Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Hanapin

Pagkakasunod ayon sa: 


 Mga salita na matatagpuan sa mga aralin:
 "Aisha Stacey"
Mga Resulta ng Paghahanap
Mga Resulta: 41 - 60 ng 98
   Display # 
Pakikilahok sa Komunidad ng Muslim
Deskripsyon: Ang mga pakinabang ng pagiging kalahok sa komunidad ng Muslim at ilang madadaling mga payo upang ikaw ay makapagsimula.  Konteksto:
Mga Layunin ·       Upang ituro ang mga dahilan kung bakit ang isang bagong Muslim ay dapat ilahok ang kanilang mga sarili...

Baitang 8 - Aralin 21 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 10 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan
Interpretasyon ng Panaginip
Deskripsyon:  Isang maikling pagpapaliwanag ng mga panaginip; ang kanilang kahalagahan sa Islam at ang tatlong iba't ibang uri ng mga panaginip. Sinundan ito ng ilang mga detalye tungkol sa interpretasyon ng panaginip at ang mga panaginip ng mga propeta.  Konteksto:
Layunin ·       Upang maunawaan kung paano tinitingnan ng Islam ang mga panaginip at interpretasyon ng panaginip. Mga...

Baitang 9 - Aralin 27 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2016 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 09 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Mga Haligi ng Paniniwala
Ang Dhikr (Pag-alaala kay Allah): Kahulugan at Mga Pagpapala (bahagi 1 ng 2)
Deskripsyon: Ang dalawang aralin ay magtatalakay ng kahulugan at mga kapakinabangan ng isang natatanging Islamikong konsepto ng pakikipag-ugnayan kay Allah sa pamamagitan ng pagsamba na kilala bilang dhikr.  Konteksto:
Layunin ·       Upang maunawaan ang kahulugan ng dhikr. ·       Upang matutunan ang...

Baitang 9 - Aralin 9 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 09 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala
Mga Banal na Lungsod; Mecca, Medina, at Jerusalem (bahagi 2 ng 2)
Deskripsyon: Ang ikalawang aralin ay nagtatalakay  sa sagradong mga lungsod, ang Medina at Jerusalem at kung bakit sila ay mayroong espesyal na lugar sa puso ng mga Muslim.  Konteksto:
Layunin ·       Upang maunawaan ang kahalagahan ng pangalawa at pangatlong pinaka-banal na lungsod, ang Medina at Jerusalem. Mga...

Baitang 8 - Aralin 29 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2015 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 09 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Kagandahan ng Islam > Mahuhusay na Katangian ng Islam
Ang Tungkulin ng isang Muslim na Iskolar (2 bahagi ng 2)
Deskripsyon: Mga terminong nauugnay sa mga Muslim na pagpapakadalubhasa (scholarship) at kung bakit ang mga  Muslim ay sinusunod ang nasa gitnang daan o pamamaraan.  Konteksto:
Mga Layunin ·       Upang maunawaan ang tungkulin ng isang Muslim na iskolar. ·       Upang maunawaan...

Baitang 8 - Aralin 26 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 08 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Komunidad ng Muslim
Kalusugan at Kalakasan ng Katawan (part 1of 2)
Deskripsyon: Ang papel na ginagampanan ng kalusugan at ehersisyo sa buhay ng isang mananampalataya.  Konteksto:
Layunin ·       Upang maunawaan ang ating obligasyon na manatiling  malakas at malusog, at maunawaan na ang pag e-ehersisyo...

Baitang 10 - Aralin 24 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 04 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Alituntunin sa Tamang Pagkain
Kalusugan at Kalakasan ng Katawan (part 1 of 2)
Deskripsyon: Maigsing patnubay sa wastong pagkain at nutrisyon sa Islam.  Konteksto:
Layunin ·       Upang maunawaan na ang Islam ay isang paraan ng pamumuhay at ang lahat ng espirituwal, emosyonal, at...

Baitang 10 - Aralin 23 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 04 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Alituntunin sa Tamang Pagkain
Pag Unawa sa Media Stereotyping
Deskripsyon: Isang maikling paglalarawan sa media stereotyping, paano ito gumagana at paano ito nagpapakalat ng mga kurukuro. Sinundan ito ng mga mungkahi upang hadlangan ang negatibong resulta ng media stereotyping.  Konteksto:
Mga Layunin ·       Upang maunawaan ang kahulugan ng salitang 'stereotype' at ang terminong 'media stereotyping'.·       Upang...

Baitang 10 - Aralin 22 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 04 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pamamahala sa Pagbabago
Salaysay ng Propeta: Katapatan
Deskripsyon: Maiksing pagpapakilala kay Imam An-Nawawi at pagpapaliwanag sa unang hadith sa kanyang koleksyon na kilala sa katawagang "Imam An-Nawawi’s Forty Hadith".  Konteksto:
Layunin ·       Upang maunawaan kung sino si Imam An-Nawawi , ang kahalagahan ng kanyang koleksyon ng ahadith ...

Baitang 10 - Aralin 21 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2017 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 04 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Mga Piling Pangungusap
Islamikong mga Habilin at Pamana (bahagi 2 ng 2)
Deskripsyon: Ang pangalawang mga tagapagmana, ang mga hindi magmamana at ang pagsusulat ng huling habilin.  Konteksto:
Mga layunin ·       Upang maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng mga maaaring magmana at ang mga maaaring makatanggap...

Baitang 10 - Aralin 20 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 04 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralain > Mga Gawaing Pagsamba > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa
Islamikong mga habilin at pamana (bahagi 1 ng 2)
Deskripsyon: Ang kahulugan ng habilin at ang listahan ng lahat ng mga may karapatang magmana mula sa ari-arian ng namatay.  Konteksto:
Mga Layunin ·       Upang maunawaan ang mga alituntunin ng Shariah sang-ayon sa mga habilin at mga pamana. Mga...

Baitang 10 - Aralin 19 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2017 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 03 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralain > Mga Gawaing Pagsamba > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa
Mga Kaugalian sa Libing (bahagi 2 ng 2)
Deskripsyon: Paghuhugas, pagbabalot, paglilibing, at pakikiramay.  Konteksto:
Mga Layunin ·       Upang maunawaan ang Islamikong pamamaraan sa paglilibing sa mga patay. Mga Terminolohiyang Arabik ·       Du’a...

Baitang 10 - Aralin 18 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 03 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa
Mga Kaugalian sa Libing (bahagi 1 ng 2)
Deskripsyon: Paano kumilos kapag dumarating sa atin ang kamatayan o sa isang taong kilala natin at kung ano ang gagawin kaagad pagkatapos.  Konteksto:
Mga layunin ·      Upang malaman ang tungkol sa tunay na Sunnah kaugnay sa kamatayan, sa namamatay na tao at mga ritwal ng libing. Mga...

Baitang 10 - Aralin 17 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 03 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa
Pambungad sa Terminolohiya ng Hadith
Deskripsyon: Isang maikling panimula sa pinaka-karaniwang mga salita at mga terminong may kaugnayan sa ahadith na iyong makikita sa pagbabasa tungkol sa Islam.                           Konteksto:
Mga Layunin ·       Upang maunawaan ang ilang karaniwang mga termino na may kaugnayan sa ahadith na ginagamit sa Islamikong panitikan. ·       Upang...

Baitang 10 - Aralin 11 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 03 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Hadith at Sunnah
Sensitibong Usapinn (intimate Issues)
Deskripsyon:  Isang maiksing alituntunin sa maselang usapan at mga kaasalan sa kwarto (mag-asawa) na naaayon sa batas ng Islam.  Konteksto:
Mga Layunin ·      Upang maunawaan na ang sekswal na kalagayan ay isang mahalagang isyu sa kalusugan. ·       Mayroong...

Baitang 10 - Aralin 25 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2017 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 01 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Kasal
Ang Islam ay nag simula na kakaiba
Deskripsyon: Isang maiksing hadith tungkol sa pagiging kakaiba. Sinusundan ng pagtalakay sa Pagkaka-iba, at kung paano ito nauugnay sa Islam sa kasalukuyan at sa nakaraan.  Konteksto:
Layunin ·       Upang maunawaan ang konsepto ng Islam nang pagiging kakaiba. Mga Terminolohiyang Arabik ·       Sahabah...

Baitang 10 - Aralin 26 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2017 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 01 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Mga Piling Pangungusap
Pagharap sa mga Pag-aalinlangan
Deskripsyon: Bakit dumarating ang mga pagdududa, ano ang ibig sabihin nito at kung paano tayo dapat tumugon sa mga ito.  Konteksto:
Layunin ·       · Upang maunawaan na ang mga pagdududa sa pananampalataya ay likas na nangyayari sa isang tao.·   ...

Baitang 5 - Aralin 23 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 30 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pamamahala sa Pagbabago
Mga pagsulyap mula sa Buhay ni Propeta Ayub
Deskripsyon: Ang mga pangyayari mula sa buhay ni Propeta Ayub ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral na naaangkop sa kasalukuyan dahil ang mga ito ay nangyari sa panahon ni Ayub.  Konteksto:
Layunin: ·       Upang suriin ang ilang mga pangyayari sa buhay ni Propeta Ayub at talakayin ang mga ito kaugnay sa kung anong...

Baitang 5 - Aralin 17 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 30 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Buhay ng Ibang mga Propeta
Pagkain – Sa Islamikong Paraan (Bahagi 2 ng 2)
Deskripsyon: Ang kaasalan sa Pagkain. Bahagi 2.  Konteksto:
Mga Layunin ·       Upang pahalagahan na mayroong mga biyaya sa pagkain. ·       Upang matutunan...

Baitang 3 - Aralin 26 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 29 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Alituntunin sa Tamang Pagkain
Pagkain – Sa pamamaraang Islamiko (bahagi 1 ng 2)
Deskripsyon: Ang kagandahang asal sa pagkain.  Konteksto:
Mga Layunin ·       Upang pahalagahan ang Islam bilang isang holistikong paraan ng pamumuhay at ang mga maliliit na kilos gaya...

Baitang 3 - Aralin 25 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 29 Mar 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Alituntunin sa Tamang Pagkain