Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Pagsusulit para sa: Simpleng Kapaliwanagan ng Tatlong Maiikling Kabanata ng Qur'an

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o magrehistro dito.

1) Kung pagbabatayan ang Surah al-Falaq, mula sa anong partikular na anyo ng pangkukulam tayo humihingi ng kanlungan?

2) Sa Surah an-Naas,  sa kanino tayo humihingi ng kanlungan:

3) Kung pagbabatayan ang Surah al-Ikhlaas, ano ang totoo tungkol sa Allah?

4) Ang pagbigkas ng aling dalawang surah ang pinakamahusay na proteksyon ng tao laban sa kasamaan?

5) Ano ang karaniwang katangian sa pagitan ng tatlong surah; Surah al-Ikhlaas, Surah al-Falaq at Surah an-Naas?

6) Sa mga sumusunod na mga surah,  aling surah ang katumbas sa kabanalan ng isang-katlo ng Quran?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o magrehistro dito.


Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito:Simpleng Kapaliwanagan ng Tatlong Maiikling Kabanata ng Qur'an

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o magrehistro dito.