Mga Wika

Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Pagsusulit para sa:Pagsulyap sa Buhay ni Propeta Noah

Ang resulta para sa pagsusulit na ito ay hindi maisa-save. MangyaringMagrehistro ditoPara i-save ang iyong mga marka ng pagsusulit at pangkalahatang pag-unlad.

1) Anong pagkakatulad ang maaaring makuha mula sa panahon ni Propetang si Noah at sa ating kasalukuyang panahon?

2) Sinong (mga) miyembro ng pamilya ni Noah ang hindi naglayag kasama niya sa arko?

3) Sa kabila ng panlilibak at pangungutya, patuloy na pinalaganap ni Propeta Noah ang kanyang pananampalataya sa loob ng:

4) Alin sa mga sumusunod ang nagligtas kay Propeta Noah at sa mga mananampalataya mula sa malaking baha?

5) Ang pagkalunod ng anak na lalaki ni Noah ay nagturo sa atin na: 

6) Ang Kasaysayan ni Propeta Noah ay matatagpuan lamang sa:

7) Alin sa mga sumusunod na banal na kasulatan ang naglalarawan ng mas detalyadong pangyayari sa buhay ni Propeta Noah at ng baha?

8) Isa sa mga pinaka-magandang aral na natutunan natin mula sa kasaysayan ni Propeta Noah ay:

9) Ang pagkamatay ng mga suwail na miyembro ng pamilya ni Propeta Noah ay dahil sa:


Upang bumalik sa kasalukuyang aralin, pindutin ito:Pagsulyap sa Buhay ni Propeta Noah

Upang magpatuloy sa susunod na aralin at kunin ang pagsusulit na ito pagkatapos, pindutin ito: Ang Pagdarasal sa Araw ng Biyernes (1 ng 2 bahagi)