Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Pagsusulit para sa: Isang Maikling Talambuhay ni Propeta Muhammad (SAW) (1 ng 2 bahagi): Sa Panahon ng Makkah

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o magrehistro dito.

1) Si Muhammad (SAW) ay tinukoy ng kanyang mga tao bilang:

2) Sa pagsisimula o maaganag panahon ng matinding pag-uusig ng mga sumasamba sa idolo, kanino ipinadala ni Propeta Muhammad (SAW) ang grupo ng mga Muslim upang humingi ng proteksyon?

3) Pumili ng tamang pahayag tungkol kay Khadijah, ang unang asawa ni Propeta Muhammad (SAW).

4) Sa kaninong pangangalaga natutunan ni Propeta Muhammad (SAW) ang mga batayan ng pamamahala?

5) Bakit ang buhay ni Propeta Muhammad ay itinuring bilang 'ang Koran'?

6) Sinong mga pinuno ng lungsod ang gumawa ng isang lihim na pangako upang pangalagaan ang Propeta mula sa mga hindi naniniwala na magtatangkang pumatay sa kanya?

7) Sa buong kasaysayan at sa buong mundo ang mga di-Muslim ay nagpakita ng dakilang karangalan kay Propeta Muhammad at siya ay itinuturing na maimpluwensya:

8) Pumili ng isang tamang pahayag tungkol sa pamilya ni Propeta Muhammad (SAW).

9) Ipinahayag ng Allah na si Propeta Muhammad (SAW) na:

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o magrehistro dito.


Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito:Isang Maikling Talambuhay ni Propeta Muhammad (SAW) (1 ng 2 bahagi): Sa Panahon ng Makkah

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Isang Maikling Talambuhay ni Propeta Muhammad (SAW) (2 ng 2 bahagi): Sa Panahon ng Madinah.

Upang makita ang resulta ng pagsusulit na ito at ma-i-save ang iyong marka at pangkalahatang progreso, mangyaring mag-login o magrehistro dito.