imaan sa pamamagitan...

Baitang 6 - Aralin 6 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 17 Oct 2022
Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala
Ang Pagpapalakas ng Pananampalataya (bahagi 1 ng 2): Kung bakit ang pananampalataya ay hindi laging matatag
Deskripsyon: Isang panimula sa pagpapalakas ng antas ng pananampalataya (Imaan). Dito ay  nagsimula  tayong suriin ang  kahulugan ng salitang pananampalataya at natuklasan natin na ang pananampalataya ay nadadagdagan at bumababa lalo na dahil sa likas na katangian ng tao at sa iba't ibang mga pangyayari na hinaharap natin sa ating pang-araw-araw na buhay.  Konteksto:
                                           ...

Baitang 6 - Aralin 5 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala
Ang mga Ina ng mga Naniniwala (part 1 of 2): Sino ang mga Ina ng mga Naniniwala?
Deskripsyon: Ang kahulugan ng pahayag na Ina ng mga Mananampalataya at maiking talambuhay ng mga naunang asawa ng Propeta Muhammad.  Konteksto:
Mga Layunin ·     Upang maunawaan kung paano at bakit ginagamit natin ang katawagang Ina ng mga Mananampalataya. ·     Upang malaman...

Baitang 8 - Aralin 19 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Talambuhay
Mga Terminolohiyang Arabik (part 2 of 2)
Deskripsyon: Pagpapatuloy ng mga talaan ng mga kahulugan at kahalagahan ng mga karaniwang salita at pariralang Islamiko. Kanilang kahulugan at ang kanilang kahalagahan.  Konteksto:
Layunin: ·       Upang maunawaan at nang sa gayon ay maging komportable sa paggamit ng mga bago at di kilalang mga salita. Mga...

Baitang 8 - Aralin 10 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 18 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa
Ang Mga Kasamahan ni Propeta Muhammad: Bilal ibn Rabah
Deskripsyon: Isang maikling talambuhay ng pinaka-unang muezzin ng Islam, si Bilal ibn Rabah.  Konteksto:
Mga Layunin ·       Upang alamin ang tungkol sa buhay ni Bilal ibn Rabah at kung paano napalitan ang kanyang pagtitiis at pagtitiyaga.  Mga...

Baitang 8 - Aralin 5 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 17 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan
Ramadan: Ang mga Huling sampung gabi
Deskripsyon:  Ang kahalagahan ng huling sampung araw sa buwan ng Ramadan at mga suhestyon kung paano madadagdagan at mapaparami  ng tao ang pagsamba sa espesyal na mga gabi.  Konteksto:
 Layunin: ·       Ang makapagbigay ng mga kaalaman  at pamamaraan upang makuha ang kainaman o gantimpala sa huling sampung...

Baitang 6 - Aralin 22 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 17 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Pag-aayuno
Makabago sa Islam (part 2 of 2): Ito ba ay bidah?
Deskripsyon: Ang pagpapatuloy ng pamamaraan upang makilala o matukoy ang bidah na gawain at paniniwala, ang maikling listahan ng karaniwang bidah at ang mga kawikaan ng mga pantas ukol sa "Mabuting Bidah".  Konteksto:
Mga Layunin:  ·       Upang  makilala ang isang bidah. ·       Upang malaman ang ilang mga karaniwang...

Baitang 6 - Aralin 21 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 17 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Pakikitungo sa mga Sektang Iniuugnay sa Islam
Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pakikitungo sa mga Sektang Iniuugnay sa Islam