Mga Wika

Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Pagsusulit para sa:Masasamang Pag-uugali na Dapat Layuan (Bahagi 2 ng 2)

Ang resulta para sa pagsusulit na ito ay hindi maisa-save. MangyaringMagrehistro ditoPara i-save ang iyong mga marka ng pagsusulit at pangkalahatang pag-unlad.

1) Alin sa mga sumusunod ay mula sa mga katuruan ni Propeta Muhammad hinggil sa kaugalian sa Islam?

2) Hinggil sa paghihinala, tinuturuan tayo ng Islam na:

3) Alin sa mga sumusunod na uri ng kawalan ng katarungan ang hindi pinahihintulutan sa Islam?

4) Alin sa mga sumusunod ang katangian ng isang mapagkunwari?

5) Alinsunod sa mga katuruan ng Islam:

6) Ayon kay Propeta Muhammad, alin sa mga sumusunod na masamang pag-uugali na kung tinaglay ito sa puso ang kahit katiting na bilang ay hindi pahihintulutan ang isang tao na pumasok sa Paraiso?


Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito:Masasamang Pag-uugali na Dapat Layuan (Bahagi 2 ng 2)

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang Espiritwal na mga Kapakinabangan ng Pag-aayuno at Kawang-gawa