Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Pagsusulit para sa: Pagpapaliwanag sa kabanata ng Quran - Surah Az-Zalzalah

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o magrehistro dito.

1) Ayon kay Propeta Muhammad (SAW), anong uri ng mga tao ang mananatili sa katapusan ng mundo?

2) Piliin ang maling pahayag.

3) Ayon sa Surah Az-Zalzalah, paanong gugunawin ang mundo?

4) Sa Araw ng Muling Pagkabuhay:

5) Bago dumating ang Huling Oras, ano ang magiging sanhi ng pagkamatay ng mga may pananampalataya na kasing bigat ng kahit na isang buto ng mustasa?

6) Alin sa mga sumusunod ang isa sa mga pangunahing palatandaan ng propesiya na magaganap bago ang Araw ng Paghuhukom o Qiyamah?

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o magrehistro dito.


Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito:Pagpapaliwanag sa kabanata ng Quran - Surah Az-Zalzalah

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Mga kaugalian ni Propeta Muhammad (bahagi 1 ng 2)

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o magrehistro dito.