Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Hanapin

Pagkakasunod ayon sa: 


 Mga salita na matatagpuan sa mga aralin:
 "Abdurrahman Murad"
Mga Resulta ng Paghahanap
Mga Resulta: 1 - 7 ng 7
   Display # 
Umrah (1 bahagi ng 2)
Deskripsyon: Isang madaling sunding gabay na binabalangkas ang mga kinakailangan ng  bawat bagong Muslim na  malaman tungkol sa Umrah, ang mas maliit na paglalakbay.   Konteksto:
Mga Layunin: ·       Upang matutunan ang kahalagahan ng Umrah. ·       Upang matutunan ang mga pangunahing...

Baitang 6 - Aralin 23 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Abdurrahman Murad (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 28 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Pag-lalakbay Patungong Makkah (Hajj)
Ang Pilgrimo (Hajj) (bahagi 3 mula 3)
Deskripsyon: Isang madaling sundan na gabay na naglilinaw sa mga mahahalaga na dapat malaman ng bawat bagong muslim tungkol sa Hajj, ang mas mataas na pilgrimo sa Mecca.  Konteksto:
Mga Layunin ·       Upang malaman kung paano magsagawa ng Hajj. Mga Terminolohiyang Arabik ·       Fajr,...

Baitang 7 - Aralin 7 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Abdurrahman Murad (© 2016 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Pag-lalakbay Patungong Makkah (Hajj)
Umrah (2 bahagi ng 2)
Deskripsyon: Isang madaling sunding gabay na binabalangkas ang mga mahahalaga na kailangan ng  bawat bagong Muslim na  malaman   tungkol sa kalagayang Ihram, isang haligi para sa kapwa Umrah at Hajj.  Konteksto:
Mga Layunin: ·       Upang matutunan ang mahalagang mga bagay  na nauugnay sa kalagayang Ihram. ·       Upang...

Baitang 6 - Aralin 24 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Abdurrahman Murad (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Pag-lalakbay Patungong Makkah (Hajj)
Ang Pilgrimo (Hajj) (bahagi 2 mula 3)
Deskripsyon: Isang pinadaling  gabay na naglilinaw ng mga mahahalagang malaman ng  bawat bagong Muslim tungkol sa Hajj, ang mas mataas na pilgrimo sa Mecca.  Konteksto:
Mga Layunin: ·       Upang matuto paano magsagawa ng Hajj. Terminong Arabik ·       Yaum...

Baitang 7 - Aralin 6 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Abdurrahman Murad (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Pag-lalakbay Patungong Makkah (Hajj)
Ang Pilgrimo (Hajj) (bahagi 1 mula 3)
Deskripsyon: Isang madaling sundan na  gabay na naglilinaw sa mga mahahalaga na dapat malaman ng bawat  bagong muslim tungkol sa Hajj, ang mas mataas na pilgrimo sa Mecca.  Konteksto:
Mga Layunin: ·       Upang malaman ang kahalagahan ng Hajj. ·       Upang matutunan...

Baitang 7 - Aralin 5 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Abdurrahman Murad (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Pag-lalakbay Patungong Makkah (Hajj)
Pagiging magulang sa Islam (bahagi 2 mula 2)
Deskripsyon: Mga pangunahing hakbang na kailangang malaman ng bawat magulang upang makamit ang tagumpay sa pagiging magulang.  Konteksto:
Mga Layunin: ·       Upang malaman na ang pagiging mabuting magulang ay nagsisimula bago ang pagbubuntis. ·       Upang...

Baitang 7 - Aralin 2 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Abdurrahman Murad (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Komunidad ng Muslim
Pagiging magulang sa Islam (bahagi 1 mula 2)
Deskripsyon: Mga pangunahing hakbang na kailangang malaman ng bawat magulang upang makamit ang tagumpay sa pagiging magulang.  Konteksto:
Mga Layunin: ·       Upang malaman ang kahalagahan ng mga islamikong pakikitungo at mga pamantayan  ng pamilya. · ...

Baitang 7 - Aralin 1 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Abdurrahman Murad (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Komunidad ng Muslim