Mga Antas

Tulong sa Pamamagitan ng Chat

 

Tungkol sa Site na ito

Maligayang pagdating sa site ng eLearning para sa mga Bagong Muslim. Ito ay para sa mga bagong nagbalik-loob na Muslim na gustong matutunan ang kanilang bagong relihiyon sa isang madali at sistematikong paraan. Ang mga aralin dito ay nakaayos sa ilalim ng mga baitang. Kaya una, pumunta ka sa aralin 1 sa ilalim ng baitang 1. Pag-aralan ito at pagkatapos ay kunin ang pagsusulit nito. Kapag napasa mo ito lumipat sa aralin 2 at iba pa. Maligayang pakikilahok.

Magsimula Dito

Lubhang inirerekomenda na magparehistro ka upang ma-save ang mga marka at pag-unlad ng iyong pagsusulit. Kaya, magrehistro dito, pagkatapos ay magsimula sa aralin 1  sa ilalim ng baitang 1 at mula doon ay lumipat sa susunod na aralin. Mag-aral ng maginhawa. Sa tuwing babalik ka sa site na ito, pindutin lamang ang "Dalhin  ako kung saan ako nakaabot" na button (magagamit lamang para sa mga rehistradong user).

Hanapin

Pagkakasunod ayon sa: 


 Mga salita na matatagpuan sa mga aralin:
 "Aisha Stacey"
Mga Resulta ng Paghahanap
Mga Resulta: 21 - 40 ng 98
   Display # 
Mga pagbabago sa Islam (bahagi 1 ng 2): Dalawang uri ng Bidah
Deskripsyon: Isang maikling pambungad sa kahulugan ng salitang bidah at pagpapaliwanag kung bakit nararapat nating iwasan ang mga bagay na bagong ipinakikilala sa deen o relihiyon ng Islam.  Konteksto:
Mga Layunin: ·        Upang maintindihan ang kahulugan ng salitang bidah. ·      Para maging malinaw na ang...

Baitang 6 - Aralin 20 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 17 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Pakikitungo sa mga Sektang Iniuugnay sa Islam
Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pakikitungo sa mga Sektang Iniuugnay sa Islam
Isang Maikling Talambuhay ni Propeta Muhammad (SAW) (2 ng 2 bahagi): Sa Panahon ng Madinah.
Deskripsyon: Pagbuo ng isang Islamikong Bansa  Konteksto:
Layunin: ·      Upang maunawaan kung paano itinatag ang unang pamahalaan  ng Islam. Mga  Terminolohiyang  Arabik: ·       Hajj...

Baitang 5 - Aralin 25 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Talambuhay
Isang Maikling Talambuhay ni Propeta Muhammad (SAW) (1 ng 2 bahagi): Sa Panahon ng Makkah
Deskripsyon: Ang maagang pamumuhay ni Propeta Muhammad, nawa'y mapasakanya ang habag at pagpapala ng Allah.  Konteksto:
Layunin: ·      Upang maunawaan ang mga impluwensya sa maagang pamumuhay ni Propeta Muhammad (SAW). ·      Upang...

Baitang 5 - Aralin 24 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Talambuhay
Mga Pagsulyap mula sa Buhay ni Propeta Hesus
Deskripsyon: Ang mga pangyayari mula sa buhay ni Propeta Isa (Hesus) ay nagtuturo sa atin ng mga mahahalagang aral na maaaring magamit sa buhay ng mga Muslim at mga Kristiyano sa kasalukuyan.   Konteksto:
Layunin:• Upang suriin ang ilang mga pangyayari sa buhay ni Propeta Hesus (Isa).• Upang maunawaan na hindi  tinawag ni Hesus ang kanyang sarili...

Baitang 5 - Aralin 22 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2013 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 21 Sep 2022
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Buhay ng Ibang mga Propeta
Dapat Ko bang Baguhin ang Aking Pangalan?
Deskripsyon: Isang maikling talakayan tungkol sa pagbabago ng pangalan ng isang tao sa pagbabalik-loob sa Islam.  Konteksto:
Layunin: ·       Upang talakayin ang mga benepisyo o mga katangian ng pagpili ng isang bagong pangalan. ·      Upang...

Baitang 5 - Aralin 21 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pamamahala sa Pagbabago
Mga Sulyap sa Buhay ni Propeta Moses
Deskripsyon: Ang mga pangyayari mula sa talambuhay ni Propeta Moses na nagtuturo sa atin ng mga mahahalagang aral  na angkop din ngayon na  gaya noon sa kapanahunan ni Propeta Moses.  Konteksto:
Layunin:·       Upang suriin ang ilang mga pangyayari sa buhay ni Propeta Moses at talakayin ang mga ito kaugnay sa kung anong payo...

Baitang 5 - Aralin 20 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Buhay ng Ibang mga Propeta
Mga pagsulyap mula sa Buhay ni Propeta Yusuf (Joseph)
Deskripsyon: Mga pangyayari mula sa buhay ni Propeta Yusuf na nagtuturo sa atin ng mga mahahalagang aral na angkop sa kasalukuyan tulad ng sa buhay ni Yusuf.  Konteksto:
Layunin: ·     Upang suriin ang ilang mga pangyayari sa buhay ni Propeta Yusuf at talakayin ang mga ito kaugnay sa kung anong payo ang...

Baitang 5 - Aralin 15 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Buhay ng Ibang mga Propeta
Paanong Haharapin ang Kalungkutan at Pag-alala (1 ng 2 bahagi): Pagtitiis, Pasasalamat at Pagtitiwala
Deskripsyon: Ang pagtitiis, pasasalamat at pagtitiwala ay tatlong mga pamamaraan na iminumungkahi ng Islam kung nakakaranas tayo ng kalungkutan at pag-aalala.  Konteksto:
Layunin: ·        Upang magamit ang patnubay mula sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad (SAW) na harapin ang mga paghihirap...

Baitang 5 - Aralin 13 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pamamahala sa Pagbabago
Mga Pagsulyap mula sa Buhay ni Propeta Lot
Deskripsyon: Mga pangyayari mula sa talambuhay ni Propeta Lot.   Konteksto:
Layunin: ·        Upang suriin ang ilang mga kaganapan at matutunan ang mga mahalagang aralin na naaangkop sa ika-21 siglo. Mga...

Baitang 5 - Aralin 12 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Buhay ng Ibang mga Propeta
Pagsulyap sa Buhay ni Propeta Noah
Deskripsyon: Mga pangyayari mula sa talambuhay ni Propeta Noah.  Konteksto:
Layunin: ·      Upang suriin ang ilang mga kaganapan at matutunan ang mahalagang mga aral na naaangkop sa kasalukuyan. Mga Katawagan...

Baitang 5 - Aralin 4 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Buhay ng Ibang mga Propeta
Ang Pagbuo ng mga Mabubuting Gawi para sa mga Bagong Muslim
Deskripsyon: Isang talaan at kapaliwanagan sa pagbuo sa sampung mga magagandang kaugalian para sa bagong Muslim. Ang mga kaugaliang ito ay makakatulong sa isang tao na maunawaan at maisagawa ang kanilang bagong paraan ng pamumuhay nang mas epektibo.  Konteksto:
Layunin:   ·       Upang magbigay sa mga bagong Muslim ng ilang mga alituntunin upang higit na matutunan ang tungkol sa Islam,...

Baitang 5 - Aralin 3 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa
Pag-anyaya sa mga di-Muslim sa Tamang Landas (bahagi 3 ng 3): Pag-anyaya sa Pamilya, mga Kaibigan at Katrabaho.
Deskripsyon: Isang maikling pagtingin sa mga paraan upang maturuan ang mga kaibigan at pamilya hinggil sa kagandahan ng Islam, ng may pagpapahalaga  sa pagkilos sa pinakamahusay na paraan.  Konteksto:
Mga Layunin: ·      Upang maunawaan na tayo ay tumatawag tungo sa Islam sa pamamagitan ng pagpaparating ng mensahe ngunit...

Baitang 8 - Aralin 14 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Iba't-ibang Maiinam na Gawa
Pag-anyaya sa mga di-Muslim sa Tamang Landas (bahagi 2 ng 3): Unahin ang Tawheed
Deskripsyon: Ang pagtawag sa mga tao sa Kaisahan ni Allah sa pamamagitan ng paghahanap ng parehong batayan.  Konteksto:
Layunin: ·     Upang maunawaan na ang Tawheed ay ang batayan ng Islam at gayundin ang pundasyon na bato ng dawah. Mga Terminolohiyang...

Baitang 8 - Aralin 13 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Iba't-ibang Maiinam na Gawa
Ang Khushoo sa Pagdarasal
Deskripsyon: Ano ang khushoo at kung paano makukuha at mapanatili ito.  Konteksto:
Layunin: ·       Upang maunawaan ang mga kapitaganan ng salitang khushoo at kung paano ito nauugnay sa ating pagdarasal. Mga...

Baitang 8 - Aralin 11 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin
Ang Mga Kasamahan ni Propeta Muhammad: Abu Hurayrah
Deskripsyon: Isang maikling talambuhay ng sahabi na kilala bilang si Abu Hurayrah.  Konteksto:
Layunin: ·       Upang maunawaan na ang lahat ay mayroong natatangi at espesyal na regalo o katangian. ·      Upang...

Baitang 8 - Aralin 8 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan
Ang Mga Kasamahan ng Propeta: Zayd ibn Thabit
Deskripsyon: Isang maikling pagtingin sa buhay at tagumpay ng isang tao na nakatuon sa Quran.  Konteksto:
Layunin: ·       Upang malaman ang tungkol sa buhay ni Zayd ibn Thabit at ang kanyang kakayahan na samantalahin ang kanyang...

Baitang 8 - Aralin 7 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan
Ang Mga Kasamahan ni Propeta Muhammad: Ammar ibn Yassir
Deskripsyon: Ang isang tao na nakarinig ng katotohanan at yumakap sa Islam ngunit ang kanyang buhay ay naging isa sa pagpapahirap at pang-aabuso. Sa pamamagitan ng habag ni Allah at ang pagdamay ni Propeta Muhammad ay nakaligtas siya upang sumailalim sa kasaysayan at Paraiso.  Konteksto:
Layunin ·       Upang malaman ang tungkol sa buhay ni Ammar ibn Yassir at ang kanyang pagtitiyaga para sa katotohanan....

Baitang 8 - Aralin 6 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Mga Kasamahan
Satanas: Ang Pinakamalaking Kaaway ng Sangkatauhan (bahagi 2 ng 2)
Deskripsyon: Ang isang talakayan ng mga paraan na ginagamit ni Satanas upang mailigaw ang mga tao at matupad ang kanyang pangmatagalang layunin ng pag-aakay sa maraming tao sa Impiyerno.  Konteksto:
Layunin ng Aralin: ·        Upang malaman ang tungkol sa mga motibo at pamamaraan ni Satanas upang maiwasan ang...

Baitang 4 - Aralin 22 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2012 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 16 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Mga Haligi ng Paniniwala
Pag-anyaya sa mga Di-Muslim sa Tamang Landas (1 bahagi ng 3): Ihatid ang Mensahe sa Pinakamahusay na Paraang Posible.
Deskripsyon: Isang pambungad na talakayan tungkol sa ating responsibilidad na ipahayag ang mensahe ng Islam.  Konteksto:
Mga Layunin: ·       Upang maunawaan ang tungkulin ng isang taong nag-aanyaya sa iba sa landas ng Islam. Mga Terminolohiyang...

Baitang 8 - Aralin 12 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)
Nai-publish sa 10 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Jul 2018
Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Iba't-ibang Maiinam na Gawa
Mga Islamikong Kataga (1 bahagi ng 2)
Deskripsyon: Isang talaan ng ilan sa pinaka-karaniwang Islamikong mga kataga at parirala, ang mga kahulugan nito at kabuluhan nito.  Konteksto:
Layunin: ·       Upang maunawaan at sa gayon ay maging kumportable sa paggamit ng hindi pamilyar na salita. Mga Terminolohiyang...

Baitang 8 - Aralin 9 - Uri: nakasulat  na aralin - Ni Aisha Stacey (© 2014 IslamReligion.com)
Nai-publish sa 10 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018
Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa