Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Pagsusulit para sa: Pagdarasal ng Tatlong Yunit o Raka'a

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o magrehistro dito.

1) Sa may tatlong yunit ng rak'ahs (bilang) na pagdarasal, sa aling rak'ah (bilang) binibigkas ang Surah Al-Fatiha na hindi na kailangang sundan ng alinmang berso mula sa banal na Quran pagkatapos nito?

2) Sa pagtayo mula sa ruku (pagyukod na posisyon) itinataas natin ang ating mga kamay at sasabihin ang: 

3) Bago isagawa ang ruku (pagyukod) ating itinataas ang ating mga kamay at bibigkasin ang: 

4) Sa pagsasagawa ng tasleem: 

5) Kapag papunta sa akto ng pagpapatirapa ating sinasabi ang: 

6) Sa ruku (pagyukod) dapat sabihin ang ‘Subhana Rabbi Yal 'Azeem’,: 

7) Sa istado o akto ng sajdah (pagpapatirapa):

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o magrehistro dito.


Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito:Pagdarasal ng Tatlong Yunit o Raka'a

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Pagdarasal ng Apat na Yunit o Raka'a

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o magrehistro dito.