Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Hanapin

Pagkakasunod ayon sa: 


 Mga salita na matatagpuan sa mga aralin:
 "Aisha Stacey"
Mga Resulta ng Paghahanap
Mga Resulta: 81 - 98 ng 98
   Display # 
Ang Mga Bunga (benepisyo) ng Taqwa (bahagi 2 ng 2)
Deskripsyon: Ano ang naisip ng ating mga sinaunang matutuwid na tao tungkol sa taqwa at ilang mga payo para mapalakas  ang ating kamalayan sa Allah.  Konteksto:
Layunin: ·      Upang maintindihan na ang taqwa ay isang mahalagang konsepto ng Islam at dapat nating sikaping manatiling tapat.  Mga...

Baitang 7 - Aralin 25 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala
Ang Mga Bunga (naidudulot) ng Taqwa (bahagi 1 ng 2)
Deskripsyon: Ang kahulugan ng taqwa at isang buod ng ilan sa mga benepisyo ng pagkakaroon ng  taqwa.  Konteksto:
Layunin: ·       Upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng salitang taqwa at upang magkaroon ng isang gumaganang kaalaman sa...

Baitang 7 - Aralin 24 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala
Ang Pagtatanong sa Libingan (bahagi 2 ng 2): Ang Iyong lugar hanggang sa Araw ng Paghuhukom
Deskripsyon: Ang pagpapatuloy ng aralin 1 kabilang ang mga tanong na tinatanong sa libingan.  Konteksto:
Layunin: ·       Upang maunawaan ang  natural o likas na uri na  mga katanungan na tinatanong sa libingan.  Mga...

Baitang 7 - Aralin 23 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay
Ang Pagtatanong sa Libingan (bahagi 1 ng 2): Ang Kamatayan ay hindi Katapusan
Deskripsyon: Ano ang nangyayari sa isang tao pagkatapos ng kamatayan.  Konteksto:
Layunin: ·       Upang maunawaan na ang libingan ay ang unang yugto ng buhay sa Kabilang Buhay. Mga Terminolohiyang Arabik: ·       Hadith...

Baitang 7 - Aralin 22 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay
Isang Paliwanag ng Surah Al-Asr
Deskripsyon: Upang maunawaan na ang surah na ito ay binibigyang diin ang kahalagahan ng paggamit ng oras nang wais/tama. Itinuturo nito kung ano ang makapagliligtas sa sangkatauhan mula sa kawalan/pagkalugi sa mundong ito at sa susunod.  Konteksto:
Layunin:  ·       Upang maunawaan ang kahulugan ng Surah Al-Asr, isa sa mga pinakadakilang surah ng Quran. Mga Terminolohiyang ...

Baitang 7 - Aralin 21 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Ang Banal na Quran > Kapaliwanagan ng Ilang Talata
Mga Kaganapan sa Araw ng Paghuhukom (bahagi 3 ng 3): Simula ng Paghahatol
Deskripsyon: Ano ang mangyayari  kapag ang bawat tao sa wakas ay nakatayo sa harapan ng Allah.  Konteksto:
Layunin ·       Upang maging pamilyar sa kung anong mga nalalaman natin tungkol sa mga pangyayari sa Araw ng Paghuhukom at para...

Baitang 7 - Aralin 18 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay
Mga Kaganapan sa Araw ng Paghuhukom (bahagi 2 ng 3): Bago ang Paghuhukom
Deskripsyon: Ang isang maikling paglalarawan ng mga kaganapan bago ang Paghuhukom ng Allah  ay mangyari.  Konteksto:
Layunin ·        Upang maunawaan na ang Allah ay nagbigay sa atin ng detalyadong mga paglalarawan ng mga pangyayari sa Araw...

Baitang 7 - Aralin 17 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay
Mga Kaganapan sa Araw ng Paghuhukom (bahagi 1 ng 3): Pagsisimula ng Araw
Deskripsyon: Kailan at kung paano magsisimula ang Araw ng Paghuhukom.  Konteksto:
Layunin ·       Upang maunawaan ang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa Araw ng Paghuhukom at upang maintindihan ang kanilang...

Baitang 7 - Aralin 16 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay
Ang mga Matutuwid na Pinatnubayang mga Khalifa: Ali ibn Abi Talib (bahagi 2 mula 2)
Deskripsyon: Ang isang maikling talambuhay ng kasama ng Propeta Muhammad, pinsan at manugang, at ikaapat na Matuwid na Pinatnubayang Khalifa sa Islam. Malalaman din natin ang ilan sa mga nakamit at pagsubok ni Ali.  Konteksto:
Layunin: ·      Upang mapag-aralan ang buhay ni Ali ibn Abi Talib at maunawaan ang kahalagahan ng papel niya sa kasaysayan ng Islam. Terminong...

Baitang 7 - Aralin 15 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan
Ang mga Matutuwid na Pinatnubayang Mga Khalifa: Ali ibn Abi Talib (bahagi 1 mula 2)
Deskripsyon: Ang isang maikling talambuhay ng kasama ng Propeta Muhammad, pinsan at manugang, at ikaapat na matuwid na pinatnubayang  Khalifah  sa Islam. Malalaman din natin ang ilan sa mga nakamit at pagsubok ni Ali.  Konteksto:
Layunin: ·      Upang malaman  ang buhay ni Ali ibn Abi Talib at maunawaan ang kahalagahan ng papel niya sa kasaysayan ng...

Baitang 7 - Aralin 14 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan
Ang mga Matutuwid na Pintanubayang Khalifah: Uthman ibn Affan (bahagi 2 mula 2)
Deskripsyon: Isang maikling talambuhay ng kasama, kaibigan ni Propeta  Muhammad, at ang ikatlong matuwid na Pinatnubayang Khalifah ng Islam at isang maliliit na sulyap sa ilan sa mga tagumpay at hamon ni Uthman ibn Affan.  Konteksto:
Layunin: ·      Upang mapag-aralan ang buhay ni Uthman ibn Affan at maunawaan ang kahalagahan ng papel niya sa kasaysayan ng Islam. Terminolohiyang ...

Baitang 7 - Aralin 13 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan
Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Uthman ibn Affan (bahagi 1 mula 2)
Deskripsyon:  Isang maikling talambuhay ng kasama ni Propeta Muhammad, kaibigan at ang ikatlo sa mga Wastong Pinatnubayan na Khalifa sa Islam. Higit na tumuon tayo sa kanyang buhay bago siya naging Khalifa.  Konteksto:
Layunin: ·       Upang mapag-aralan ang buhay ni Uthman ibn Affan at maunawaan ang kahalagahan ng papel niya sa kasaysayan...

Baitang 7 - Aralin 12 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan
Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Umar ibn Al-Khattab (bahagi 2 mula 2)
Deskripsyon: Isang maikling talambuhay ng kasamahan, kaibigan ng Propeta Muhammad at ang ikalawang Khalifah na Wastong Pinatnubayan sa Islam.  Konteksto:
Layunin: ·       Upang malaman ang tungkol sa buhay ni Umar ibn Al-Khattab at maunawaan ang kanyang kahalagahan sa kasaysayan ng...

Baitang 7 - Aralin 11 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan
Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Umar ibn Al-Khattab (bahagi 1 mula 2)
Deskripsyon: Isang maikling talambuhay ng kasamahan, kaibigan ng Propeta Muhammad at ang ikalawang Wastong Pinatnubayan na Khalifa ng Islam.  Konteksto:
Layunin: ·       Upang mapag-aralan ang buhay ni Umar ibn Al-Khattab at maunawaan ang kahalagahan ng papel niya...

Baitang 7 - Aralin 10 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan
Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Abu Bakr (bahagi 1 mula 2)
Deskripsyon: Ang pagpapatuloy ng maikling talambuhay ng kasamahan, kaibigan at biyenan ni Propeta Muhammad, si Abu Bakr.  Konteksto:
Mga Layunin: ·       Upang maunawaan ang kahalagahan ng papel ni Abu Bakr sa kasaysayan ng Islam.   ·       Upang...

Baitang 7 - Aralin 9 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan
Ang mga Khalifah na Wastong Pinatnubayan: Abu Bakr (bahagi 1 mula 2)
Deskripsyon: Ang isang maikling talambuhay ng kasamahan, kaibigan at biyenan ni Propeta Muhammad, si Abu Bakr.  Konteksto:
Mga Layunin ·       Upang malaman ang tungkol sa buhay ni Abu Bakr at maunawaan ang kanyang kahalagahan sa kasaysayan ng Islam. · ...

Baitang 7 - Aralin 8 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan
Malalaking kasalanan sa Islam (bahagi 2 mula 2): Mga Malalaking Kasalanan at Paano Humingi ng Tawad para sa mga Ito
Deskripsyon: Pagpapatuloy ng ating listahan sa mga malalaking kasalanan sa Islam. Bilang karagdagan ating tatalakayin ang mga pamamaraan upang maiwasan ang mga kasalanan at magbalik-loob sa Allah.  Konteksto:
Mga Layunin:  ·       Upang palawakin ang ating kaalaman sa malalaking kasalanan. ·       Para...

Baitang 7 - Aralin 4 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa
Malalaking kasalanan sa Islam (bahagi 1 mula 2): Ano ang isang Malaking kasalanan?
Deskripsyon: Isang maikling pagpapakilala sa pagkakaunawa sa kasalanan at mga pagkakaiba sa pagitan ng mga malalaki at maliliit na mga kasalanan. Binigyang importansiya ang mga malalaking kasalanan, kung ano ang mga ito, at ano ang kanilang mga kahihinatnan sa parehong indibidwal at lipunan sa kabuuan?  Konteksto:
Mga Layunin:  ·       Upang malinaw na matukoy  ang isang malaking kasalanan. ·       Upang...

Baitang 7 - Aralin 3 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa