Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Hanapin

Pagkakasunod ayon sa: 


 Mga salita na matatagpuan sa mga aralin:
 "Aisha Stacey"
Mga Resulta ng Paghahanap
Mga Resulta: 61 - 80 ng 98
   Display # 
Pamamaraan ng Pag-aaral para sa Bagong Muslim (part 1 of 2): Unahin ang Mahalaga
Deskripsyon: Bakit kinakailangan na panatilihin ang pagtuon ng pansin  na matutunan ang mga paniniwala sa Islam at  ang pagdasal ng isang bagong yakap sa Islam (Muslim).  Konteksto:
Layunin ·       Upang matutunan ang pag-aaral sa sistematikong paraan,  na nakatuon sa mga pangunahin at pinakamahahalagang...

Baitang 1 - Aralin 23 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 29 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa
Paanong Haharapin ang Kalungkutan at Pag-alala (2 ng 2 bahagi): Pagtibayin ang ugnayan sa Allah
Deskripsyon: Ang Islam ay nagbibigay ng maraming mga paraan upang mapaglabanan ang kalungkutan, ang lahat ng mga ito ay konektado sa pagpapatibay ng ugnayan sa Allah at sa Kanyang Sugo. Iminumungkahi namin dito ang tatlong mga paraan sa pagbuo ng isang pang-habambuhay na pakikipag-ugnayan.  Konteksto:
Layunin: ·       Upang imungkahi ang tatlong mga paraan na maging mas malapit sa Allah. Mga Katawagan sa Arabik: ·   ...

Baitang 5 - Aralin 14 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 29 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pamamahala sa Pagbabago
Ang Panalangin ng Patnubay
Deskripsyon: Isang maikling paliwanag sa pagdarasal ng Istikharah, kabilang ang dahilan kung bakit ang pagsasagawa ay isang inirerekomendang gawain.   Konteksto:
Layunin ·       Upang maunawaan ang kahulugan at kahalagahan ng panalangin ng Istikharah. ·       Upang...

Baitang 5 - Aralin 16 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 28 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin
Sulyap mula sa buhay ni Propeta Abraham
Deskripsyon: Mga kaganapan mula sa buhay ni Propeta Abraham na nagtuturo sa atin ng mga mahahalagang aral na may kaugnayan pa rin hanggang sa kasalukuyan.  Konteksto:
Layunin: ·       Upang suriin ang ilang mga pangyayari sa buhay ni Propeta Abrahim (Ibraham). ·       Upang...

Baitang 5 - Aralin 7 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 28 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Buhay ng Ibang mga Propeta
Ang Espiritwal na mga Kapakinabangan ng Pag-aayuno at Kawang-gawa
Deskripsyon: Maikling pagpapaliwanag ng dalawa sa limang haligi ng Islam, na sumasaklaw sa mga dahilan sa likod ng kanilang mataas na kalagayan at ang espirituwal na mga pakinabang ng ganap na pakikilahok sa mga gawaing ito ng pagsamba.  Konteksto:
Layunin: ·       Upang maunawaan ang kaalaman sa likod ng pagsasababatas sa sawm at zakah at ang ilan sa mga espirituwal...

Baitang 9 - Aralin 26 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2016 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 28 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Pag-aayuno
Mga Pagsubok at Kapighatian pagkatapos ng Pagbabalik-loob (bahagi 2 ng 2)
Deskripsyon: Isang maikling talakayan kung paano naranasan ng mga Propeta at mga Kasamahan ang mga pagsubok at kapighatian ng may taqwa at pagtitiis.  Konteksto:
Layunin: ·     Alamin kung paano tularan ang ating mga matuwid na nagbabantay. Mga Terminolohiyang Arabik:  ·       Taqwa...

Baitang 4 - Aralin 30 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 28 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pamamahala sa Pagbabago
Mga Pagsubok at Kapighatian pagkatapos ng Pagbabalik-loob (bahagi 1 ng 2): Ang awa ni Allah ay nakapaloob sa mga kahirapan sa buhay
Deskripsyon: Isang maikling pagtanaw  sa kung ano ang nangyayari pagkatapos ng pagbabalik-loob sa Islam. Paano at bakit ang unang kagalakan minsan ay nagiging pagsubok ng lakas at pagkatao.  Konteksto:
Layunin: ·   Upang maunawaan kung bakit pagkatapos ng pagbabalik-loob sa Islam ay tila marami ang sinubok ng malalaking pagsubok at...

Baitang 4 - Aralin 29 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 28 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pamamahala sa Pagbabago
Ang mga Kasamahan ng Propeta Muhammad: Si Salman Al-Farsi
Deskripsyon: Isang maikling talambuhay ng isa sa mga dakilang kasamahan ng Propeta Muhammad, si Salman Al-Farsi.  Konteksto:
Mga Layunin ·       Upang matutunan ang tungkol sa buhay ni Salman Al-Farsi at ang kanyang pakikibaka upang mahanap ang katotohanan...

Baitang 8 - Aralin 4 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan
Ang Dhikr (Pag-alaala kay Allah): Kahulugan at Mga Pagpapala (bahagi 2 ng 2)
Deskripsyon: Ang dalawang aralin ay magtatalakay ng kahulugan at mga kapakinabangan ng isang natatanging Islamikong konsepto ng pakikipag-ugnayan kay Allah sa pamamagitan ng pagsamba na kilala bilang dhikr.  Konteksto:
Layunin ·       Upang matutunan ang sampung (10) madadaling salita ng adhkar na may napakalaking gantimpala para sa pang-araw-araw...

Baitang 9 - Aralin 10 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Iba't-ibang Maiinam na Gawa
Pagmamataas at Kayabangan
Deskripsyon: Maikling paglalarawan ng mga panganib na kaakibat  ng  pagmamataas at kayabangan at kung paano ito iiwasan .  Konteksto:
 Mga Layunin: ·      Upang maunawaan ang kahulugan ng wikang Arabe na kibr  at kung paano ito nauugnay sa pagmamataas...

Baitang 8 - Aralin 18 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2015 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Pagpapalawak ng Paniniwala > Paglilinis sa Sarili
Sinseridad sa Pagsamba: Ikhlas vs. Riyaa (Bahagi 2 ng 2)
Deskripsyon: Ang talakayan tungkol sa kung paano ang riyaa ay maaaring mailakip  sa ating pagsamba at mapalitan   nito ang  sinseredad.  Konteksto:
Layunin ·       Upang maunawaan ang konsepto ng riyaa at upang mapangalagaan natin ang ating mga sarili mula sa pagpapabaya sa...

Baitang 8 - Aralin 2 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Iba't-ibang Maiinam na Gawa
Ang mga Huwaran sa Islam (bahagi 2 ng 2)
Deskripsyon: Ang isang maikling paglalarawan ng buhay at katangian ng dalawang mga kilalang asawa ni Propeta Muhammad at ilang salita hinggil sa mga malakas na mga huwaran na dapat na makaimpluwensya sa iba.  Konteksto:
Layunin: ·     Upang maunawaan kung paano maaaring maging impluwensya ang mga matatanda at kung bakit ang pag-uugali ng mga...

Baitang 4 - Aralin 28 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala
Ang mga Huwaran sa Islam (bahagi 1 ng 2): Ang Unang Henerasyon ng mga Muslim
Deskripsyon: Ang mga huwaran ay mga tao na maaari nating tingalain; tayo ay madalas na nagsisikap na tularan ang kanilang mga pinakamabubuting kahusayan at mga katangian. Hindi kinakailangang sila ay mga sikat na mga tao na hinahangaan natin, bagaman ang ilang mga sikat na tao ay maaaring magkaroon ng ilang mga kapuri-puring katangian. Ang unang henerasyon ng mga Muslim, ang mga kalalakihan, kababaihan at mga bata sa palibot ng Propeta ay mga huwaran ng pinakamataas na kaayusan[1]. Sa unang aralin na ito, tinalakay natin kung bakit at masusing tinignan ang dalawang lalaking kasamahan, sina Abu Bakr at Umar Ibn al Khattab.  Konteksto:
Mga Layunin: ·       Upang maunawaan ang kahalagahan ng mga huwaran. ·       Upang malaman...

Baitang 4 - Aralin 27 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala
Ang Awa ni Allah (bahagi 2 ng 2)
Deskripsyon: Isang pagpapatuloy ng mga tanda ng awa ni Allah at isang talakayan tungkol sa ugnayan sa pagitan ng awa at pagpapatawad.  Konteksto:
Mga Layunin: ·     Pahalagahan ang lawak  ng awa ni Allah sa mga mananampalataya at sa buong nilikha. ·     Unawain...

Baitang 4 - Aralin 26 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kaisahan ng Diyos (Tawheed)
Ang Awa ni Allah (bahagi 1 ng 2)
Deskripsyon:  Ang isang maikling pagpapakahulugan sa awa ni  Allah at kung paano ito lumaganap sa bawat aspeto ng ating mga buhay, kabilang ang mga detalye ng ilan sa mga palatandaan ng awa ni Allah.                          Konteksto:
Mga Layunin: ·       Unawain ang lawak  ng awa ni Allah. ·       Kilalanin ang...

Baitang 4 - Aralin 25 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 27 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kaisahan ng Diyos (Tawheed)
Yaong mga Malililiman sa Oras na wala ng Lilim (bahagi 2 ng 2): Pagsisikap para Malililiman
Deskripsyon: Isang pagpapatuloy ng aralin 1 na naglalarawan sa huling 3 grupo ng mga tao na pasisilungin ng Allah.  Konteksto:
Layunin ·       Upang maunawaan kung anong uri ng mga tao ang mapapasailalim sa lilim ng Trono ng Allah sa Araw ng Paghuhukom.  Mga...

Baitang 7 - Aralin 30 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay
Yaong mga Naliliman sa Oras na wala ng Lilim (bahagi 1 ng 2): Ang Paglalahad ng Habag ng Allah
Deskripsyon: Isang panimula sa pitong pangkat ng mga tao na malililiman sa Araw ng Paghuhukom at mas detalyadong sulyap sa unang tatlo.  Konteksto:
Layunin: ·       Upang maunawaan ang mga gawain na magdudulot sa mga taong mapabilang sa  pangkat ng mga malililiman ...

Baitang 7 - Aralin 29 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay
Ang Mga Karapatan ng mga Kapitbahay sa Islam (bahagi 2 ng 2): Mga Kapitbahay - Masama at Mabuti
Deskripsyon: Mga payo at mga pahiwatig para sa mabuting pakikitungo sa mga kapitbahay at paano harapin ang mga hindi matuwid o masasamang kapitbahay.  Konteksto:
Mga Layunin ·       Upang matutunan kung paano ipatupad ang mga karapatan ng mga kapitbahay sa isang madali at tamang Islamikong...

Baitang 7 - Aralin 28 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Komunidad ng Muslim
Ang Mga Karapatan ng mga Kapitbahay sa Islam (bahagi 1 ng 2): Ang Maayos na Pakikitungo sa mga Kapitbahay
Deskripsyon: Ang isang sulyap sa kung papaano si Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, at ang sahabah nakitungo sa kanilang mga kapitbahay.  Konteksto:
Mga Layunin ·       Upang makita at maintindihan kung paano ang ugnayan sa kapwa ay nakaka-apekto sa mas malawak na komunidad. · ...

Baitang 7 - Aralin 27 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Komunidad ng Muslim
Isang Paliwanag ng Surah Al-Ikhlas
Deskripsyon: Upang maunawaan ang kahulugan at kahalagahan ng ika-112 surah ng Quran at malaman na ito ay isang paglilinaw din ng kahulugan ng Tawheed.  Konteksto:
Mga Terminolohiyang Arabik: ·        Ansar - mga kawani. Ang mga tao ng Medina na nagbukas ng kanilang mga...

Baitang 7 - Aralin 26 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 26 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Ang Banal na Quran > Kapaliwanagan ng Ilang Talata