Mga Wika

Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Pagsusulit para sa:Ang Mga Boluntaryong Pagdarasal

Ang resulta para sa pagsusulit na ito ay hindi maisa-save. MangyaringMagrehistro ditoPara i-save ang iyong mga marka ng pagsusulit at pangkalahatang pag-unlad.

1) Tukuyin ang obligadong pagdarasal.

2) Aling rakah ang hindi kailanman iniwan ni Propeta Muhammad  sa kahit anumang kalagayan?

3) Tukuyin ang pagkakaiba ng  Fard at Nafl na pagdarasal.

4) Tukuyin ang isa sa mga kapakinabangan ng kusang-loob na pagdarasal?

5) Ang dasal kung saan ang dalawang rakah na nafl ay isinasagawa kapag pumasok sa masjid (moske) at bago umupo ay tinatawag na:

6) Piliin ang tamang pahayag patungkol sa mga nafl na pagdarasal.

7) Ang witr na pagdarasal ay isinasagawa:

8) Ang witr ay maaaring isagawa


Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito:Ang Mga Boluntaryong Pagdarasal

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang Pakikitungo Sa Mga Hayop