Mga Wika

Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Pagsusulit para sa:Ang Mga Boluntaryong Pag-aayuno

Ang resulta para sa pagsusulit na ito ay hindi maisa-save. MangyaringMagrehistro ditoPara i-save ang iyong mga marka ng pagsusulit at pangkalahatang pag-unlad.

1) Piliin ang tamang pangungusap,

2) Tukuyin ang mga pangalan ng ilan sa mga mahahalagang buwan sa Islam sa usapin ng pag-aayuno mula sa mga sumusunod:

3) Ano ang totoo patungkol sa pag-aayuno ng anim na araw sa buwan ng Shawwal?

4) Tukuyin ang tamang pangalan na ibinigay sa ika-10 araw ng buwan ng Muharram.

5) Alin sa mga sumusunod na araw ipinagbabawal na mag-ayuno?

6) Ang isang tao ay nagising at nagsagawa ng pagdarasal para sa Fajr. Matapos kumain ng mabigat na almusal siya ay nakapagdesisyon na siya ay magsasagawa ng boluntaryong pag-aayuno. May bisa ba ang pag-aayunong ito?

7) Tukuyin ang kaibahan sa pagitan ng boluntaryo at obligadong pag-aayuno.


Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito:Ang Mga Boluntaryong Pag-aayuno

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Mga Palatandaan ng Araw ng Paghuhukom (bahagi 1 ng 2): Ang maliliit na Mga Palatandaan