Date: Mon, 5 Jun 2023 23:54:31 +0300 Return-Path: support@newmuslims.com From: " Ang NewMuslim.com  ay nag-rekomenda ng Serbisyo" Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version 1.73] X-Original-Sender-IP: 3.238.118.27 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="multipart/alternative"; boundary="b1_d6f229aa0f78a542e10d98684d2f6683" --b1_d6f229aa0f78a542e10d98684d2f6683 Content-Type: multipart/alternative; boundary="b2_d6f229aa0f78a542e10d98684d2f6683" --b2_d6f229aa0f78a542e10d98684d2f6683 Content-Type: text/plain; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Antas 9 :: Lesson 18 Ang Islamikong Ginintuang Kapanahunan (part 2 of 2) Deskripsyon: Ang pangalawang paksa sa 'Golden Age" ng Islamikong Agham at ang mga naging kontribusyon ng mga Muslim sa ating sibilisasyon. Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com) Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018 Nai-print: 54 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3486 (daily average: 2) Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Komunidad ng Muslim Mga Layunin · Upang matutunan ang tungkol sa mga institusyon na itinatag ng mga sibilisasyon ng mga Muslim. · Upang matutunan ang tungkol sa mga kontribusyon ng mga Muslim sa edukasyon, pagtatatag ng mga silid aklatan, pang-kapaligiran, geopgraphy, mathematics at chemistry. Terminong Arabik · Ummah-ito ay tumutukoy sa kabuuan ng komunidad ng Muslim, na di isinasaalang-alang ang kulay, lahi, wika at nasyonalidad. Quotation (sipi) tungkol sa kontribusyon at sa sibilisasyon ng mga Muslim“…ang sinasabi kong sibilisasyon ay tungkol sa mundo ng Islam mula sa taong 800 hanggang sa 1600, kasama na rito ang Ottoman Empire at ang hukuman ng Baghdad, Damascus at Cairo, at mga naliwanagang (enlightened) mga namumuno kagaya nila Suleiman ang kahanga-hanga. Kahit na madalas tayong walang kamalayan sa mga utang na loob sa ibang sibilisasyon, ang mga handog o kapakinabangan nito ay malaking parte ng ating namana. Ang industriya ng teknolohiya ay hindi iiral nang wala ang mga kontribusyon ng mga Arabong matematisyans. Sufi, isang makatang pilosopo gaya ni Rumi ang humamon sa ating paniniwala sa sarili at sa katotohanan. Ang mga namumuno gaya ni Suleiman ay nag-ambag sa paniniwala sa pagpapahintulot at sibil na pamumuno. At marahil tayo ay matututo sa kanyang mga halimbawa: Ito ay ang pamumuno na base sa meritocracy, hindi namana. Ito ay ang pamumuno na hango sa buong kakayahan ng magkakaibang populasyon--kabilang dito ang Kristiyanismo, Islam, at Jewish traditions. Ang ganitong uri ng pamumuno--pamumuno na nagpapalago ng kultura,pagpapanatili, pagkakaiba-iba at tapang --humantong sa 800 taon ng paglikha at kasaganaan”.- Carly Fiorina, former CEO ng HP, sa isang talumpati sa Minneapolis, Minnesota noong Sep 26, 2001 “Technology, Business, and Our Way of Life: What’s Next”. Mga Institusyon Ang bilang ng mahahalagang pang-edukasyon at siyentipikong mga institusyon na dating hindi kilala sa sinaunang mundo ay nagmula sa sinaunang mundo ng Islam, kabilang na dito ang mga kilalang halimbawa: ang pampublikong ospital (na nagpabago sa uri panggagamot sa mga templo at sleep temples)at psychiatric na ospital, ang pampublikong sild-aklatan at hiramang silid-aklatan, ang academic degree-granting na unibersidad, at ang astronomical observatory bilang isang institusyon sa pananaliksik laban sa mga pribadong posteng pang obserba. Edukasyon Ang unang unibersidad na namigay ng mga diploma ay ang Bimaristan Medical Universityat Hospitals of the Medieval Islamic world, kung saan ang mga medikong diploma ay napamigay mula ika-9 siglo sa mga estudyante ng Islamikong medisina na kwalipikado na gumanap bilang doktor ng medisina. Kinilala ng Guinnes Book of World Records ang University of Al-Karaouine sa Fez, Morocco bilang pinakamatandang unibersidad na nagbibigay ng degree or katibayan sa buong mundo na itinatag noong 859 siglo. Ang Al-Azhar University na itinatag sa Cairo, Egypt noong 975 CE, ay nag alok ng ibat-ibang akademikong mga antas kasama na rito ang postgraduate degrees, at kadalasang kinokonsidera na unang full-pledged na unibersidad. Ang pinagmulan ng mga doctorateay sa panahon ngijazah at-tadris wa al-ifta ( "lisensya upang magturo at magbigay ng mga legal na opinyon") sa medieval Madrasahs (medieval na mga paaralan) na siyang nagturo ng Islamikong batas. Silid-Aklatan Ang silid-aklatan ng Tripoli ay sinasabing may tatlong milyong mga libro bago ito sinira ng mga krusada. Ang bilang ng mga mahahalaga at orihinal na medieval na gawa ng mga Arabo sa siyensang matematika ay higit sa pinagsamang kabuuan na gawa ngmedieval Latin at Griyego sa pagkukumpara sa kahalagahan, bagamat may maliit na bahagi ng mga nakaligtas na siyentipikong gawa ng mga Arabo na pina-aralan sa modernong panahon. Environmentalism (pang-kalikasan) Ang mga sinaunang proto-environmentalist na mga kasunduan ay isinulat sa Arabik ni al-Kindi, ar-Razi, Ibn al-Jazzar, at-Tamimi, al-Masihi, Avicenna, Ali ibn Ridwan, Abd-el-latif, at Ibn al-Nafis. Ang kanilang mga gawa ay sakop ang ilang paksa na may kaugnayan sa polusyon, gaya ng polusyon sa hangin, tubig, at kontaminasyon sa lupa, at maling pamamahala sa mga basura. Sa Cordoba, al-Andalus ang unang may mga lalagyan ng mga basura at pasilidad ng pagtatapon ng mga nakolektang mga basura.Ang mga Muslim na iskolar ay hindi lamang nagtuon ng pansin sa isang paksa gaya ng ginagawa ng nakararami sa ngayon. Si Abu Rayhaan al-Bairuni (ipinanganak sa 973 CE), ay isang astronomer,mathematician at isang estudyante ng life sciencesmula ika-11 siglo Uzbekistan, pati na rin ang kanyang paglalakbay sa buong mundo. Heograpiya (Geography) Si Al-Mas'oodi, ang ika-10 siglong Muslim nageographerat isang mananalaysay, ay naglakbay sa Baghdad, India, Tsina, at ibang mga bansa sa mundo,na naglalarawan sa mga tao, klima, heograpiya, at kasaysayan ng mga lugar na kanyang binisita.Inimbento ng mga Muslim ang compass at al-Fargaani, kilala bilang Alfraganus sa Kanluran, tinatantya ang sukat ng mundo na 24,000 milya. Ang mga Muslim din ang naunang gumamit ng pendulumat nagpatayo ng mga obserbatoryo. Mathematics Inilipat ng mga Muslim ang numerong "zero" mula sa India hanggang sa buong mundo. Isinulat ni Al-Khawarizmi ang kauna-unahang libro sa linear at quadratic equations na tinatawag na Algebra. Kimika (Chemistry) Pinayabong ng mga Muslim ang kimika bilang ibang bahagi ng siyensya. Ang mundo ng kimika ay hango sa salitang Arabo na al-keemya. Kilala bilang 'ama ng kimika' si Jabir ibn Hayyan. Nadiskubre nya na ilan sa mga mineral at prepared acids gaya ng sulphuric acid sa unang pagkakataon. Ang pagpapabaya ng mga Muslim hindi ang kakulangan ng mga turo sa Islam ang sanhi ng pagkabulok o pagkalugmok ng ating lipunan sa ngayon. Magkaroon dapat tayo ng kagustuhang matuto at umunlad upang magkaroon tayo ng sapat na kaalaman sa siyensa at ukol sa kabuhayan. Ngunit, ang pinakamahalagang bagay ay manatili tayong mga Muslim. Hindi natin dapat ipagapalit sa mga materyal na bagay mula sa kanluran ang ating ispiritwal na sibilisasyon ng Islam. Nararapat na tayo, minsan man lang, ay ating ipagmalaki na tayo ay parte ng Ummah o komunidad ng mga Muslim at mayaman na pamana. Pangalawa, dapat nating sundan ang yapak ng mga dakilang siyentipikong Muslim at iskolar at pamunuan muli ang mundo. Ang web address ng artikulong ito:https://www.newmuslims.com/tl/lessons/310/ang-islamikong-ginintuang-kapanahunan-part-2/Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Lahat ng karapatan ay nakalaan. --b2_d6f229aa0f78a542e10d98684d2f6683 Content-Type: text/html; charset = "iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ang Islamikong Ginintuang Kapanahunan (part 2 of 2)

Deskripsyon: Ang pangalawang paksa sa 'Golden Age" ng Islamikong Agham at ang mga naging kontribusyon ng mga Muslim sa ating sibilisasyon.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 19 Apr 2018 - Huling binago sa 11 Apr 2018

Nai-print: 54 - Nag-email: 0 - Nakakita: 3486 (daily average: 2)

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Komunidad ng Muslim


Mga Layunin

·       Upang matutunan ang tungkol sa mga institusyon na itinatag ng mga sibilisasyon ng mga Muslim.

·       Upang matutunan ang tungkol sa mga kontribusyon ng mga Muslim sa edukasyon, pagtatatag ng mga silid aklatan, pang-kapaligiran, geopgraphy, mathematics at chemistry.

Terminong Arabik

·       Ummah - ito ay tumutukoy sa kabuuan ng komunidad ng Muslim, na di isinasaalang-alang ang kulay, lahi, wika at nasyonalidad.

Quotation (sipi) tungkol sa kontribusyon at sa sibilisasyon ng mga Muslim 

  “…ang sinasabi kong sibilisasyon ay tungkol sa mundo ng Islam mula sa taong 800 hanggang sa 1600, kasama na rito ang Ottoman Empire at ang hukuman ng Baghdad, Damascus at Cairo, at mga naliwanagang (enlightened) mga namumuno kagaya nila Suleiman ang kahanga-hanga. Kahit na madalas tayong walang kamalayan sa mga utang na loob  sa ibang sibilisasyon, ang mga handog o kapakinabangan nito   ay malaking parte ng ating namana. Ang industriya ng teknolohiya ay hindi iiral nang wala ang mga kontribusyon ng mga Arabong matematisyans. Sufi, isang makatang pilosopo gaya ni Rumi ang humamon sa ating paniniwala sa sarili at sa katotohanan. Ang mga namumuno gaya ni Suleiman ay nag-ambag sa paniniwala sa pagpapahintulot at sibil na pamumuno. At marahil tayo ay matututo sa kanyang mga halimbawa: Ito ay ang pamumuno na base sa meritocracy, hindi namana. Ito ay ang pamumuno na hango sa buong kakayahan ng magkakaibang populasyon--kabilang dito ang Kristiyanismo, Islam, at Jewish traditions. Ang ganitong uri ng pamumuno--pamumuno na nagpapalago ng kultura, pagpapanatili, pagkakaiba-iba at tapang -- humantong sa 800 taon ng paglikha at kasaganaan”. - Carly Fiorina, former CEO ng HP, sa isang talumpati sa Minneapolis, Minnesota noong Sep 26, 2001 “Technology, Business, and Our Way of Life: What’s Next”.

Mga Institusyon

islamic-goden-age-part-2.jpgAng bilang ng mahahalagang pang-edukasyon at siyentipikong mga institusyon na dating hindi kilala sa sinaunang mundo ay nagmula sa sinaunang mundo ng Islam, kabilang na dito ang mga kilalang halimbawa: ang pampublikong ospital (na nagpabago sa uri  panggagamot sa mga templo at sleep temples) at psychiatric na ospital, ang pampublikong sild-aklatan at hiramang silid-aklatan, ang academic degree-granting na unibersidad, at ang astronomical observatory bilang isang institusyon sa pananaliksik laban sa mga pribadong posteng pang obserba. 

Edukasyon

Ang unang unibersidad na namigay  ng mga diploma ay ang Bimaristan Medical University at Hospitals of the Medieval Islamic world, kung saan ang mga medikong diploma ay napamigay  mula ika-9 siglo sa mga estudyante ng Islamikong medisina na kwalipikado na gumanap  bilang doktor ng medisina. Kinilala ng Guinnes Book of World Records ang University of Al-Karaouine sa Fez, Morocco bilang pinakamatandang unibersidad na nagbibigay ng degree or katibayan sa buong mundo na itinatag noong 859 siglo. Ang Al-Azhar University na itinatag sa Cairo, Egypt noong 975 CE, ay nag alok ng ibat-ibang akademikong mga  antas kasama na rito ang postgraduate degrees, at kadalasang kinokonsidera na  unang full-pledged na unibersidad. Ang pinagmulan ng mga doctorate ay sa panahon ng ijazah at-tadris wa al-ifta ( "lisensya upang magturo at magbigay ng mga legal na opinyon") sa medieval Madrasahs (medieval na mga paaralan) na siyang nagturo ng Islamikong batas.

Silid-Aklatan

Ang silid-aklatan ng Tripoli ay sinasabing may tatlong milyong mga libro bago ito sinira  ng mga krusada. Ang bilang ng mga mahahalaga at orihinal na medieval na gawa ng mga Arabo sa siyensang matematika ay higit sa pinagsamang kabuuan na gawa ng medieval Latin at Griyego sa pagkukumpara sa kahalagahan, bagamat may maliit na bahagi ng mga nakaligtas na siyentipikong gawa ng mga Arabo na pina-aralan sa modernong panahon.     

Environmentalism (pang-kalikasan)

Ang mga sinaunang proto-environmentalist na mga kasunduan ay isinulat sa Arabik ni al-Kindi, ar-Razi, Ibn al-Jazzar, at-Tamimi, al-Masihi, Avicenna, Ali ibn Ridwan, Abd-el-latif, at Ibn al-Nafis. Ang kanilang mga gawa ay sakop ang ilang paksa na may kaugnayan sa polusyon, gaya ng polusyon sa hangin, tubig, at kontaminasyon sa lupa, at maling pamamahala sa mga basura. Sa Cordoba, al-Andalus ang unang  may mga lalagyan ng mga basura at pasilidad ng pagtatapon ng mga nakolektang mga basura.

Ang mga Muslim na iskolar ay hindi lamang nagtuon ng pansin sa isang paksa gaya ng ginagawa ng nakararami sa ngayon. Si Abu Rayhaan al-Bairuni (ipinanganak sa 973 CE), ay isang astronomer,mathematician at isang estudyante ng life sciences mula ika-11 siglo Uzbekistan, pati na rin ang kanyang paglalakbay sa buong mundo.   

Heograpiya (Geography)

Si Al-Mas'oodi, ang ika-10 siglong Muslim na  geographer at isang mananalaysay,  ay naglakbay sa Baghdad, India, Tsina, at ibang mga  bansa sa mundo, na naglalarawan sa mga tao, klima, heograpiya, at kasaysayan ng mga lugar na kanyang binisita.

Inimbento ng mga Muslim ang compass at al-Fargaani, kilala bilang Alfraganus sa Kanluran, tinatantya ang sukat ng mundo  na  24,000 milya. Ang mga Muslim din ang naunang gumamit ng pendulum at nagpatayo ng mga obserbatoryo.    

Mathematics

Inilipat ng mga Muslim ang numerong "zero" mula sa India hanggang sa buong mundo.

Isinulat ni Al-Khawarizmi ang kauna-unahang libro sa linear at quadratic equations na tinatawag na Algebra. 

Kimika (Chemistry)

Pinayabong ng mga Muslim ang kimika bilang ibang bahagi ng siyensya. Ang mundo ng kimika ay hango sa salitang Arabo na al-keemya. Kilala bilang 'ama ng kimika' si Jabir ibn Hayyan. Nadiskubre nya na ilan sa mga mineral at prepared acids gaya ng sulphuric acid sa unang pagkakataon.

Ang pagpapabaya ng mga Muslim hindi ang kakulangan ng mga turo sa Islam ang sanhi ng pagkabulok o pagkalugmok ng ating lipunan sa ngayon.

Magkaroon dapat tayo ng kagustuhang matuto at umunlad  upang magkaroon tayo ng sapat na kaalaman sa siyensa at ukol sa kabuhayan. Ngunit, ang pinakamahalagang bagay ay manatili tayong mga Muslim. Hindi natin dapat  ipagapalit sa mga materyal na bagay mula sa kanluran ang ating ispiritwal na sibilisasyon ng Islam.

Nararapat na tayo, minsan man lang, ay ating ipagmalaki na tayo ay parte ng Ummah o komunidad ng mga Muslim at mayaman na pamana. Pangalawa, dapat nating sundan ang  yapak ng mga dakilang siyentipikong Muslim at iskolar at pamunuan muli ang mundo.

--b2_d6f229aa0f78a542e10d98684d2f6683-- --b1_d6f229aa0f78a542e10d98684d2f6683 Content-Type: image/jpeg; name="The_Islamic_Golden_Age_(Part_2_of_2)._001.jpg" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: Content-Disposition: inline; filename="The_Islamic_Golden_Age_(Part_2_of_2)._001.jpg" /9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBwYHBwcG BwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQICAgMDAwYDAwYMCAcIDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wAARCADpAV4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD8lbUe WQ3PXkg1rajHHNpsbKquy43HutXpfBkluqn5W78Ht61Yi0LZaHzCy+wXIPvmv6EWHdrNH4PUxUW7 o5EqrALj8akt7PJ3N0zwetaN1pJWXJXGfaoxblT0+Vaz9jrqb+3TWhEYOvy9PT0p0enm8baoHze+ P1q5a2zyHawx/hVq1gWx+8OM8g9a0jh7nPKvbRbmQdIaHd8wz0I9KltnZI2TeNvp71du7lJZCY/l z69qrPGpcbmC1XsUthxqykveJoy0sYyo4HUfzqS9ea4t9rN8v8JzyB6VCF2JmOTkUR3Ehk+Zfbj0 qvZmfNK90WLfU7qyEalxLEBgqR94fz9OaLq6jlb92u0ZyFJ6fT+VCPvRdo/D0obTzL82336dK0jR dtCHU1vIm0rWHsplXeNvXJHSurtrhr2ONmCsr9G/+vXN29i1wuFhaSRhgEdSfpXb/Dfw5faZcq14 sP2VvvROe/QH+VbLDuxEazvaJZ0fRZ9QUReWWQncrEfmK6fw98BrrW2CxxYabgcfKT6EnpXsHgXw P4an0TzPtkc1ySMRY+7+I/8ArcV3XhWwutLkWOx04rHHgI+3ecnoc5rlqaLRHs4eina7ucb8PP8A gnppd0y3etXXknbviPlgoTxhcH73f2way/ix8FdF8GXrrbbpGkOz5yGIwfb1r0L4iePptIt2Vrv9 4oIdwTnjrg/y+teR698crfT597bZtvDmQgsx7enrUUMPWk+ZmmIxGHpR5dEcrdeArrUB8sckO7u/ 3QPQf5700/Du10RTJPJEXxkhQGH+elJr37Rkd0JI47VRG/JCnK+xFch4l+LUmt23lRxvGo4ye1d8 cHLqeRPMKK1hq/Q6jUvEdroifIka98bhxisPUPiXbeW/mHzB6D5c964HUrye5O4Ofz5NZkgbd/Ot PqqWljl+u1Z6p2OlvviKiXbeUu1Qcqqj5RUi+PJrqXd0PQAHCr+Arj5rVm+6p9varOmhoXG6hYfW zQqlSdrqWp0/jnSJLjRrPUQolt7gCNgn8DY6n3P9K5GXw3Hs3M249cAdK9O+GWuW+mGT7Yqz282E kjl+4y9MfUVJ4q+G0sizXmn2srW+c8npnpkelW8KtmjL6y3HnpvXqjyNtEFmu5VOWGQKLWxba2e/ TiukvtMNjcmOYLu6YHOKaNLZImdVG3oT/Sp+p9g+vXWph2enGI7Nu7PtV6y8LjVLho24Uj+DnB7Z +pq4mnl8cY5rc/siTR4F24Z5QCSAeKPqumxEsZaVzm4/hdcaffrG6qyychlGd34fhWpd6aNFVZEh MeBgMxy7H09BXVeHLCbVZWVVZt3AGeF+lWtT8ALfyqs3mSOvy5bPWsvq6R1qs6i54nmOrRLqUpk6 xg9GbJz/APXrPnsFP8HOeB3r0i/+HkNpI+6PyhgDOOpP1rB1Hwwom2wgMuOXJzuPfFL2CIlVlB6n HXGlfaDuIyemAMUxdLP93tXVSeHXB2spO5TzngU3+wHjTcyhNvJJ6/56VP1XuP65JKxyZ072wM9f SmvpWz+HP9a6b+yfNOFjz6k/zp8PhGWWUN90dDkdKn6qaRxjOUfTdhzj8+9NayZj8qnj0rspvA91 t3eSzL646U+y+H99PGXWF3VeSQOBS+qrqaLFPscYumOf4S1TWdlNDeRyRhlkjYOpA5Ug5/pXWJ4a mEuxUKjvx26da9A+F3wph1LNxPmRgRtUDC/nWdWnCnHmkaYadWvPkgjU+F3ia4g0xrrUI45RI3+j GSIbhxgn6cfrR4j8SG+nE0k7orE4Xzdo9eBXeJ8L7OzEdxfSIoxiO3Qfqf8ACuJ8W+Dpdf1eRbeN VWHjnGa8enCNWo2j6ipKdGkk3c811DwtLZwfu/MYZxg8+lYF5aXVm/y7h/n0r1YS2u3DFWLE8D0p n2bSdVO2SHEnAJwRnHQ19V7F9j4PmjzaNfM8nSaa5T99Hu75x0p0enqFyw27umBXqGpeBLe4QfZt 0ZC5xjrWHf8AgK4svmfpjPIIwKqOHTM51pR6W9Dm4LaCRflT950OTt/KsvVLLLn5j9K6S48JzQy7 nU7faoZLNIgQy7mx3qvqt0ZwxCjK6Zx7ae4k9/WpF09lX5jla6BrESPnyx17UPYYG3bgHtSWDOz6 9cw4bLJ+XdzVyGPb8rRq/v3FW/7OAfp37VPFprBgyr071cMIZ1MQmtTPW3yeIx9K2NIsoSR54wqj oQefpU1vZqxAZcn1xWlBpSyOu6QR+5HArsp4PqefXxi2L1hHYQxqYVjjkUk465qePUdrSCZjKGyA oGKpPZw2kneUDuo61PHcqwby4VUnoT1B9q6I4VI8+WKn9k2/DXiyPw2GmtXkikxyHfOc89a7DRP2 wdW8M2Xk2sSCYcidySwHp1wOg5ryO6tpGb5tzDtUcNkW/hyPWplgoT+JHdRzCvCPuzt6HUeNvjNr HiuXM0qrGSfljGBz2rkdRabUCGZnYe56Vet7XHysPlqeKy8s/KBjvxWkcIkrJHPPFNvmk7vzOeit mQ88c8U8WXmN8o610b6XHKAy9+uKSHQ2R9wGRVfVCPry3MaHS9w2uv3ulE3h5WO5OD6YrtvD2hyS zLttmmU9SV49+e1dxqfw0tbzQ45reAiNVJLMfu+2D0olRhBpMdGrVq3lDoeFSeHpEGSPlzUC2Gw8 Keteqv8ADe4uW2ww7V7nuM9DSyfCQRp5gl8yPudvQ88f59aJUKa6lxxFZrWJ5rYRtE6/M/yn16V2 3hW91PVbyOKO4bY5AkBbjHT9Par6/CHUrqY+VCPL3cO3C/Su08GfDdPCq/ab+aOAY5Qr15/P+nNT UjCMe7KoxrVJp2aXXoeYeJvhxcN4jltYY98jZdWJOW755+oP41Q1Lwzc6FZrb3drJbXDfvF3jG5f Ue1ey6hquk2OvrdHUI4027UREBYZPPvz61k67FZ+O2uJt00k0eBCcllXnGMnrnpgH+VZ04t2utC6 8IWahLW+iutjyfTdOT7Wu9eFPXtXUabZ2+uTeWwjUr2BHyjpx6HvU9j4IuHlZF8tmXGUcFSBXtP7 I37NcPxX+M2ieHbrWrXR5NUm2s0yZBVQWKqONzkA4GR6k4FGMdKjRdSb0SbM8vp169dU4rdpa/8A BPPfBvglLBlZY2ZWHVfX/P8AOu8tvh1G1os/kt8y9SNxH/16/WLwF+wV8O/hD8OLyxj8M2muNMu+ e7v9klxdSDJ+8RlQASAEAHU4znPy3+134K074K6tpY07T3TTdYZlhtolMjWp4GCDyQSeO56Y4r4P D8TUsZX9lRi/JvqfpcuHZ4Sgp1JL07Hw34u+EOoajJIywlbNcHcD2HNZelfBAMw8tv3YyMkc57g/ l1r798D/ALMOkXfhNda8UR6lHJdN5cWnlWjkkB4UsOqgnt6Y+lZ3xH/ZptNG0ia4jhGn2sb5USkK VHpx/wDX6Vus+o8/slvtcylkM5L2kv8AgnxFb/AgT6oV8tHhbgsrYLew/MVqP+yhbXAkmuJpoYIz wgGd2ccd8nnqeuK+gNbtNHtIuNQs4o4V2na6jp79v/r9a81+Ivxh8N+H9N+z2t5HfXLHEgRWKoPQ YHU+pr0IVKtV2gmcFalhqKbqtfNnIaf+zJYx2n+s+xxEbgSMs3+z6D61veEP2ZvDUkIupJFVYm2h Hb5Mg884yTmvPPEv7R1/ePH9j8yNUUqdqY3+hyeR+FctN8bvEJdVhuPs8eDkR/ebJzkmut5fiZLV 2PMec4Gm/djc+n7n4K+DRpsi3EO6FWC+UnQn0Y9Sfaua8QfBzw7q8DJZbbVI1IWINsXPrjqelfOt 1471y52yS6ldSFPuJ5jKEJ749/eqs3jbWo4JIxdXI3cF9x3AegPbvUxyqqtecHxJh5aez/I9oh+B el6BfMlybCSH7xLE7jx0A6f5FBl03wbK32do8Rj72MAd/wBK8A1PxHrGoJtn1C9mx/C0zN/WqzW2 parYuzSSywxEAq0vGfoTU1srlNe/Iujn0Yv91TV/X/gHrHiT412N1dsv2pZMfKSPuce4rFu/iZZv hpp44lP3VVQM+5BzXmIgZH4+ZsflUVxCVfcysapZTTirRuZPPq85XlY62KTZL+9iVuO2Qelamn3F rKvlyKNuehrvPD2lxappUkDWMbmQggsm13zxtB+ufesb4hfCNPDGoqsaXywyqGUvGSM9wP06168a lOU/ZvRngyw9elT9tT95ddCDTtkUn7mZo1xwrcqfpWxaW0d8n7yGG4GOdhw34jp+Fcto/gjVNQ1H 7Da299Nc5yEjjZmXAzjb16V9EeF/2MtWuPA9xPPHcW+oJEJIInX5pCRnrjg84x04rnxlXD4e3tJL U7srhisWpezhpE8jl8IaLffeMkLN1BB/n0rIv/g3p9780byZ4OUIr6i+AXwqm0zTZLPxHpi6ffSP iC8NqXk6jjLDGD/s9q6TxL+xew8Ca5qNrDb3GoSTCS0eC4fcAfVfukewGR69a8z+28PTq+zlL0d9 Ge4+H69Wiqqjrba1mj4duPgrNHLm3cSL2O3H9azdU+HF5bBpDAzLGASQOn1FfSk/7NnxBttbgsIN DuLy4uCQrw4eNWAzhmONvHvzWf8AFD4R+M/g0bf/AISTRZrCO8XdC8kYkhmx1AcZG4emc171HGUZ yUYzi29tVdnzNfL68IupKM4pb6aI+Y5NEx8rR9P0oh0zZwqGvf8A4ffCL/haOrMvl2djb4ctcupZ VbsCB0znvx9av/Ef9ku68M26Xdram8sWi82WazO/yAB8xYDoOM8etdUsVh41PZSdpHHHB4ydB14R vH+uh85nTGDqzD8RViG2b8utd1H4J0/UeLTUYAxOAJflP+TxUi/CK6aNjHNBM3ohLA12Wgtzg56k lor+mpxP9ls67geO2O1JHpsiPn7uPWuzX4e31oWZ4WUL/FjCj0zkVDPoktmctGvQkHFdEFB6JnFU xFSHxI55LbCYkUfWphpMIKlQV3c8it+0sIb4bJI9h5+ZTyfw/wA9KvQfD64n+W3ZZIm5CscE/wD6 6tqEfiMY1JzXuX+Rxs+i7X3Ku4e1ENhvP3fmyc5rsD4LaGNl8wx3EZOUdPT3/KoYNKjQv9oUKy9W Rxn6Y5/OnGMXsKWInGykc3FpmH44xzWxoT/ZX2yRr5ZxuO3JA/z/ADrotI+H03iGVWgbcvG7cmPc D612mk/DlNKSOS4jVXAzjHBPYelY1a1KKszrw2DxFZ81rLuSeGvD1npPhpZoJlMki8I8YOB1qtHp t3rEbsyvG0h6KOw7/hWnZ2sdvdbiYnfGAjHATPXp/n616N4ETw/evALlnWZeJQpBBHQkDqcV4eIq umuazZ9hhaMatoXSM34f/CWfWNNW4Zo1t5AFk45cg8Ar1H4V0B+Auk2UDSXlxBHBnhTgByB0Hv7V 6Rp6aLqVoFs2WFsDAB+bOODgcLx6VG/gD7TO3nQzTxMuCPvLnjBz0Bx6fz6fN1MfNybbcT6mlgKc YrlSkeN6tbBIpdP063HkpzGzJ98dCQa5HxL4Dje3ZrjcszHC7vugfT0+tfUqfB7T/FknmbYUniAE eAxYrxkZBwa6XTf2T4NbZB9nlkkb/loqbcD3z+VZ/wBt0aO+g5ZLOr2Pz/n+CEbStcYkVQxBZ/mV MDsP/r12nwD/AGI/FH7RWszWvhW1H2ezBa4ubhmWCM9gSATuPoB0J6Cvt4/suQ+HbyG1Nq0nm/Ls jiEgYk4xjuPavpv9mT4dWnwZ8HXOn/Yba1aSTzHRVAC5x1x3/wAa48040lSoN0NZPa/5lYDguhUr L2y93rb/ADPgrwN/wR0+IWkfEDQf7QuvDs+htdRy6k0E8u8xKytJGRtB+Zdyghh1zxxn9DPCH7LX gHwcsN9ovhXQ7G6sbb7HbSrbLuhiMnmbVJyclyTu+92ziui1DxZa21lNiZc7SduAM/SvO9T+MrSz eT5mIGJ+72A9/rX59mOe5hmLXtZbdtF8z7jL8mwOATVGO/fX8zsPEc6aBpr/AGiQyTYYqgbdzzyf rXx38avhPqHxP+Oln4ts9UjvI/D8kaG2mgaS2VlO7++AcEjkDqOc9K7L4x/tBSWSTI1w32EsTP5S eZIVUE7cc8E8ZrxD41ftF+INa8KW1n4fj1LS4DtaSRISjEFc4GV5XkcjHI9K9PI8txSmp07Lm0u9 rPc5c2x2H5HGp01svLY9Q8YftC6X4CgZNVLXl5CgnKr8zuw6cDhck8Dn9M180fHf9oLxL8WZppP9 O0/R8hUtvLG5mxye+eo/pWTaahqQ1tWkjuLy4kK7pLh/9V75b05rpxpNrqOoQrfxsyR9WVjtQenP X9K+0weU0MHJTa5pd/8AJHyeLzSti1yRfLHt/wAE8g0XxjYeH/DN7Y3lhHffaGdGaYhnQFfvbc9c 5x7getecaz4NsdSlLQ2r/MCuyBTtA6cDj9TnmvrlP2SY/iLdLb+HbDVNVupiCFiUOF57kfdHqWIA /CvWPgt/wSCufE+pXU3ibWpNJ0+zm2tbWcLLcTtj5huf5VAyRuAbPPNehUz3L8InUqTs306/ceXL IcfjLUoxTS2f/BPzhh+GkKFYdryLIM+WSdyHjrxRc/BRXiaS3aT/AHQOlfaX7b37F+l/A74g6amg 3AhsdQtVMe4mSR3jwrFixxk5U/XOAK5Xw3+z359mk199lt5tvDpIMseoyOg+vtXXRzujVoRxMJaS OCpw3OnWlh5xV0fJ6/CCZodkwn8xsBQqj9elZPiX4V33ha2kuJmX7MOny/Nj1r6P+MWgN4FvLaxt 5rJfnBLKxbuM+vbNRaH4Xt/GEyx4s55FQESyDd5ak4yOw6jn9a3+vTSVTozCWS0JOVLaS6nyq+it qFrvhT5kGWJIUN9Oayri3Ij27unZfX1r3n456b4T8Ct9l0zN5qO4NI0E5K4B/iYHA5H3Rkn1ryPV 7ltVl3GG3hUDGIk2g/1r1qEfbR57NLzPnMVFYefs+ZNrsc0lth+m4ehqSe1B27lPtitNrVYlbau4 nuR/KopbTzG+b8Kt4fuZLEXZ9d+EvDGmx6tbtMMQxuGZBweOa9a8R+JfDL20KyYjbAKAxhsfXr+t dVpX7BnjK0kjnUaXMpUkN5uFzn7p4z0Oc47V518aPh1rHw01WS11zQpGkhj3iS1YSRyp3K9+PcCv zenVoY6tFKpr5PU/XqkauBoSl7PT00OLv/EdppviebUtLjtWmt9zToHMM0yj+63Tp2P517f8D/2u NO1+1Sy1OxntZI5BGol2OCCMgg8fpnFfOI8VeHp5fOzNDKOokT9KryDT5byS6s9Se1mYhhkV9DiO HaeIp8lVO/R6ny+H4odCpz0pJq+sU1/Vz9DdJ8eeG/F0Rty1rK0XPlyYyPfH9RWrpnh60uJwtqYV XO8+X09ea+BvAHxQ1bw1rYa6uIdWjlHlqygrMOy4PT8wa9e8BfGbxFZ+J47Wxa+t7hRulS8iUJt6 knHTrXx+O4Tr0G+SWlr6n2OXcV4fFRvJWex9geHtDhe8ysKq6tnlfvVS/aL8B6P8R/h/caFq1qy2 d6oLFTtIwwOVOODkCuP+GPxD8Xa9dFbrSrdI1JAkSdSTjoQB2PP5V6FcJqXidI7e5s5N8nyAlSQv ua+RqRq4espXs12Z9TF08RScbXT7o/Pn4gfsxw+Efij/AGPpX2tdEl8oB5iQWbaBIy9N3zZOP9qu 68SfB26sPC9xDbtJc6esAWbymKTEDuBnFfW+o/CGGy1a3sta0tJIS58ucYdSR0KnsaqfEf8AZ+S8 sPLs1kgicgoMdPfHavppcVSq+zU3tu+/n6nztPhylRU/Zrfby8vQ/M/Vf2ZNJ1LSZri2upLeeOVm fzflXaMkArgnJ6ZFeex/C7XtEvG+wySYbgGNiuR7190fEz9l7xD4KvZru50p7zTZAojkhkEjzE/d z0wM8ZJ4q74S+GGg6A8dxqmitdXyQk+S/wDq489h2J96+0p8VKnT57+0T9ND4uvwbCvU5UvZtdr6 /mfFmgeFbq5R01Ka8t5ynBBJ3E9/x444rn9R8B6tfXEirH9oKkgbc5cZIHHr7V9tfDf9mOH40/Ev VrG5t5dNtbd1dY4U+aPPOD14Cgnr6e9fQGhf8EzvCHh6GS/k1LVLheDBB5iKUYEE5bblgcYOR0Oe DVVuNMLhJWn8TV7Wva/mc/8AqJWxcEl8MW9b6v5H5Na58Pda8N3kcOpaXf2c0iCVY7iFkZlPRgT2 PrWv4S8JXU0u5pp7fcPmR03D6givv/4v/CaTx58VJpEj0y6ExWBArrugAG0KRzjuRzWF4q/ZYt/C to1xfaZDb7MYeOQYPQ9c4z24ruhxdSqU4qaSlJbI4VwHOjVlKEm4xfX/AIB8s+GfhTe3cnmWYs70 ZIYbhucfz4+la8X7O9rrMxmm0+5gvGOQ8IZoyfUgjn25r3mz8A6bpdk0q2KbmPyMSAwPXg9f1rPO n2+rzzxprt5osgwqOckk+g5Pr+lZSzao37jt9/6HcsjoqKjUXN5afqeK3H7PGrafP5ltNMAihhI4 xgj2zx+NXV+Huu72t9Rjmnhb7zbDtXjqT3r12y8DfEyLw7eapY+Iob+zsoXuSdQiHkyQofmKuwwS MHIOOneo/gR4G8XfH34waL4d1yJYdHuleS9vNPRo5bSNY3YHrtG5gFyRgFuh6UpZnL2cqk5xaju+ v/DlU8rpxnGnThJOWy6du70PO9A+GEGn21xuj85IY/NcFGfylJC7uBwMkDJPUj1Ge++Dn7NNn8Xt SuoRdrpcNrZtd/aZbctGyDgMSpGVyD0z0Nfon8Kf2aPA3wy8JLpem6XDJb3SIl5JdKJp7srj/WMe oPB2gBc845rT+KvhjSbXRGsdPtbO0t1jCNDFGqrFCB90AcADPTpXweK44dSThRi12en32/Q+4wvC UacVKq07br/gnwV+z58Orf4f3DeK9UtVm0fT5Xjt0WYbJmB27xkDg7gAT69TXR/EHUrlvH003hnS DDo16izpuTzGkDcs+0j5RkkY9ie9Yv7QnxWX4L6lb+CfD2nxXy6hJ5jWsTmaUhn44HK/MPXt2xX1 p+zD8J/7N+FkcniWyt31eZy7KikiOMY2oSepzknGPTtVZljHQgsfXV+fSKvuu9hZfh4VZPBUXbk1 bt17XPPNF+A+sQPayLDHIjRrMz2h+6MZ6sB+WM13/hj4b67IsMNrfNukIG2WJSsS8ckjnPXjjtXp 0erLpxaNoYVjYgnn+Q9qsN41s9N3NbjYygDeBycivi62bVqm59VRwNKGqM+0+G9v4du4rmSaSSRV DHfjBYjrjoMZ6CuP17Xkg1a4muJQtvESNwPDHt+laPiz4uWt27LJdbW6E4+7615J8SPFcOt3CQ28 h8leOvLn3rlpxqTl7xrUcIrQt+MPGdqmmzyPJJGucBl5Z/bH+eteNeLfFF1NdK0PL8kqTwq1m/GT 4+eHPhrHHbaldLPeynckEThmA6Fj26/yryvXf2wrDTyy6XYQxKRuaSaTewOTzjgDjH0J719llfD+ MqwU6dN2fV7Hy2YcQYGjNwq1VdW0T1PoD4faXo4imudekazjZP3e7DsX74FaXin4X+EvG2gPeafq kNwsLZ8x22iM9sqcfy+lfPvgHxv8TP2m9Zm0fwroV9qL+Wt4kcdssa20TZCyGRyqhWwQDn5tpwD2 98+BP7BGtQ3lvq3xD1NrbT4d8uo6JbyZZ2UHYrzK+Np4LBeewYcmu7FYWngFz4isozX2Vq/u31+4 5sLjpY7TDUnKD+01ZfeZHgr9iu6+LtqLgahbQ2cbmFbgYfzWAz8qDGcdz/Wo/in+whaw33hvw9oc eqx3U9wG1G7jYF2t8qHlYE7QBxtBwSTxnmvpf4b+MtKjuI1tY7exhh3t5caiONMnhVAwABz0FdRe +KLWaXdDs8xh88gHJHpmvnZ8TY2Nbmi9Fsv8+57kciwkqXLJavd/5Df2cfgX4b+AHgk6R4dhviSw mnlu5mkMzEYJOTjsflXA56es/wARPi9/wicN9PJmSS1haWOGJfMOR0AA+8TxwPWsbxd8RkutO8mO aaNwMfIdv5/hXAnxTFf6svmCSSNDljnlvbP+eleHadao61XVvV+Z69oUoKlS0S2PLfH37N3jz9qP U5vEmvX8eh2shK2EDoTNFFnIYqOAT0xnPA54r5p+OHwN1b4HeK7uOPVpJLWHYDcPhRIWb+8PQDJ4 46AGvurxh491LxNYHT7KZrBGj2ecn3kGMcfQV418a/2f/D/irweya1daxr1xEreVH9oZcOQcEKnf JHHPT8K+2yTPKlOpGFZpU9lFRvZf15nyucZPTq05TpK9Te7dtflf8EfInjP4meDLPRIUuPO1TVrg FfMG6SGAdyo9cjg4zj06V5FqHj99B+1LY6bMvmMMTzs4OOcY4z7jJr0Xx7+zp4m8Hm6vrjQ9TsLN jthlaHywBnA9+a49/AGoa6sdvcTrBBbqxTzUKpnrgccsSDX65gcNg1DmjPmT1d3f8Efi2bZhmjqe zdPka2tHfW2rb67nlOp2T3t7NLIys8zF329Mnk1TbQ8nj9e1etX/AMFLqK4MdrNa37bsIluSzOMf ewQOB71naj8MZ9JufLuPLWZfvQsMOvHfHf2r2Y16L0gz5mVDGxu5wfr5/wBfM8yGkqx9PfFSW/h2 W9fbDDJM2NxVFLMB9BXrsHh+61F7K0aO3jtbZlMheLcjY46Z5H869V8JeLfD/wALLi4bSrG2tpLv AmdELF8dgP4V9AP/ANXiZlmzoRtCm5SfRP8ANn0eV5DLFNyqVVCC3bWvyXX70fZHhf8AbD8N+NNI Z9F1TTdQt7i6axjjjuVmm8xc8bFyc7QTkcYHbBrjvHnwr1744X11pNvM1p9oj83zLgOVRW4DA4JA 9x68V+W3hjTfFXivQpvHGpL4g1e71mJLhVmYtNJGJYRGX8pTCUZNmxZioJVeMAZ+qPg78Y/ix4Mm 8L+G9Cf+x5reOJI9JMCpDfzyYklg8x41iKmGTciKpIULgFjur+ZMn4mlTqcyp2a67n9I4/LFUhyV JXT6bB8W/wBlLxJ8HPEos9S09bwTEtDc2cpljnGAc/3geeQwH49a5u38Ci7nkia3uklRdzhY9xUf 4Vzy/t5fEzxn4q13TtM8O6tqVul2ly8l83n/ANibmYuSrlw0K+W4DFm+VGfapJC/VP7Nv7XXwv8A GvhDRYfGHge88L6l5SzQ6nHbZtL+MygNcxsPnWARkyM023aoBwcjH6fl/ith6lFKrF8217NJ+ep+ Z4rwvj7VyoTSh2er/wA/vPE9L+D8sfl3lpOUnh+ZlMTq8IH8TYBAH1r134W/CbxNrN5Z3mq2up/2 fjL3UQyrIDkjPBwffI68c19l6d8O/BniTQoptD8xLXUIw8c+xlLpjKttYKSCGDLkYIII4INdFo+n x2Nl9hUpLJAPL3OuPNHt2wfrzRjuOpYinaNP5ve3loeplnA9PCVOZTdt7LZs5Pwl4t8I+GtLhgjn SFouGBAXGP8AOOa7K3+LnhuOBfI1OFnXG5cjir2mpY+GdFaNdFs1h53KFGGJPJ9815/458DeC/E/ nTf2T9jupB8skDmPbn/Z6V8K40qsryv66M+3vOC92x2138c9Dnt9skkMg3AqxOMY5FU9U+M2iapZ 7POhZicblcZx/LpXjuq/s/xXmg/6BqbeZHgEOhV5TnBIIyuMc/jXM6n+yxrQtpJre9vmK4YHeuHG OwzWkcvpbqZk8VVX2T6Auvibpr2v2e3ijEeAgZzuyM9jnAHJr56+OthrVz4haTR30lYZzuiadxHK jY57YI4A59a5O40rxP4U1eSxS4leaKFbgxygg+WfukfWp/h7cXXxG8T6ct/b3zWtnN5rzFXVAV42 sTgbTyT6kCvYy/A1MPJ1XZxSu76/1c8vGYqFaPsk7Nu39bnUfsv/ABf1DxR8TtSt9Ss2sbzT7RHu TEq+XdAMVRwRxkZP59ua9wvvilJfXslus7RhgSArbd9ZGlfDHSY51v4YrOGfyihkSFVl/wB3cBnH A4rC1iG40KGSaO3f5SQZBnlTXDjq1HEVuelHl0WnmdmDo1aNLkqS5tXr5dDutHt7C8tPmjtfMkfz EPlLvLdjnGc1xP7SOhx+K/hzq2jRyx281xbs0c8abmhcAkFR6g/XrXN/8LAk0+d2t1kaTqFAwB71 0ngKwvviBesk9s0aryGfIyeDwfpWdPno1Y1m9mmaVOWrTdJLdWPhv4K/BDxv+0Dq6zaXJe2ug2l3 FBf3E1wuUBb5jGHxlguSFxnIA7kV9zeH/gDYaT8MbPw9DDb3UljHsjvriBPOY7slyVXG7HGcccV7 dBoWlw2MEMqW8cK4AhRAscR7449RnPXPNZmoCx0Sfdaqdy/6sk4x6k16mccWVsdOKjHkjHZL9X1P HybhejgISbk5ylu3+ST2R5df/De6mg0uKOxtY9Amcm9SVyzyxqcLHsxjDHksT0AGCGNd58M/h7oP wU0vUm0GxSybVpTLcnJZn5yoBbOFXPCjgZOBXQaf4am1uzN1HcRyZb5SB0JPfucVheNxN4YtJpLi ZXkXrnjNfP1MZUqL2d9Huu/r3PejhoQftLa9PLpoWdO8cyQ6nDHdXG2EPlmP+cVuatqtp4slby2k aAg+exX7q/jxz0xXg+oeMjcTpt3O0pOMc/Wus8MeNj/Z6rD8oK4kzwfbIrKVNp8yNI1L6MqeG/gT 4O+GHicavpOh28WsyI6NqEjM004dtzb2JOctg9OMYGBwerPxcbw7E8cjRou7BI5BNY48Wte73W1k Z1Hy5+UY/HiuB8X6fda9q4+2T29nbk9nBZRz0A71dSpOs71m3ZddSacYUlakkvRWPQtT+LUGqMJm lwFPVMHn0NZOqfGZ5NLktrfK3Ab5CBnI5/8ArVydjoelaTC375pGYE7mbJP5UvhbXTqWrCy0/TTL dSt5arHl2JpQordIqVRlPXtTvXs5LqTh5WLBGOGJPX/PtXjXxj+Kd5oHgJrqzS9eHVXFtHdwxHyV 4bdiTBBJx0H16V9n3v7P9idMCapDb3l4BtBLE4JwcbM4GOOev8qtaf8As3aEviKHU9Uji1jTYrKa zk0i4hjls5ldVGVRlwhXHDDB68gEg+zluZYPDTU60ea2tu/l1PJzDA4vEU3ToS5W9L9vM+Dv+Cev /BOZP2w/Ed9rnijV5rXw3otylvNFDJm8vpCA5jUnJjQKVy+MncQuCCR9weO/2GfgT8GYdQ1u1+Hv h2Sa1gW2jjv2ku4+ojEghldo9w5OduTyT1OfRPh34Z8O/BXw21no9rY6LYqRL9mtEEe1ueWYcs2D jJ7AcmvKP2kPitaeI7Gy02GYzQw3HnyGTHzYGAD349R1ozjijHZhi3KnOUKS0UU7JLztu38/I58l 4VwOXYVRnTjOo9XJq7b8r6pHovw9fSPDPhu31a2hSxhaBbeKKJQjJCvyoo9FXJCjoB0ry/x58VLv xRqd9BYoLK3uXxjeTuHTOffr+JrzvxV8eYbLTZLeO5ZmVdpw3yj6D8a88u/ijeavcLDp8N1cNnZv VTtB649P614tPDylJyZ70qsVaKPY01DRfC8K+dO00yjJKybct7+w9Kmvfi7HJpgWxVhJ0wBwAO+e 5ry6z8D6xqZa6uZlhkh+5E3LOfT+tZmtXuuWF6beRWhXaDkqQT9a6I4dN6szlWsjo9c+KOoXd00c Mkyk5VlA+Z60/Co1nUYwEhkVFIEkrcKv1auN8IaHdXuuLDD5c0sxCJIWwoJ7n0r2zTfgvrVtpkYu tQ0Ty5OSk07sQeDjIGOceuPeuidSnTVjOMZzdzpfB3wb1K/0xLtmMyyIJEKA7ZgfRvT37+9W/Gfw xuvCcFvcR26s90CWG7dJCpHGeP8AJ4+vQnxTo/wk0Szht5rVr7yQsjxDCDj7oGcHGByeeK4PUPjE niLVLhrm6d/NYBUV8/L2/L0968+NWpJ3Wx1+zgkk9zM+IHw/gv8ATljZZLyPcGYSxqNhP+HX8a89 v/2OPD/xe1hZLi01DS42dVjCylfPIU/3hwPpycD0r1GPxXa2s/mvJJiH7i+XuUY74II/Ot3RfHj+ NRIqx3G+MbI3CEtkDu7YHPWu/D5hisN71GTj5rQ5MTgcNiVyVoqS7M+a/jV+w1H8NfDa6h4NtbhL 4SgNiczSbBkMFZu/Q/ga+Zdb8NiK7lguLWOOZXLSsx3OzdOT35zz71+gni/4c6tqd9Mq6tDFHPGV dN29QcH2wc9+x6V4F4j/AGYLHw8zSXupzXUhclhbqF8znIGCOB78/Svtcj4kio2xlTmfR63+fofH Z1w3KTTwdPlXVaJeq9evc+cotDaNWWOTymkAUlV+Yj0qrceA1uDuaTv1NfR0/wAErXxJpcdvb6bD p7Q7tkzS7mcH+8ec+2cAU2P9k7SbxFjhvL6aWEASzAqsRY84U4Ofy/GvZjxPhFrK8X6XPEq8LYt2 SSkv67o/Je4k1L4dfCPSFuF1rwirOJ98KNJ5zNN88hkZ/mMbgIURVwVG4ZQ5ll+OmpXPw6VbnUf7 eTUnnFxaapcYFjkxqJICABucBOoYqIRypeotR06x+PXgm2vtUuvGWt/EfVdcgtDcXVk6afqLXF4Q FjkY7vmdT8hCLnzNuH+UdJ8WPgN4T0XR7PUNJ1/x5p6aXNcwzTWmnm9g0u7Vo0s1kkdxJkkMW24C LJAclgVT+bFlGIblUoSSTS3fS2tul1bVbeZ+uSx0NFUT3a/y6GYnx98T614XuxY+Mn0m7uVi0qe3 e2k8420WWjimkWMyv9xsuWJxv3AqxA6PVvi1qF7ozXa61pK6LHaiOy05ZZ/srWokWPEKusrwSoRI 7Fn2sCSiqyqRneDPhM178JtF1rxVr+k39xrN3cXE9tDaw3E9lYwpJBNdTvb75S+6KNhE8Tbgy8OQ K27238P6x8Q9YhbUrPxHp9nHFHotwNWi02Cdjc28c0LTSFiHEcoKtJgn5cqGYAaRyusoKG97auT7 Xvo3ZEyzBKba6eXofS37N/7Rw+FnwwvbDQ/Edx4ht9fCILiN75rXQ5DIIreR5ZI7doxkbCwaQOEO CCgB+rvB/wC2vp3g2y8N6Xc3jeJL7Una2jnbVoXubuQRl/3mI444uvLcqo2jLHdt/NC4+P8Aeal4 S07wbpvjTXLHSNJvjdQeHoYJ/MtmQ+ZDLmMKZUxHkSI5VtxZlJ+eS7d3kuh63N4qtdes7fxI2oXP kaRe/bJFtoDEvl3GQ+/GZSoDFgpIDZBGejG5g8HKFDDSTuurStbe1739HZvsThpOrFzqpr0X3H6U fC3/AIKgeAfiRql9baxHqWg2Vms268S4XUozLEB+6Tyl3M0uf3RKAMVK/fwpsfGf9u/wD4De1utO hk8Y6bFarfXNzY38UJCMUwEEhAkYb9rKCrK6suCykD8tfF0Goaf4g0W/xG1zJYC1Z9Ne6nuVkG6P CYRgqZIw0bumX2k5Aq5H8QPEPxMvtb17W4bR5fh6E0nU7uexle4uI0R1jU3GS6lUIUsXXCqrfMSw ryf9ZsfGMowV7PR2X9addGdXsaUtT9A/D3/BVa08MQhr7RdPaKO9mVxHcP5lpbMjvbiSNVdvNcAf d3cI25UyNs/iD/gr/wCFLzwNcXOn6fd/2wjGOHS3G1C3GH80KWKc5+5uIU/KMHHwb4P8O618XjqB tYbG+1WZ4LiBrWY3U1u4B8xzcKzKYwVBJfcV8wDAJyvNeD7271k6peX1qzQ6ff2ltbarM+y2uJHd i9vHJjIVic7hwu08BjWmEzzHyq8t1JNPW2mm/b8t2TUhSjC+p97fD/8A4Ka+Ffi7JdWup28mn6xb WMl5KEUN5qwo8hhiZiG3lVwAVwTnBOM16V8KP2/Ph/488VSeGbGW8s9WhOw2V9brEZHxu2ghiC3f Gc4B78V+XXwxk0jS/HX2e++2WtxKZVvzZQedd2j7nXLzOqKmTlerMSrHao6TeH/Bfh3VNQkk05by 0upb+NLOGKVF+0GMp50nnuVaGMFSyuFPRQTgtn2Y8YO1KjV5W9eZJu7SXlfXt1f8p5/1GSnOcb9L adX92nf8z9dvEvxPm021muLdobSGNSzhx5agDnqTtGBVHXfiL4j8NvDHrRXTfORZIIrsCJ542+6Q DjIPb8a/OLxLq/xKHw/k0WbUtZv/AOwbxrqe3b/S2t0TaECspZ3WMxqAVGxTuJKsxzv/ABm+KWpe MNM8AWV1aro8uh6TD4eh1K2nF9FdIGljMssCqzlWG485DAbgv3SNqXiBgE3fCPkVtZXTfe2llbzs TLJ8VKPMq1n2S0/zP0UsfiAdVt1kj0ELIzhHnEbMAMgbienOa9Q8Q6BqHgHVmtLu6iuJo0U5gUlS pUHv6Zr8Y/CHx48R/DS71K+tdc8bWo8P7Xjt2ubu3XUP3+GhWFChBlLFwoKkMm7cDX0x42/4Kl/E bx5pWm3U2tRyfbdJFpLY2tgkdzFIhZJBJ5sYy7YLA4wA20KxAY5YjjjAuKnKk6afS/Nf8F+FzpoZ bXj7s5qT9LW/E/QSx8VWr29zbmNrqW3iSWVVf5oVb7pKg8AkcH29qxL/AMZaVA6s1wsbKcMhfd+H tX5deEP2jNavtcuzJeeITa3VmPsE0eoNbNbtGFCs2MOV8oOGRCg3knCgYNdv2nvEi3q31zqF0YrN RE91CGiaYI+AjljhzuAByG+VUGAGNeVHjjAXvKL+T/PY7/7NrNaNH62eGfi/pOn2b+XeCM44UPx0 rlPFXi3SPFeptJdamptscor7TJ/Ovh3Sv2u9H1fRbeSys9Wub+0gFxqUM8JWMnapaNSHwi7mx5h3 YJyV/veufBP4qaR8UL7R7FvDlha6/NawbIU1e2vo7rzBLIsqiNtyElHjKSkuCijjcq19Lg83y7EV LUKl79baff8AgcNSjiIwvKOx6ze6lY6DqbT6VHCxIIQtMDt9xzXJ678YR4bvBLLdQ+Z1ba3PNei2 PwFbXpPN1bSbJrZSN8aBlwD1GVxzWPP+yH4FvdUkfy9S3jLokty3l5684xx+Jr3o+zTtJnFL2j2R yB/aFvPFNn5Fjb3EvmcBlTG49iDiun+Hf7OfxA+JB+3La29jZ8MZLmcFuRkfJ9459wK62xlk8H3l v9l8G2txa2S7VMKoy7RwAB747ivRPBP7RFxf6cYYfCOtabdcsQmnysrYwM5C9BwMj1rOspxXNTh8 x05Rk7TkcX4X/Z6tNKtZp9WvL2aa3bJLoIY2PXCjnP59u1T2vj2x8J60y2FjZWtxkR+cEA4+tL46 +Jt9q0rwx3DwyMSxiezkRlGfT6nrWLoHgy28UsTdXMzyI43lYGK5BJ2k/nWcE2r1TWVtoHRaL8RP EjJqV1thb7RIGRg4ZnxgY/2V4Nc74v8Ajr4k8OQsk0durBcrGZN3J+n8s13Vhrul/Dy08v8Ac3Ee DhWjCGFj3A/Gue8YePbG1haSxZr4tGXkiii2hD/eJxn+X40RpqUvh0HKo1Hc8c8UeP8A4qfEKNls dPjtbdl3gn5Sw7Hn19Otcv4d+DXjTx7I0mqas1i/KiLyz5jEcY5PfivX/wDhPftyD5dvmDBz1UV0 /g/w9Z+JbXdJK6bxkMrDewHXHt19q6nanH4UjnXvve541ZfsX3sUcV7q2u7lz89sGG4j03f5xXc+ DPBGh+H76HT7cLHHIwDyt+98nPBbP4Vp+M9D0nwNETe+LFvFhO7YNhKjrtI7npzXHWuvab4y1Dba 63Dbxggl54/IUjPOBjJP0qLVKivfT0sVeEHbr6n0XoPwt8G+H7I3U159qaVQsfzbCAR3GePpWB49 vvBWl3EayWaXlup6sNxY47n+leT6l8VPC2m6j9h0eC+1S8D7IlMruZGzj6de2K7DwX8M/HvxA1Jp msbTQ4YjvBumzs91UZP54rilRnD3qkrLz0OmNRS92KJrz4iaT4MHmaR4REEMhDJI1vtVBzzvYdPx rirj4sXF9epY2Uhu7u6l3buiux5x9ODz7Gu5+KP7N+sWujSax4h8bWtpptjBJcTGaHCbUUuxUAnd 8obGB2618Yf8EqP2oJf2w/B1zJqliug6voUFul5eT6pbyLqEhQFnSIESqdpLEBSozjdniinWw6aj J3b/AEFKNXtofTN34O1vUr4yX0kjMwXAj+7gjoP/AK1Tab4ZXR5vMKKjLyzY3MgH8vzrtJ3Z7GOC x8t2BwZJGA+XHc5Axwe9U7rw74envVk8R+N9F03y4Gke1TYGREJDvljtGNrdRkfjWzxEYr3tBezb 2IE1nQ57VpWmkhiQZ+ZjIzHHYCucS88XeJLh4NJZY7fO4MsbIpHQdcfTv3rr/HE/wu+H1vFcXN89 zNvCj7TNu3sAXA2rx/CeMHpXg3xZ/wCCk/gnRLqayi8RWek6bZqfOIaJY4V27kcYJ8xWAcAqDyAM ZPOf1ynF+9p/i0H7OVv8j1LU/AfjG2VxNr+losa73ZT5jdQNoXIy3Pr2PpXKXuqab4XhuLnW7qS9 a3/ebu6FRzt2hh16+nTrXzh4r/4LVfA/wJrVy13feLteWxUSwz2SRQxXTCIO+C4yAjcFujY+XJGD 8CfG/wDb38d+NLrVC3irxpJ4d1nVbybyfsX2fyRNN56LLIqoMh42kBWPPmtJtC5ZTw4rP6NBWh71 +2h0UsDKbvJ29T9irPx/ea1cSy+G9PuZ5rJ1hkER8wKWJGMY4JII9iPbnJ134l6l4cuGXWpbPT2+ VsXl5FC3zbsfKSG52tz7Gvx2t/28PiD+zhC122u6slvq9sj6XdXSi4IcxXAt7hI2DRuschDEncCz vkNuKnx3xd8Ztc+M2vG68WfHrWr5ZoUuNxN3vhmYeY8QEghj2o8sqnYTllJA2kExRz6NSF1T182V /Zzv8WhX0n9pq6sfD8Ohs0Q0farRwNCYYkl/dlZEbaMyAIuSfvdevNfQVj+31pur/DCXwb4H0HU/ D/hS+naTU9ETWpbm0lf7PApmUOu5282HzAruwyq48sKd3w/P49ttTlhivLK3lxGI/NuCwZB042Y/ P/J6TwL47stK1GG0t7cRtLsUosgwuVw2HJ3evfrj0r5Kp7SELwvf1/pnqSjGfxI9i+H3iGLwLcQ+ Ivttxo11bqs9jbxS7LpwgO1d0Z3HGRkAckMDnOa7C8/bz09Pi3H4g1qPVbbWLq2S2ubiyWSwnuUV kKKGi27dvlqF242lBjBAx80/FL4itca1ZQW9naeZDF8u0O8iAnKjO4DKqE6AZ/nx99qM1rre2fdH 5Y3LGhCqpHUDptxk4xz25NY0KNSUVKU2utk7FcsFdKK+4+3/AA5+0x4D0LXF13RdR1Twut8bi5W5 gtZbfUJ73A5a738jfyx9PccejeE/2q9D8a6Pqy6pceHLHVL+8mWDUF1IyXcth5bYtppPLSS4Cq4w 0pyojUgAqGP55Xc99eXP2WxPk2105ijgMxRAPvclhjBZs/M2TjnkitCy8M/YPFkOl3SyalqlqUj+ y2kYljQ8ddpKsQvPBPJxjiuOeWxVN01UaTu97v7+nqC5F0P0s8NfFnw7beGRa+Hb7wroeg+TNate Wt5FFcFhukFuqHYWt5MFW9yzddqtyfgX4ha14c1j7H4L8bLax65aS6TfQy6iILNoLndHL5xWR12s Ms5bCM+xmzjj41l/Zd8YXNq01rpUWk6beOsjNf3iRRxLtzkxo7bTlenJGenzAVyM82sad4guhqV5 eLDbyPaMVUoFaMldoVSC2MYAyMdMcYriy/CYaLSwtW7jvZtv52dvwFzQlo0fefwE+Et38WPiZpM2 saouj+FZr2Cz1I3d0v2eKwi2BYYoGATaMvgqzHMbnAJBr0f4G+DbP4pftNeMpP7TufDOn6fExh1D T9Ge5sLSCct5e+IhTBG+xAhzktuyFGM/mNffEHVNS1GFIbqRkUfIXuJVkJDkjGOQPQDceuT1r2n9 nr9uLxx8Eft1hZXkP2r7I9ncJPE5uZYiCxhlBAwoJ3BiPlIJOTiu2eDjCKlyJyu23d3ellre6SMK lFttxl8j7c8K6H4d1/wB8RrXUIdNk16W8S6mu7+wdoUtzC8TSSRxAIrPLtP735YerH18++HPg64s /id4StSumzapY3yXEtnqMd1PpepSrsiRfMt2dVx5jN8w2gRBmY8xV4D4L+KmoR6lZ6mlxdWM2oSH dLGpuZZDhImLOzEKm9dwHLOOpw2B6N4i/a08cfEVdPsNL09LzWLF4tI0VLW2Iursl/KhjUoPvAMO cMxwmc4FctHEezUIqnFyWja03ld731Xzv6GP1eUnrLT1PUfjPq2sfGr44WumeBY9Y8IvpNutmNBu fNnhSRZwXeKcBU2SFjIAoIxIu1ySprT+DWg+Hb/wp4ssf7Pc+JtL1RY7maxt5o7ewtWZQmRHCwQx 7ZgPNcgrjAZhtPzuf2h/il8TfG9w8etapJ4j8XEWbW2luhn1O6kbK5lUBpCzucL2O0DOAB4ppP7R vxA023vrOTxZrCtqjZvYxKG+1OGBLS7vvkHoSc8DuSa0qUY4ipOpP3l0TSt6+vpoaxpuEUlofeCX mqeHPFXiq7t9Jm8D3Fxf2225v/JEVkUDEtZMD+82mQ5KrtJcbSGJU6Xw8vNE8J/E3SrbXrGC8WNU mOo6VdFY51iZiX2yIp3sqxqTI2cpJncCoPw/Zftg/EpJ13+IbjUmhZpAt1aRXKhzgtIoYEb84JcA HIznjlp/at8W6veGHUrbSNYWSR1TzYHLTDcm9vlkzlsKcDJG3OTnFeTUy3FKteHLKmndJt3X4WNf dte9mfWGmfGfR77UI/7F8M69aXf2h4ZpICsdjaRSKFMjBRKWVSzFmyodWRiV4Ndc2k6bdeHdZtpL jS9HGlhr6+lW9jZ3PmpAVM6lgEDyhRtdgWA7DB+aNB+N2qfDTQJLjR/Dul2OqatHBcXdo920t5co p+ZvKYbmIc/Kvzffxz3wvDv7VWueNPGyRN4Wi1K41SM6fb2kXn+XqLySrJseLcFYl035Crghicgn Cjh6tWXNGmuXrZ/Fps9Lb+umgRs17sj7t/Z61jwl4H0/SYbS91NviBpd6szJJYtLJcWsaAIIjbwy SPJkqSSCFCKAyAOW9b8dtNo2kaH8VZIrXSfF3hexn026u0iu4NVMz3Wx7S4jkiCviWOVv3cnChgq sqqR8gfD7x14m0uWGPUPA2naTpaOt3rEen+KNP0+6u7SWTdcRZnkWQeYPMyQ8bEtgv8AxH6v/bl+ L3hnVvht4V1b4deJNW1rxRfXP26/s7rx9p9naaWXt5GmjVJp3DKzXU67t0siOGYSAE7u/B+3dFqS cGtPw0ellf0SOyFGNnzXZ6N+yH8ffil4j1uzsZpfEHiDS9UkaOIRSG8tUPkLIWaWQeYrA5zhvLGC uOQa+nE8DeJI1a61S0e/vZCBFYtdpEnIHzFs89eg9OSK/Jfwp/wUc+O37OuoW66FeeE4dLtwzwaP BrWlatb7M4aHdFO0qKSHPAHJPOOKq+KP+CsPxQ8Zfs8Lo2sawum6pfapdG+vtPjmS8sN7ieFBKWZ VDiVkBxnCADHBP2GT55SweF5KvM5LXXV37J3PFxWBqVamun4H7beEdH8TxaGsS2Oj6SuAZopZS7M exGAeB6/WuhebX9L0ZbiS8sVjAx+7uCrHucFtvofpjNfg7pX/BZf43aP4T0zRdN8QRx6bpRVYpHR 57iQLgBXm++3XJLEjPoOnPfHn/gpt8Rvjl4kg1DV72FbyUQ7odPmubeOMrGB8oE2cFW5wPmHPFVi OKqUvejFtvpp/mVRy/l91s/oA8KfHOfQ9ea2WOaWYBnmcsJHPTHOe2MYz615t+0T+1npekeIfsWs ahDYyTfLGHjYs2OuSoO0e5wODzgGvxUsP+CxXxs0/SbbSNN8SW+lXU1uke77PJ5kyrkbjI46uqnI wOSTk8V538QP+CgfxG8d65Hd67e7tTdBFDKbL/WSBWHmZEnXDLnBAztGcHNRW4hpqPPQp+/2k9Pw ZpTwnN7tSXu+R+zk3i208Sp9ohnjuIJl3LJE29GHqCOvp+FZeoa/Y2FuVXGOC2B1PrX4++DP+Cg/ xN8HappvmeIo5LG2uI1lS5tytq0kjqNsm1y6qwHIBHHOclq9U/ag/wCCwU1xY6JY+ENHj8JahJdX UN3eQXH9pQ3EcMxUyQs4zt2KTkjJ3KeO/wBDheKsI6PNUjLm7LW/ozzKmV1pTtTat3P0K8V69Lab X0+WGRZfvAKwkj9yOgyc8Zzj8a5HUvGV9LOIfte2VADLsm2sFJ4J6YBxjPTivzP1n9ub4teIJoLV /FWoXUjPGV+xxEMZFaQ5Cr5fylVGAW+YpuwARnoPhZ/wVY/aC/Zz8Jaho2jfEK5lt5pXKpqdrb3k u1gC0waSJ2VwSTgYUk4wpODhU47oRVqVFt+bS0CGRycrValvRH6N+E/h/q3jTUPJstNvbqRyPm2Z VQehLdAD9exr5K+O37VHxA0X4lXFvodnpPh7QtPuZbWOXU2hkGoNBI8crl2K7UJUjap6AHPJr4+1 39rLxh4v1nxR5nivWo/+EmMlxcw6dPJaeW7zPPujQERhDIc7UAUbCB1GanjbxZqnxVgsbHULjXNX TTLWIW7v0xgFW3NICMjIb0Em485rxM84vxGKpxp4e9LXVp6+l7bHThcno05c1T3vXQ/Sb4Ff8FN/ h7/YccHxF8TeF/D+sWcYSKfRY/tUVwSSVASLzGBwASemSMHjNfRXwp/4LE/APw54SZI/iFcXl5KZ bjyp9NuftFxIq5KqEVlJbAALOPmZQcV+Fn2OGeOG3W0W1klGfNmfZbxE8FSu0xzMC+PlAG7DAkr8 2FfXV5od3G1jo8kVtpaxXV1e+Y+6KJ22tNtXbgoCRkEbgxz5gG0edT4jx0qSpSalbq9326r/ADZ1 RwVKMuaJ+1Hxg/4K9fDv9qT9jj4naPpcGraP4v1jw3rFlY2OpWsU6X0zxtEqRESE8qykswQAZIyQ BX5qfsZ/tkah+wf41vPEllp66rJfaN9il0x2KecMllLSBSIo1IU4KZcoFRssQPNPh543h162ivtD 1Kx1i1ZY/tWnSWbRzW8u0hpFHnKxiJj3By2QGRSnWu5utQh+Jfwp8a3VnfJdT30cMlrqdzbywXVz EJVL2sToCY4YiMksW3bQoIJIrzv7bxEq16mjjporbvqn1/M7oUaXK49zr/jx/wAFovi78RNMuNJ1 W80nwrYakxT7LFBL5yoiljh155BHO7k5HG014ba/EXWNRnxf31vZKkhiYvd7pJFYbm2DJKqw6Hcy jBJPFcjF4LtfEk0NjBqlja380BgitTchopJ0AKFSwQqTn+DaG7YAxXGWelarpviBINQj0+z1OC4W Ka6aZrVoFOPlIVlBXHIbhiVb+7xtUqTxDvObuu9/w/4cmKUdI7H0D8c/2/vGPx3+Hlp4J1S6mt08 Lq8lssU8kOyZSwBmEWPN2RybVyCAr9TXyr4i1qS31Hybi4m8mR1+0M53yyHkGTkLk8kfnycmt671 O/8ADt1qn2VVtopndWeVSxnEiBXiEv38EqB8jYwRntXKahqF5ewW0d9JPdRhBEmQHYIhIC5IJULz 8pI4xyK9CnFyfNN39dw0SstCBNHuNfmEk8c7W8QwZVPyxqoXO0t1Cgg9zivbvhZ4tsW8YTafqElr bKbMxGKGzEMwkQFFwS21WMbKxZckhBuB+WvNfDU+j6ZcRyXkt1DLMmLae2kTz7NkwYpGAZSxJwpI IIU7ipxg6+lfFPTNW8YWLPp1vp+sXV0sWp3zymK2kiaRScIWPlH1KnB5OB0qcZFzg42ewmdv8TNf 8Iro+o6f4rm16Ke8jhlshav5ggKo6jejZ8wszFgGdAPmz1FeT/EKy8Mw+JbiHwdbXOo6aEhaG7nk ZmYGMF1ZGRAjhyQQCQMYBcfNXqnxR+FOk/EPxbdWeh+LtFvNUhuPNt2edmU2z7nibzUQx7tjRZVQ MYPK42153rP7O/izwxqH2W3itLrbGrPIki7VYlsqVYBsjHXBGMfNyBXPhK9CELOVn2eg4ptWRyuv eCb3QZYr68jiu4ziSQ2kqXCxAklS5XIAYDIPQ8jqrAR6fpGpfEO/WPSdLtVk8xY1W32oSxzjlmzn jrwOK9c+MPgi4+At1rWj+Wxv7e4jhvo3mWSFyZGyyQy28LsCEYbkJ2hgDtJyJv2P/gT4p+K/ji60 nw7eWuj6pcWxuVnmtjtUou4qrQiRsAYLKV3EA4BORXRLFSVF1VbyetvmkbywlVVPZW971RjWfwv1 axC6lfTWc+yMWDyXDDEU2AAok2n7oXPmDKgYPOeey8J/swvD4i02+mv8+IJxDc/YJrZ1ieKT5JB5 4+XbyUG4HJVgTllB6zxb8I/EXgTxfLoGqTaTfaho+yaMao8+mtDBvUO265hj+fJ4CxthC3cGrHhK 48bfEGxm05dF8KzW1ncXEU17c6zZtbRny0KBV8xvMGMnDRZyF3OcHZ8/WxGKlTvCSS73S0+fT8SK OExM6vsuRt+Sv+Rs6y3hjw7YpNqMPh3UJZrcWhvYLRNP2Ocb0MLoMiPy8F3iXB3MGDjanjesfF2y 8P3baxocdxeS3lr9mnvpLMmO3KSR7XVzl+PQkkNIB1wT2c/hzQNGa6l8ReLtL0ttaR7V7bTL0ajP pmGJICRrIPKPmEKTIrMqjJVlAaTw98FPB/8AZketX2vapqEk4jXdbbo2VQgABXZuy3Xc4AADZUcE cK9lh03iOaV9LJNp+S0t+XoGKwNSl8aseSXvjjUvip8TrfTo7y8t7CSZ5N6yMkLKX3GVt3KjgAnq eB6A9R418DHw7FdSzWOuXlxIpKfYZ4g3kBTgjchfO5S7k/eHPGcn0z4ZeF/At/qc10tj4oa207Th BIz2jrJLMwUBvMwpCqyqoVvmbcOihhWp8Uv2Pbrxj8L2+J0PjC0vLPVLh2vLKZQt4DbAxlGtzmSR xkLhMqVbcPv7RvTx8ZVlSpwcEktLbu/Wxz4XC1avu0Y7a/I8p8Gfs96zo3xC0GPRY7W/Op2qXdxP rGniPS7USBCFRpmxI3zbQwGDuUjghh6hqnhUeD7L+17ry9Q1K1tZbK8vxIkcskcqlUUqh6yOWIMv B2sqgMWLr8KfCWlzeB9CGuePnjuLWSGfUNH/ALPkjuLJGZBBcSBRmb5XUFFw3zDLALXoH7Tf7E/j DwR8Ppr20uvE9pZ29pHNHbWunww/MuHcsn2veyck525UnqASh5K1WdeuqdSfk2k9d93v8vQ6aeV4 qsnOmk0t9VdX20bv9x4NpXiuaTQftus2g0NreQxQwjeuoXE77FbzI8b2Pl5JYg8SBRtGCPb/ANmH 4t33wLm1TxppcmueFdNSyt2S4gkKzzRR3llIzRtjlXiim2RhiD5b7spgV4b4IuvB/iTS9NjaxvdZ g0+5uJD/AG3qaLJdko5OIkZSoYFSCkpy5JK8Bq9T+FHw30PXNXk0nUJvsuhulpZNq2s31vZyW8kT bcKnncRgHcQCCxUk89eurFU5uVO6ae1nttp/mRRwdVO8Xqnt/wAHYzfhP8Ubrwd8WdJ8WW+sW8st pew3r6zNdrCY5yYwyp8oUbiSQxyMSAA8Vx3xy+HGvfEb46atDNHq+pa1qLLNcXxuEaKAC1R/Mnld 2fLKsjOS2SwOd7EivWbb9mrwDb/EGXw4fiJocNlawyXseujxLBJYLO25vLWCFHmTaqxb3y3zHPIY gcxP8F7HxRpHiCPVPEWt6HotvrubbUVuoruO9cckKxI/vK583YTkEqrCrliqlNNq9tOjfo7Lf0NK mEr04+/Z+jTsef6l4M02PWIZtWksbGSHbFaxWcR2SsNsgBOGzu3bQeG+cElsEjv/AId2vh3wjeye Slvca19ngvrW/jmj82UtmLywquhPIG5RIQqt5nzBiy+yfCP9l7Tf2oPibfW9r420exk8N6f/AGpb 2FncwRxNBuVWhmVZ3kUlxGVHDZyTliMYHw7/AGV/D4+M8Pw68WzazNZyQib+0rWwvWWOe4JSK2hi t1UyM5GCyhsrtHIB28HtJV6Ck27f8HzsVh8rq1oxldWk7b7a2PInsNO06aLWrzUo7l7e6eS7ms7l HuHRpd/yfLINpkwqbm5kdUGSWBv67YWXxb0JdLvra10nVPs321I7qePYske0yRRL0yhDM6vtfJzv G4bu5+Lv7MfirwN8UbXw58M/DOtQf2WH8mGTR7+Nrud5lfz3hk7GIMC+wHYuOhJrqNc8c/CH4j/D jw7Hqej+KtO8Z2tsLDV4/D2h2VzBJJAAPNSeYo32nYIpZWSKPHmdMKjHp+rSdqkb3Wq/raxj/Y1S nWlTqSSts+j17nkHw78Mat4Lufs+pXllqmnwhpl+zq01tHCW2tK8hUNHHmSLaBJhi4Cluc6+qeAP FzaWNY0vxFot9bxsFubN7ZUnti0QcO7dMAk4DHOF5ySAvsHg/RPh/wCKPD2m6Trlhr3w6vml/tW5 8R6xFC0Etq0sjWsKBELIbgbm2BNjiORgxUhq4X4pfs+N4R+F3h3xlo99ax+GvEGqxMdRkVZIoomD LJJvDtIUJAIAjL7c/Wuf61XjVd5WfZrS36HpLAYmFN1IVFLS7Saul6b/ANaHhPjrx54m8IXOmHWN Lk+2XV49hHD5qRmQ5HzbQGVlYlQRweAfQ13+k/ASxfwXpx1poftzlZrmO9mlkhgmLFo9sXkjfGVz jDHKrknBDjq/hPoPjLUvGWmaT4X1q68XK0j2dvpWm3RS4muHEcrLKjqrCNmYkuRt6YchGI6rxP8A s1/EW21q98a+Kfh14gj0mBtOv5EfV7a0kCyyWixRkmOTiT7Zaps2MV81dwbypRHtOWJrqDguVWu2 m1fsrPU4PYzqNO+/c85t/A3g9fAtnqWg311dHVpjHaO4bcZ1jYkSOnyuzFuVJAXbhiM5PD2uh6vF rEi3uh2Osavb+XJcw2sLv+5YgsBMkeXQZBZUOAHOGLcD6s8Efsr+HbT4HeF/Hv8AwhPj/Vo9S1Wa xh02xluTLaTYkZpI4BAuRlfMw7BY1dgp6GvRtG/Ym+M3xu8Caatjpfw9g0WxcajZwX/iUpZK77HD GBoWbkjOWYgFXAIAAGNOVduUKb5v8Ta6vbTtv5nVUy2pSiuZ7pNdd/626HiPhX4IfC/xlrkdvC2t 6HM9xHcQ2EkzBpIyf3rwguUmjIyqyxjO5gXXkEefeN/gz/wqPxhM1vZXeq+EbuWCXRbxAzyO0oUM UiaM+Zt3fK3+6MDcQfsj4kfAhtE03xb4Z8da94fsW8M6z/Z3h3UY4rZrKCZ2R3kFssEtxFtZ1IWT BdAAgCMor5k/Y48TXXxg1nwfHrvi7wl4f1XxU+qLcMdOZtQWeMmONZS0hJLs4IJGFDIdp4rHDYPG xftFO8dmm3p6P/MyxWA9mo2l8Vr23X4+Z5vqx0nxfodnHq1jr1zo9tIGa7+2OLqJiC26RmRWYEK5 XbhSOQGGayPin8GfBkPgrT5JrXxVanT5vJdXV38snkymb5Tt2AnAQ4xkYBwfqH4W/ALXvjR8Q9cs /GH/AAhPh+4069dI5bjR7+6stRnkdfMkhlso3V5I5YyRHM6HJbC4G4e7QfsKa/qXxZuJ9Q8R+C9a u/DdounQ2EemmxtZIltpYxsLt5XmD5N0hRiGB+bcQ46JSxNOSVJOKv0ejv8Ar8iKGUuEnHmbj30+ /wCR+dXhH4KXvwsnsL618TazFYX4jiawFnJJHKMK6BpCVC4TAbPJDDIUHFaur+E/+Et0CznmtNWv 9QmgaRIrVLvLwoNgVt28jcYZVBUk5STL/JX2B4q/4J1+JJ/A1jJoM0Nxqeq3aWcCS6ykcdijviS5 nxM7yHzVZFRVdVSQtvZWwm9a/sI6poXgHSPDOveDxYeN9S1KSa28VRXhnutYtIk3FmtjM0Y4IQPu RlQBWGTiknWnK83r3S7edvx1N5ZTU9or+S3XXX8j4f0X4H2s99catHN4gjktzGJU/sqS2htXcMq5 AIdDuUg/KcFD8oBZh4j420r4i/DPxdeafpNr4mk03S7gxqtzFLdZkG53BDKM7WL8oi8EHnqf1S+J n7GPjeLwNb6b4R8GnRvFWi2lzPcyi4ga48QuSp894JHZI1V3jVNmHzvbbxivGdJ/ZQ+LFpHayWtx p+tXLeGoNW1GwcC7kt4bkyRm1MEbOrTIYZW2/Iybkbdh2JujicTQm3UtKO2v/DL+u5Ucpqya9nrp 3X+f3n59f2h8WNZ075dP1jybZhbkxaMquWOQVwIwzj5WBHKjJBAzitAeAPidqml3k15Hqd3ZaPC0 RW6sXzPG+6Yqh2B/KOwscEAB8fxnP6Ewfsc/F7xV+0BfeF2voLOzW9bTl8QQRoYLFzY+aCyryqlQ EEysqbmUDlsVn/BH9k/4ueKre83XX2TSFmkMBv8ATbzy53tmKyPJuRCs+SXWM5yzFRuySnVPM5p/ u6cLaX3v59Nyv7HxF0uXf0+/07M/O/Qfhbq2n/D1datYdWs2ikYtP5DokZQgoo2/8tGAB4PA+vOT Z+IPF0OjNY21vqkmnriUeXattIxkMWUDIG4c5xyO1foR8Kv2ZPj98UZLXxN9lvtHh8aTyaTF/aWn MsayR7sh4mVRBKGSYEhWCsHIIYrjJ+Evgj4pfGv4ga7oA8F+F7O4t4pZEutb8NxW9vqUqv5SssMs QPkPuPzFSAFUDLfLXR/arTlOvFOKa67fh0f/AAAhlFeTUVB3d7bfM+A9S8K+Kn0xb5bTW1iK/aZm RXJVg7JvfHIIYEZbBHB7jOF40tNZg1eZNTurq9urNzHJI1wbhUYE9JASrDqQVJBByCQa/QX4C61r fxv1K+8MSaD4L0PXluDLZJeaFZaRa3gAbKoWtlyd21mAJkcSEhDtIrz/AMTfFmTxD8VrrRbz4aeD tJma4FtE13oenWRtZEB8ySSZrdP4l3qrMNuNm7gV1U82n7WUfZ3ttZq7M6uX1IR9o0+XZeb7Hxhq GkSRXssai42rjy9yHdtPAyMDHYVB/Z8gOY1kk/3VJz3PT3r7m+NOlaX8B9D02PxV4B+HthJ4gtRe ae0FpZXzQRrklZVhKyK77SqxuECsQchcMNDwZ4Tl17wPp+uab8MtB+w6sdunXsGnTyDUBHGzS+XH DKZG2byMhTtaQA4LKK3/ALagqfO4terRMcFUbtyyv2td/wCf4HwNcRTO/mbZt3Uk5z6A5/ShopCj M0bM8mDuYHd16/jX3/8ABn4SeKPjro3i+70PwV4X02TwaJJdWVp7vT7nTdgZiBbtvIJC42KTIdpQ YLc8n46+JOkaL4Y02W++HFx4fvEi827a4nmt/NVNyboozEAc4ywKAgHGWHCunm8pT5FD8Uy5ZfVg uaoml003Pjnwv4lvPCOpR3lndT2U8Y+V4nMb++CPWvXbX9qGPU9LkuNSgjXU2n/1ltKYcoQc7goO 4n5RuP8AcPXdmvb9FtbUeG9E8QeLvAPi+10XUIY3juLCC1kkvo9yosoimdGKsNwVn2jhcda5LQbL SfGlzd3mv+G0vlmcmGWLT3muYsO48qby2QIVUoNoLAdMkg1jiq1GrHnr03ppo9fTQl4R9G/u1Psf 9jn9mT4T/FfU/iJq9leeLbprfQ59Vudd1kzRypIHRzcrHPGuSI3kYExlCWHBAAq1q/7Mnw21D4UX 15a6/wCPb+5htfFF3Pt+xKLebT7iCCBd8dgGDKsgZ+QHPbIq94d+MGl6dFp9rZ+HPAK295YzwanF P42v9PhmtiJDsnMcSmICTy8bACSxyB8zL0HxO+NUGk6Zp0Pgfw18PLxprd/tCQ+PL++h2yczEmeG 3+dyqllLsW2qSMgMeaMoyV+b7z0pS95afcReHP8Agnz8PfFXhL4kBW8WXk3hm+0exR9QvPKWC4uL YPcx4hWMMpeaPcrhyFYANyQPPP2Cv2cfG/7Omlf23ZzWR8ESWu3X9Y0S9tXmR4VeRW8u4Q/vopcB g0QfBYLgc12dp+0F4ltNWhSy8KeAVWS1AnSHxdPceYI1fy3Z2XcHhkB2YPy42AFFG3u/g/8AtBeI Ln4teF1/4QjwDJeTXJa8hvvEE5iMoBALAwMqMY9uQu4jceFLYrnxUI1Y+zqSurrQ0oSlTmqtO/NH bU+NPjJ4Wuf2yfidZ/8ACvr/AFfW9HvtWTSZL3VNHtLbyJZFeQCS9gTCqRGxO5Ex/tEhT9afsK/s LeF/AnwL8d3XxD03wzq8UcsjR3GnxRzPZWsduBM0E3lg7/MEpDBCNyr1wTXkXhf4rf8ACO+ANPtr Pwt4BtfDUs08lk2meI9SU3bC8cu80trGXkkEhcbpSzBBjhAqj0KL46+D5vDUbappHgOPU2mldxFr 2uL5p/dmPzlhQRZJaTGDjlt20hayjWip+zjblj06m1S9V+3qXc317EfgjwR4Du7nwDHZrrlzZ6ze +JbbWUgjkhW4+yF2t7RVSNSJY1EBd1O4tL8zt8wPZfsd/s9+HfHOsfCu+1fSb4w3Xhm91fV3vRcW 8EmoQ30a2paOZVVVEcd2CFVNxZC3mZDHh4P2lvEVhf8AiY6Db/CyN7i+KaWsaNJctZhJBJHbhirl NhbKyZk2kgAc1k6h8cD4iF+x0H4Z3l3cIJbOeDwnqdzFGqkByzLMEL7g4zggfNzkZHQ50lrfX/hj CNNtmf8AFr9jq/8AEH7QWqTeA9Y8B2Fh4rt7e/Jk1FLN7e4EEKXERdUdQXEbP8xGWlIxkV6F+1s3 jT4f/s6+HrLWpNY1LxDq5i0e1udNvtPli1q4DmJVgt20pjL8zKuDJuJfOVDDPD6r+0HrV1fWsukX 3wrhv/sMyStpHge50+eJNnzI8rSguxbkfPxjO4cAdX8Sv2hT4Q+FfwJTxFpPh0XNldTxaTeXWkLH /wAI7dtLAr3hL3UhtvMfDecFUkITjA44eWj9abnZ9dtenyNqNSWHpt0Pdct+z/r0Pni2/Yv1zwVo 0Nnq19pdk0d3LaXdxJaRQzQSmd0dXdWKIGZWZdrkFGUYX5gP0E/a38OeG/H3iD4WWPh3w5o/iz7H 4isZ/EX9m2sVy0WmPsaZJ0jcHyZOCzPkcLn5SSPl3x7+01e2vxfnvtOvLLRbbT5Z7V7Ox0ewlKSG ZAJPKkV4jyhIxuHT0Brn/HGnfECPxfpLan4t1Tw//bk9rbadbxWNkonkcIEgRbWFQuMDBZQu1QRg AYunPD3cpLfc5o4eEV7iWu/me4/CH9nGDxrrPhW6v/C+iaXZaH8X9QubqWSxtil74YRYVtrJT5h2 2hd3dUIEYOzETnLV6Zd/s0+BtD/Y7vvhPHplvqHiDxVf6ld3lva6SYp3lv5J5UTEaDOxJPIjIbIW GMAjArzb/hqvxDJqGhWeoeMPjhZ3Wsa1b+HbUpr9ratPdL5TZD2tnGph2yjkZIJGc5Gc4fHjXPGX ga98VLrfxRPhyGeXRLhNT8e6jFOwttqSsEX92qO+FAYkZLkrnIrr+tUL+6/yJVOadrfqaXg79mb4 b/sgeAXWy+FNz4I8ba0kMMj3mrC8hki3sZH+17pv3e2N8q6JgvH32g8v/wAE7vif4g0rxj8QNFj+ Hd/qX/CWOupW9uLgma4hQT27ROXRUWPdGMKgLMJSwLK6gcd8WfjtrXxk8R/2lpE/jvTbzRbaAyQ6 h4pvtTmk3swRkW6uJQh/eA4LAYL8Kea8k+GnxU8WeOPHFxea9ZaT4gOlyrCbfXJIms3k3SMJGA+b ICxj/aYEn5SVrleKhJNSV1fvqdUK01blflZLS59l+DNN1LR7xtP1zwcnhnXvEjtPMbPXILO2062j khfyklaRHjA8tiS5LO3mEt8xx32paX4HstT1WaTWvBsOrX1zrOrl28a6Tbusmo2qWrvGn2t8KIUE exw+CwZR1NfCun+I2cT60dP8GWWraGZI5rO30iKa2nTfHvZlk3JIArPgsD90DjAx7FcfFTUPDDX0 I8R2Ol86xptmmnpa2McRtoEeAs8cKEI+85IKl22LzgZr65Tta33Miopxlr+KO1+O3gLwX+0r4+j1 KfVfhlpekwxaNpt3bN4hk1BUitLbyE/d2fl78xuAojnH3VJZQcnyj/goHc29hD4Ps/BOraPZ+CdC vYjHpZ0vzbF5UIQSJaPayN87ZMgkuH6sV+Z8nzz4y/H7VfBuq+H49M8Za1qk1zp2lX97NBrDyB7y W3V50yXK/LIPLYP907gwHIrkvi/bx/tCeHvBviZpIbPUtUkjtltn8iFryXaEZ1fIkJmbogXaoYAE 4JMfWo6aFezbu4vZdLf5fqe0fskR2Hwf+Lb+MrW41qbUGa7maG28N6fa23mT280beVJLfWRhCi2R ljXIVG3felIHqPxq/a+b4rfs46murQX6ySwWdxMIdTsbM2xiubV0GxBeOw3xW5ySmBIoH8Ir5E/Z S8A+MfDHxf0/VJvhz4n8VDR9UdFsbTSrh2dEU5CTgBFAZSFO7hiT0yK+lviH8Hvit8U9C1jTfD/w c0vwjocllb2aXmuarbQXSQ2z2BV9u52HyaamVJIUSsuTsVj3pYio1KnTvZdjj9rThpKXU4H9oH4+ JqfhPwXa6XP4rE2lXltF4Uvf+Ehe5Vo8SxyDzJLa3l2sHuFbZ8m9lyOpb1v4J+NPHPiHwVdWfhHS bqx0NZIms44rSZmsUWGIOu+e7mULIduFK5XY3CL8teQfsh/tGQ+GPEvgHS/EsIvND0XWrmGa0ls5 HhuEEE0crRxIm1pVY5AQHc6jODzX1N8Ev2JfhT468Np/aHjL4xeI9ImLNCsV8NJs2hJLoqrCFcqG 9WwQQOdoxpgcHiMSnKk0tXpt53t21IxGMo0nGMm3dJ6bea/A8H/aI+I/inQfEPiCCOzWTUPAjJDq cgWySadWljm86KWG1t2DDy9gYo7LtJ5wSPD/AAz+11P8ZvG3hPxBr2vWnh2O1uboXOnWk1/ci2hV EBy0s8gV5AiqAiBfmySPLGPoj9qnxj4F0LxR/Y/hPwTrGo3kNw9hdXt94ivZXmjtxK43DzCyu8jS MreZnZE3XOK1vFXw1vv2t/2eLfxlb+D9B03UvDt476FpOlWUMaTWxkzJHd/d810C9SBvH3hljjnp wnKc6EZ80lrpfZbmeIxNPljKKfmfJNj+1B8RPC1+seiXF5o9nFqIv7LTzcu3l3QWN95PyKzHcM5B /hUhiCT1/hz4p+DE1O61jxZp2rW2t293Kbe804NHHDbGGY+YyNNnfI7EnCnYygBmBNcX8Pvh34t/ aO+KHkeH9DspY9a1FlEcdwsEFsSp37WZgVUJGcgHjaB04r9ENU/Yn0H4ufCTQZPiV4UsI/EVjp0e nCWwkZZrSKEny9sinHzDk9fvn0oy/Ka+JUpUpcrW26X39PuMq2aKlVTXvLz1Pg7S/wBo7RtF0Tw5 ax2HiCXTJ9sXiW5Gs3hNwY3y32ZEmVI8o+BuVxkg+oqr4a+O1nrvjH/TrvxBpPgOO6muLJrfU73+ 0k3BigbDtESD97CbgFznOAfu7wj+wx8P9B+HTaEmj7vtEIguLyWRzPK2Qd+GO1TkZG0DHb7zZ9E0 H9ivwDq3wul8G2Wlx+H9GuJopZhYIvmyhXViDI6sxJA2kkk4JAxxj1IcM4xJudVbeb+Wv5mcs7Tl 7sFv6H5u+H/2n7zUrDUrvXPFXxG0XVLHTGTSxpevSm0a5DB40lMmGCYBDOhzhvuirHww/ap8Qavp /iDxFeeOPHml6potlFPDC2sJKupy8hlJdsr8vG7awJ2jI7/evxK/4JY/CjW9SjurNbc3UUPlvatc +XE7HClnCAfNgdRjJJz1yPF/ij/wSV03xN43jurHXtP8N6btQ3MFtbsxiZRt3RqN2N/yMRkDdk/3 RXHWyPMYxbi+bVbP9Grfr2NKWbUk1zR0s7/0v67nzxpf7X+pW/hN7iT4ieOYb28vvsk1jHHA948b qX88ll2uNwVQpYNhlPrXSeGv2nJtF+Elnf3PjvxDc6bqWpSJceH00+2vFs0P+rZ0BWNvMwSVA+Xu SScej+PP+CH+uwTNN4d8ZaXfW14FaNr+AxuYip5fYhDY4+Ur07ntyXhH/gjX4yfxBL/bmvaLaxsw xJGZJ2lyw+Z1Krju3GcnjjrXL/Z+ZQlbkb1v0Z0LMMO1qlt5/wDBv6aEOkftOfET4f8AwGt/Fmi/ Fyx0PSLu/ksv+Ech8N2Yl0gB3KTm3VSpik+U79o+Z1yS3NSfBT9sr4n+MfiLrmr2njrw4s3h+1N2 b248NRRm8iMgby4xEEJZ9oYI+0k4JIbiq/gH/gkN40v/AIsLb+IvEWk2XhWO/wDKvLy1mlaWaNQp UrEydSHAAPAwRnOM+G+APhfrnif4j+ItDh0u/wBQvvC8N99vsrOZRJ5UBaNhhSPM2PtO1cnAOAcH HPVw+PjHlmrcz0uvR2t5HRSx1Bz50tEtbPvpv0/rue+eCv2+vH37QHxF8P2cXjPT7m+hvcW015o/ 2KG3uQp2S/62QkBd+SFG0SAEc85vxc/4KN+LL34ja/4R8VatoGqSWM8+k6jClje2kUzBjE+57YqH jZc/NnBDZwM8fIvh/VrPwi1xDd2t8t0soZCzGNkI3EgrxyW28/w4PUZBhk1Cyfxb/aVvcXEbSQRv IwAVxKeqjj7q9M9wAfes1iqqqSbWlu2un6eRTnD2Sh5330t6d/Psfor8d/8Agol8RPgVHpehara+ B7rSdW0qPULCNEufNXa8YkBniaPGVEwVXOWOzqeDw3w5/bq+JHxb+IGgr4R8LfD3XNUsZrifw7p7 6y/nQNIrRyF1mnZlLRK24MyjIHcCvivxh4o1nxVpcdndXWvXNjCDEj3bP5UShCxjB6EFR0P9ao/D n4oT/D6/s5rOSU3luuyBmWNki5PK5GV69QQeBzg4olUrSoWaT30a0+40WKhHEc65krrVP3vvPt7U f2+PF/xL0Dxn4Vuvh78MbBZre90zxNFa3sFnNIBlJVkaYK7OrZwUbcrDcCCM1R+L/wC2Pbadp+m6 L4y+CPw7uruPR4X0savLp8t01oyvhkLqd6l1YfdILDPUYHxHJ4/fxd4lur26t9J+2ebJcGaeJWku 5WfJYlgQSRyRjByT1Ga1vij4l1Hx0vh1fEWqafqFxDExsw8EcX2OBmIEZZFUlQyZCEkDLFcbmztD ETU48yW3Tf5CdeLpTgm9Xs3o/XTc+pPB/wC15a2vwg8QWI/Z8a+8E+IbuGS9kh1XFva3CGNUijkh tlSMBkBCdC2eB0HhvxY+IvhbxNoX2WL4Y+M9E0ux1GT7Lb6drdknlbt2fnWyDfPjeRgAk5OSBWLH +0XqXgj4Lal4XsRpcNnrjx/aDJG7BmjIKsAGADg4OdoPBznrXkMmttq92JGuIbW8bzGmWYlVGWH3 Wzk85OOmCO9dmFqSXM3FWbv3/MyrYpPlfM9rPS35M+g/2AvjhpfgT/hYFv4svGuNO1Dw3LbxrK26 d2kdFaOIsfvGMkgZ6pxzXZ6n8RvhjefDyWS3uvE1nrMCeJLp/tMF2iSz3ZgWOVWjymZbdWTHyMNh 3cYz843/AISt/DhZTGJHLYLg7gcHGcA47H866vXPGSvp8UFjZWsMMbXAikKhtvm7ASDwOAvcd/xr GUablKTdtjn9s+VRtfc+g/hr8dfhj4X8I+PIbHUZFbVToUNsupb2ZRb22HjUvk8SAKdpKr2615L+ z38Rta+K/wAWdN0+G+1HR9B+xzS3TWFpJeGEshHmMqfM8m/aFckbDgAqM1yPh0vaaO1oI45ovPLq SA247GGAccfeJ/D3rsPDutXHw2nvLi1na3m1KML5EL7TbCJjjcAPXPfuPx4cTanG9PVvY6sPWjKc VV0j18znfibbzfBSW60nw7q3iK60179bm4e8tW03zpEUhR5XmsxA3EkkDkCvoj9lf402Hh/4Na5p vjrUYY1vVdI2iYtPNbvD8wUZyzcnByOo5r5rvl03xRqEy6hYXs+qCZQ84vN0LbjnJBySMHOAVxwD zmu68AeEZPif4lt9Kj0j7P4fjmW3knRDstj0IMhOeAucZJ57ZrOUZOKdrvqOpWhGo3T2O08O/Erw rAfDEiWuvW66Tfa1NqRm8so32oskDxnzcbjG0akf9MgckDJ6j9nv9qXQ/hi3g6Ga3vI/sekXWlXs ryRGFbmS68xJVxIdwCvcA8AgOuB1I4HQf2DvEHiPxHcxpDqUMtoZioNrINwXkA5OACCRk57+lb2t fsg+IfAPijRZptL1C6cW6XKiGE7XfuB74wM9wAeh5z9i2uZQdvQiOMUZXW5znxB8XS/Gbx1rZhme 80nR0t7e2iwRG77eZDwN37zIyMj5RXS/FzwW3/CmLO1uLSO1u3t1mupUvAtmSM4/drCJPuk5Bcgk kkiqVn8EfEeltcJpunwxx6hOlvtkcL5YVt4XjB4weD6+1eefF/xFrH9opouoW7w24CRvBDLJKVjB ABwznlgCRnqCOmaxlz88Wk0dGHxFNKbqat7Iy/DHxxvPCnw+1K3so7e4vNR22zbYVHmbAQGPTHY4 xyeeK+gPi3+2E3i3RvCN9p/hlZG8G6jbaj5moz/faEKAoCkHY2CCTz0x3r590zSJ7eK1ha1TT4bl HlhmaP8A1+0OE/4CxOMnP1OK+kf2Gf2aLH4sePLrRfE107JYxLPeWjyLGZIwQNinksCSeAB/q2+l dlPDyrTjCC1bZxusqakzidC/bY8U6Y9jPY+GfDfk6X4hn8RWTSeczxXtwqD5juAdFCJjjdkA7uK6 XXPiF8UE+CGh6DdW+g22i6vcy6jbi2jcM0LzmWVc8lsyMwHPAwOSDX2h4r/YP8I6n4SbSdBs4dLU MWMyp5hJ55bPXt3GMDGOlZnjr9jLT7HwFDIrXGoXHh7T5F0+0ikUea2XcJ82OrNjnHbmvX/1frK9 3HRK33q/3I4v7Sl0R8beBfGOm6Z8RtS/tDVrm1Sazk8q5iLruIyI1Yq6kL1GOfpnFcLrWg6lqXiq +u7Szu7XT9UsDfC4PmLPNtJAffI7NIPldQwOAQ4OMV6vf+BfDWgfZU1eW+vvF2irIZ9KsLfzoxfm WKQQMCNhgWEPGzgnLk4I7Y3j34d+OtcnLaRa37abo9nc3Ulsh2fZjI7XDCMb87GWYZVTkMr5Jxk+ P/ZzhDV3fZI7Y4y9P2aXzPAtU1fUtU0o2Ml9NcLMgjcE/wCtZXB2nd6kA4HGc9uvW/Cv4Mf8JlJZ W8mg311cahE00Wx2CxwIWUsBuGQsigH03c19NfAz/gmPqHxQ8VeG9W1exktvAd9Zf2rdTxSJC1w8 pLi1EQZnCqcKG4ypYjBxX21F8EvDHhS+tLiy8O6baTWNr9hgdLdF8qE4ygAGMHHpnk12YfJK9aN5 S5V07nPUxrT7n52+M/2DdS8PfC99ftdPa2vtOQOUikBkiXcMtjJJGDnAJPJ98eZx6Hq2o+F7ePQN LuGjgvVubW68lJbiOK3RXd2JXK4cBtwUELgZb71ftD4KsVv4Xfy1VVHJx+HGOK+ftd0SPT/2vLyz 0GO10XTvCOlvdXttaWsax6lJdrGFDnqoUDdhQMlFrtrZDCm4+zm9XbXV+pFPGTtJPscT+xTqHxA8 IfCoWfi61WOW1ndbSaWQPJcQkhl4B+6MkDODgehFdV8b/if4x8R+C9X060uFgGoQNCpt9qYB4K5Y 9D0POCOPWui1bxg1/qCm4WMR7gjbRgY+lQS2FvqV1+7VZIc5Bxjn6V9FTqThSVG91sedKKcuex8q /DL9mq40/wAO+FoNTuo/tGhak+rvak7oVkLlvLVs9Dhdx5zk56Cv0e/Zu+IPhSDwjDotr9h0u3tQ xRPM5JLknGR79vSvFJNEsZYGh8tRJg5JHX/9VcjfaB/Z16rw3Qjbd1TKkduoP8sVlhoU6HwoqUpT 3Pbr39nrwGNW1aPTbBVa6na5leSTzPNlJG5ue5Axkds1zN/ZyeGJ2s9NVbeBchViwqjPsPqa43Sd f1rR23Q382WGCCSSfw7/AI1saZ8YJYtXgW7s1mhQgSuD859ccf5/OuyjUpR1hGxnKm2tWdj8N9Y0 7wXdzLb2NlFeRyNcDZAEzI28s3A6ne/X+8fWp/E/xTlu5PMtbdZDzhZIzhT6dea6TR7DRNTK6pZt HJHNbANGQFZexyP8cfpzdtfB2g6jCZGkhVnIRdxHzMTjbjI55+tdXtJL4EZqnHqeVJ8Z7PTZok1S H7PIcg/umUOc9Rxg/nU/h/416PdarLF9uit484TBI3A8/hXqlx8CtP1i3aM7YHO7KrAAyn/P1614 98U/2d/+EaEl1JbrJBG+CxAGMn25/Oo+tTW6D2MWddY+KPB17FI32zbdg5JBZtx74OPf9Knmkh1L Y0c0c0Lce5Hr1rwy6+HMksXnQQ8YyCrMfX/GodL8R614Slby/tG1cDDr93/P1qfrl9yvYn2f4M+G mk6no6xrfLHcSJvUJMRge47VF4y+HbWNlG0V9Gx2gAs25l9M18y+HPjNJvR5pmtZFGCRkDPepvEP 7QOqRx+Xa3LRqxIZoe4/z6VSrJj5Ue8a54a1qTTFhktbO7YoWDhtrH24J9/5186eDv2PND+G3xl8 ReOIdLhbxXqmp3N8JgXxbRzpsKhSxU53Pk4/jOMCl039oLXrS9jk/tS+eZhtO9/MIGf9rjH0r0rw 98cNJ1uLdfQXn2/YFd9g+bGOuD9e3eqUlJpvW2wpJWscv8TfhP8AD/4v2rx+JPA2iyX00DxC8e1V ZFJH3gQBzkZ56E18s+Kf+CQ2k6t4jdtF1XS49Nnm3+S8cm6JDk7CBIox0AI54r7+0mz0r4keF3az laOaOQ4WY4BHtx19q5XWPhzdeH9SRZlaJWORIFPX2NZ4jB4bEP8Aew18tCqdWpT+Bnzv4s/4JS+E 9X/Zhi8PWOoQW/jSE+cNSSSRIZJBhQGRt+V8snuOcHnFfE/xb/4JDfFTwZqUkek6ePEVrvPlz2rK qnJwgJbGCcnrgDjnGSP1oVtgUNM+0jkDn2rQ0vwxcQXi3UbTrbscEjGD3qa2S4Wqly+612CnjK0H rqfgF8RvgN4w+GN9JDrvh7VtMukLbhLARgrwTuGRgEHJBIHrWJpkfk+RNcbg0LEnIGOOB/Xp71/Q h8T9S02+jjj1HRLfVthaCJ5EDHbJgN1HQ4A/KvgX9t/9ifw/8TfjFcaj4fs7bw/a3OnxZt4VCwi4 EmC+wgggp5mcbfmI44Jrz6nC+KnG+H97y6mzzehD+M+X8j887iaxJjuLxY5rR3YSRjqFHXH4VlfF n4gaT4y0DQY9N0n+yX0uFreVdzSGYk/fLE9wF44xg9e30iv/AATw8SeIbhbb7ZZog34b/VMFG/u4 65Xpx1HNeX/Ev9knx98NtUls18Ii5tYbqUQXkJikS5jbbs53EjAQ8HB56HrWNPJ8woxfPRl9zH/a GFm/dqR+82o/A6eIPA+n3QuFkZhuYkGT5g3TgnB56ccitWH4NsNKht2Sbz1kIjKqpL5CnnBbjkc5 Hf3qTw18OvGJsbixhsdQktbORbZmtoTJE7BgBhtozyO+D047H1Pw18ONQ0prG91OQWwXmRC48xMF TvVuRzjHfHtzXj4fBTrytGLZ11a0acdWeP6Z4Qmk0+9jtXaNrNFuNrECTOegHfHp/jTtR8AyXrW3 9nyR3ELWgmutsmWZWIyrYz1444x35rstY+H9hqniW9mhDwwyXDNGOp2ZOOmBz1PFdd4Ts7LQ9La2 G0q0flkkYYDIzyMda9rC8J4isrVPdR59bOqUH7up5APhBrOl6NeXn2Se1iuXt7eJpIm2SiQkqVbG NuQCT068+v2D/wAE4P2aYLkajqWvaLcNpyYigaZv3VxOrvvkXjBUDaAVIzk+9cZH8QYEsVgk2tGB tjXd9w4IJ2gY6H9etdp8PPjvceHtJtNJt5LqKyhBRIw0mCGOfu79vLE9uM16VHhOOHlz890uhy/2 w6nu8p9v+HvC+hx2zTW8Vlbzcx7yQsnfPJG7n06YJ4rmfH+peEjvh1G50y8nhG9YZAkzNn/ZYH9R n9K8/wDB2lf2vpscxvhCrsHOYFds/UnrnGM+34dJD8HdHuHWSa6uJ5nHQsFUfgBn9auVSnHRG8ed o8/+JV14VufhrfWmneH45ri8uEnHkOtrIG8wMxLqNyggZIBxjtivkTxp8KfDPiQ3GpeEYZdUhsZ0 sLp7uKRWknxmSVSeGjDeWoxxz16Z/RGL4MaPDbNJJDbiPAXExdif++mIx17d6d/wqjS9A0f9xbaf ZwxDCRxRbGUHsNuMfQV5GMw8MQ/hR0UXKHU/OPwv+zN4x8e2Frb3FnfWdro6COIyxhvOzIrZVWIx 1JOeODxzX0p+z18F7P8AZ51BNRaPdqd0/ky3TxfOISwIjB5O0HnrX0XP4d0qy0v7Qtwqxqo/1kiR xjtjB968c+K/ipk1NvscieXCR5YGOD69PpzmujLMHClV53v3ZGJqSlGx7lpfxbs/PjtbdlkkwxK4 Knj2IrL1DxE19cTIJtrSEkDO0kc14r8ItMu7X4h2N3dSRvPdRuSM7nVTgc9gCfevbNQ8Nsk7XCDz AozhcsB+mP1rvxXJGSUNTGlKUleRwejfCG08P6t4ku9Ghht73xM6zXUhjG3zgrLuOB33E49q1NJ8 FWfga5WZ4Y5Jvl3zOu6SQ5BOT156fpWrZ+MLLSZ54bi4hjkhwWjc7W6eh/pWV8QfFsY8PzXDNl4U JTpyRzxz71xKCTVkbdD07wP8etC1eyGn2t1G91ZIBPbxg5iI7ADn0Aq5qXjWDXJSNrDd8uA2Mfrn 8K/PhtT1WO+muIZJoZpiWkZG2s2TzgA8f/rr2fwB8fTF4MuP7ZvH/tCPKxZj+ZhtxkDjv2/+tXrY jCqKTgzjo1m3aR9Mp4qfRbeQW86+UhIYrzyMcce/NZV6F1Od735WaaIxs+3DOvB5PXPH149gK8Ht /iQPEmj22y8b7RC4kQsdp3AdSB171peCP2t9DfVxp+qyJZ2pQRi4D+Yd/wB3Gxcnk4x169a4JUnJ 6dDq5kdnrGnR/aNoxhj6feNbHhrQWRlgugq5GVO8Y/T14qyfCX9oBp4pG8tDuUnof0rZ8WxvZ6ZH ldo2jDZ7iuWPxGnQwtSaLTY/9Wu7fgjZyR/kiuF8fWH9otm3VVdRwR/9biuR+Lf7QOs+CNZZWs7S a1mnVVkkDs0aDG4nHG7rwM9O9egfB7xdofxWszNZ5mMajzBKjKY2x2H51dajPlUuhMJq9upyOnPq Nk3zStjdgKT19x+dXU1C4trndLbsy9SWTgfj0/CvRdV8OWyM3lgRNydoUc1XtfCiiFmYhmmQqSud yjjGQPb681x3aehta5zGl/E1tNgk+zldy5JDAfN64NYmu/Gy7i0uS5Cs82m3KXERMqBGKsG5BGD0 x0Pftmr3iz4b3kF1vt41aPocHBzx1/OuR13wxPpW5rhVwykEYPQ9icV6WBzL2Uvf1OWvhXNe6z1b 9kP9qfUPGnxyuofEV5cPHeRyScy+akL8Hv078jAxnIHWvrz4neC7XXvDtxatLGkOq2xTzeMIf73P Hoa/KnxF4PutK1Qalo9w0NxBIJI9r4ZSOhBHQiu80P8Abp+J+i6JZ2NzdLfWtnIrMLmAsZMY6yAh jnGSd3WvZxDpYp+0otLyOHD+0oLkq6+Z9OfCrwo13Y3VnfK3mQn90WUr0yOOOvIrl/ih4QufDGqb ZI3MMq5V8bh16Z9f1ryvwp+3vdzeJluNa0+OGGW8Ekr2+UCxkkHCks3BIP3mPX72Bn2LxN+1j4B+ IVxCsWtCNogfNDQOVJPo2AT+nX2rzK2CqRWx2UsRGRwzeHbHW7Zt2I5FJ3KhAINQQ+EWiLrtbag+ UsB9R3rW8QeEpE8WNJpt1FNY3ESzLJHIjpJG3RgQcHrnIB/rXVWPhKTTrTiRJEYY6nJ9/wBK4VzJ 2Z06M8P8RWs8N0WRdrKcbQPu+3+fWrXhvxjcWM242/mevOG/CvVtb8BW+sx/vEVvqO309f615xrX h+PSr9mhYR7DgjoG+h5rop1WiJRuej/Cj4zWOhb1kS4haZ95U/Nt7Hv3444r0nUvjhaa5otwsi2z TYLQbCFbPQAr39cDpXzwdBuP7OW6t9snfG7DfiKpv8QdMiS4t76aS3khT5tyHA/Hv6/hXbTm5+Zl KNup7B/wmcIsZmkXbMpOcDg/561z8/7SEei6fvuZ2+yq/lshbb0Bx6Z/z0r5b+JH7Q19p2syJpms NcRMMgKxXZx0YYB/l9K891D4m6nqzsJbrzurHKDP519Dg8tUrSk9DxsVmFrxitT7ouv22fB9/oio t0sNwsexDcW+7ccdev1xzXzT8SvipqHizW2vLh1/eNtjkRNnmKMgcc9u2a8hl8ZLIu0xqOf73t6d OtF947mvIfLlKGNTkY7EfjX1GApUcNLmp/ifO46tVxEOSpsdpJ8QpE+Uysdp43LyPemy/Fv7N8si +Zz1L8N78j/Oa8+/tFrltgxtIyAen0qxa3tpc2+2fy1ZT0Dhen1Ir3JZlFLa54ccvlJ6O3mfQfhn 4tfDfw14fFlp99HZRyOXmVrNmk3Zz1APU88evpXjfxw+Imm+INYnXR5J57X7odofL3/h1xgDjFeT 6XqbTXSqrn5jj5a1dXs1KjLqWA5IP+FfjVKpCjJaH6pUpymrGcszKy8qAx5yRQdVjh+WR2ZgM4Ud Kyb0tBM23PmHhQfmyPWtLwl4an1e6aRlWRsj5ScHH6V3yzSyv0OOOBTdmXtJuJNQvQIcZU5LN/n2 rpdKupn1OE7vMb7uyNG9fQZPvV7S/BUls6zTLa2sK8bQrOe/XBwe9b2iyWejXPmRlZJF43JEFI/A DivNrZpKT0OylgYxOs8DeKdcsLiLb9q8oEFYtzIF/UHH5V6WvxM1iwijkaaNNoHyKQzfic9frXmO ieIlWZWKrtz3OMD6/wCNXPiT4vhsNAe4mljht4RgkHaPbA/iJ9K8ipUlJnoRppI9DvPj9qGv6lDL NdXFraLJzDFMWBA9QvXt27VN41/aMV7RY47iTy41/usWP15H8s18e+JviZBqetRm0uJJLdQDgg7c 9TgHHp/OtpfiFG9jtQsySLjpjBrX2fKlcy5tbHq3i79pfVNXX7Mk4jtVTbno3vnBI9frVDSviOut TrHcSStMwwPLjyM+uAP5V4dN43gt2kZpAzbsAbs7vz/OsxPHt28gEMkkJz0Vuc9hXVdONkZ63ue+ af8AEt/AvjRrxm3LDHtO5f6Z9hXr2j/t224ga3aGVY2QnzZmjCBgMj5QN3t98ZOPpXxXD4lkk+aa R3bPJc5z69hUM3ieRG3BgeOMk/56ik5Re4rM+lfiv8a0vNYt7yKa3UXMfmZLhmU9MdeB7Yrmr/4/ T6jCI5r6eXC4KrEF/AnFeF3HimW6iVWb7udvJPX6/QUQ66yyANIfYt3p+2ilYXKeyWnj+OVMqsgB 5ye/of8A69DeK2NxujZs9m+9/T37V5ND4raAjMhU47EipT46aMt96TuCen5fl+VV9aYvZo9OuNQW ItI+oNukPJ3KAPbrn+XHrWbcS26MskZVRnqMjBHuff8AzxXnsvjK4uj8zsqqfug446VJ/arNuYtu bH8ZyRUrFB7NH1b8Hv2ydR0dYNJv1WW1Zm/0qVvNuMkcckquAecntxzXoVr+1fpPi7QVtLi+2SzM YkNzOryucZAAjRQuCPfOQM5r4Uh8TOhJY54yAOMD/PFWrPxlPBPHJCqqykFSexHTpiueTizQ+hPF Gvx+M9bvrG8kLfZlyr8KXBPbn29O1SfAz4pP8KbyaZN3lTjySkj8LjnOMhc5PX8vfw2TxvqGq609 9cTxtcSEBysagEDgDGMD8PWuk13xqmt2VrC0NtbrDknYVzuPUtx39+ar21o8nQnlV7n2N4W+Oel+ INHW+nuIWBby2yDtB6Zxzn8MV0Vh8YtLIEMbNJGhA3r0U47/AP1jXwtpXjFrGJreGTarHJAJ554r rdA+IawD/SJrjaqhMqC3/wBf+Vc7prdGykz7cu7vTdb0iO4t51kEi/K3ytu/HFea/EiVYU+yyMvl z/jtPavG4PjKLLTVWG8mnSP+Eq2Rn0Pb8MfjXVf8LOtPiFaWKrIn25vkljGNwYcZI6fQn1rCpC2p tTl0MfVtDk0+58uRyMnhs5A/Qd643W79rCWSMxxtt4x6ivT9T0W4uUUHcCpx7/r/AI15t4/8PNa3 8ijc25uGz0PWop1XHZlyppkPhvWLDVpVt5LeGPd90sBwTnBzjrW5afC1RceddSLa2+Rv+YR5+jE+ 3Tb6fWvN9cjk0uNZI2aLjPyEqePQ5rIf4g3qO3mr9o2D5ZGxux+IOcfTvXrYXHStytnn1sPHofRv w++OEPhi/ttP1DUfOsIVaKMhwCikEgcjkZ6dOD3PJ9C8YftR6Po/hz/iXzJcTxL8u75Y2I7HkE9e ozj0r4KvviJdXvmbpJG7AM5PHpnr/KlsPFc0UDeXPLCJRtkAcjfj19R9a6JxhN8zFG8VY/Q/9nf4 42fxl0Bbj/R7e5ZtkkYflGGBjJ7HKkHnPpW/8R/AdreafIba38uR+Q6qBuYfwnA79eP1r83/AAr4 lk8N6zb6pb3ksFxA4dDHIVbP1H6+tfRnh3/gonNLaQw6jHJttpF84fut8iZ54Zi7sB1x3Ws6lHrA qMn1O41XxpqXwL1mRtRs2vNBuMBrtIxL9mHGQwU8HjqSB+OM+Y/HP41eGfEmlySaVt864O2VHAUM vBJ+UEZJPQE/pivTvix+0F4P8UfDXUbma6jiaC3LmN0ZLjkdFRgrlh7DHPJIr4jsPFtj9sdZF+Rj wdoB6+nb/wDXXRhIpu70sZ1rpWRuWulx6zeMI5GVOcZwOO2PzFZmqxNpcmPNaOTJwDjkc1bv/Een LbM1qypMy/LtIGPy/OuSGqtqFyzTyMW4B5x+eOte1HFST30PNeFiaepXclvuLc7sYPQ9fSs0+I8b tzfgOMVqXOu6W+l+TckAgfKw6g9unSuJ1SRreZhHIssanOScYHau6njJdzlqYNHRL4naM7o32nGC euahk1xp3yuWY9cMV/lXJya4ob5mx0GQeKjuNW2nKy498jP866qeNaZxywY7SfFU1lOsvmSL5Z6r j8RWhq/xY8wqsUckn97eeD/j/wDWrzca1ME27mVTzgH161ELsnOTluRya+Gk1J3Z9ZGNkdfJ44nl vvOHlrtOQrYwOv8AntXc6T8V47bTWCvJtjAyIjsBOO/TH6142H8vjJOfTv8A0qwL7arLuwuMdc5r KpFSLTse2aL8YrrWF/dqlvEuGMkjeZJx23HP8qW4+KCxWdy32yOR4xtADFnzz2PHtx6147b609pH sBXa3OD/AIZxVZ9bxlnkX5vmPzYzXPKKuWpOx6ZN8Z7pWVo2uWOQzK8h+bH49Oe1ReJ/jRqvi3TY 7WZ44oI+cIDz35P9e9eYt4ijRmG5fqD0NRzeKvLXcCoLe/Sq0WxOp3Wn68sdwvnSblHctzj2NaV5 49htY/LhZvdhJ/8AW+teUt4gZ2y0n3jjg8c9e9Pg1hmPLM2Oc5qXLuCj3O9fX43+bbuZuck9aWHx LluBtAOOBXDf2xnq23jsetSR6wSMfdOPf60D5UdtB4hZ26gcfTApW1vOfmX2PPFcYNbMSfK3fpnO c0Q6u0g5Pbgis3NjjC52q6/8n3sL2IGc/SkOvtjbuG3tz9OorkF1bZn5uBxx+tPXVsLwy8dDmp5m V7M6z+3jj73XqdtA1stJy3I+lclLrf3QZO3+RTF1dT0Zumc9KOZj9mdgNc27fm59D2/zzViHxGwG d3zH0XpXGx6uWH3u+0Y6CpI9WDnO77pyeaV2V7NHaprG9W2+vfnHvV2z8QeRGVbAbtzXBQeJ442b 5j83ocVKNZ8x/wB2R6nmi4+RHp9h4qjkgw21WJ65xmpX8Rsw6r6jj+ZNeTnxUkUmGk2nPPOc1NH4 8WOT7ysM/eJzT1Fyo9Pk8bTQp97YyjjaMjHHT9afb/EySGM7rh3ZegAxn+VeeJ4sW9K5KgdMjIwP zP8AKov+EhjDnbIrFSOKOYfLE9Lb4ryzJ5Zlmjj64Veo/wDr1r/Dz42N4W8YWNzJPcKscg3/ADja yng5UZ9c4614tPq8kkZKttxxjPaoF1NmGNzNnk5NS9RezR9+XX7TfhM2zTXGqWtsI1+Y795bjOFX 7xx6AHGRU1nq+meOXhuIJFu7OdA8blCpPbgHB/8Arivz/wD7Q+zjd78cdK774W/HrVfAWl/YoZt9 ru3YwvmwDkkpuGw5ODg59vfF0uxrzWPq3xl4UtUZo42tV/iQY4x6dD+fPT3ryTxZJF4R1Dc8IaJh wigtuznt7+tanw++JMvxE02O9u2bcqjq2SR/tEcKTxxjA4rC+LrR3lncQSOyboy6lW3MvXjjHXH6 1MLp2Jk0zltbjt73e1qvkclgpQD8eKw73UbjTIVeaGVVPRiOn1rN8F+JVs7r7PIrK24rl2O725+u K6TU9es57d4ZY9ioDzuPzV2xrSg+Uw5E1octdeMJuFVtqk4+Xr7Vn3epzWsm19y+mB+dQa7Bi8V4 5htznJXBwD39+KydfmmulXy5F3YxgnH/ANau+FR7oy5ehpTeLdsbKGYbvVu/+f5VnjxybNivvxg9 /WuWvLqS3fayvuXjmsjU9RZwVJbt2PP611QldGco9D0UfFCOKTar9COtPb4nKD8zKd3J9D6814/c 3rQyN8zY+uc0z+3ZUPzbtp644reMkzGUD1O78crcfdaMc9dp4/z9Kz73xszfKrP8vPoa87k8QyJ8 pz8xzx1xTj4hkdf9odyO9dcZW2MXHW52zeKGKr8+7j8qIvEuScE/jzXDy+IGK7un+7QviEgk/wCf 1NaKoZyp6nUG5WPC7scn2psd2c7ehrBfV/lVt3BPT+lQz6+zccdehPf/AD396+bPUOl/tFIfvMwO OgNRN4iOMrj8+lcw2stM3+swD2XuaY2o8beTj6VMr20KidFceIfLIbLBs8YGKry6ruOdzfMeMnpX OtqC7Www/A9aa2sLGflbce/NZalHQf2j8/Xb7+lI+qMD1OMd/wDGucGrbj1+lObUQV4yc/xUgN46 izfeblh0zU39q/K2Se2B0rl31IRpwSeeeoH6VG2t7G3FvegDr01Ts2OnPzVImsqVHzVxDeJM9Dxj j6VLaa1v+8zY9jRygdvHqm4f3iR/exUi6jk/eOMZ5xxXJrrSlfmO4dPUVI2uBcc/n61LjcLnUSaw EXax5x+eaqjxAyS53HPp61y8mvsx2qxI9On+etQ/bWnOWk2g88VPJpqO7Ouk8UCJPlOeOMmof+Es WRwFb9a5O6u28v8Ai29vcVUjv2ikX7zL2JB4qvZod2ehQ6/vT+9689KZfeI22YVmHcdq4hvErKOp 9KWXXmZPvZ3ZOc8fnRyIm7OmGtv5v+sb8ef896tR+JXhj2liAo65zXHW+tYIZm59zwadNeq5B3Z9 vWnZDuzoLnxC287WYsDjP86gfxRLj7x65J64rm7jUNrMGYnHv1povMDdz9PUUxXO0s/F8xjVVfaO gNbGna0Zju3ZJHzc1wNndCVOBz0rRsLqThmbbz9c1LiuhUWlueiRaztt2+bn1p660rLu4/OuNGrG OIhn5UZ4Joi1hd33u3+TWXK0a8yOouta8x/mdxnjg4pqawy9WYn64/WubutWw3ysOPxxTo9Z2L19 uvNHKxOSPSvBfxVn8IyrJDHCP7ztl2I68AnA6Y98fjXSeKfjzc+JIrULNb/KpdzHG0cm48AN24HT BNeHvr6xNk/w9PX2qe08RI65B+bHTNL2et2Tfsd3J4mELkqdvbOcZon8dzbMGdxluikBffAFcPNr uUbO38Tx+FUW1Qq+5V59+x9K3sZncSeJRM7M8jNjoQeRVc66oXlljXqW6AfU1xv9snON2W6Djr+V V31htgwx2sefbNa0zM6bUtWjOGV433cjad3TNZVze27D5m75xnn3rEfUiT8pPXON1Z11rEhm4+Vu +0cmuqnKxLR2a2treRqwXfj0G3P+NR3Hh20iHmCNgM/dL9M/zri4PFBgJRlDLnJ55Hv/AJ60278S NOqnfJ8pJAzwP88/nXVGXVEyj0Z1moGxht1Xy4129s9KrqLaWMsoWL0GBtNcnLqzTHdv6/mab/bb r/Fz2IABA61ftGZ8iOnurPcGwvbt29OapPb7WwzbfU//AKqr6d4g/uhs+5AzVgXAuvu7sjrgcU41 GhSpp7FQ6tkfe3Fjg/jTX1Hd3GGGe/NZ8X3vxFV5fuj6/wBBXmNWOk0ZNbTd3YDpjrUE2uFg21uM flWc33h/nsKry/6qOkBpSaqxk+9n2I/rSR3TP/Ftql3/AOBf1NB6r/wP+VAGgt7s4O3rjH8qV77L ZZhx04yRiqUv+tX8P5VBcdF+v9TS3Gi3NqWQzbgD0zjNVW1A+Z8v55/D/CoR938FqP8Au/570lFF ll75l9fl6dsUseokDOW+vY1TH3G/Cnf8sf8APrVWJkzWg1JkC/N83POcVJ/abzd93rxismL/AFv4 D+VXD/x7N/umsZKzHIuQ3igbWG5vcc59aeuoGNztxnGf0rOj++P+A/ypp/1zfX+tVFD6GsbrevzH oMfL3/wqnNLgfL+Xr+NLP99fp/U1Vl+7/n2qmiVIlR+Dxz9en4UPdttzu+bHUd6h/ib/AHv6imr/ AKlqXKUSLcbh/EuPf1qRb5lkZs8HtmqsH3m/3v8ACmw/fb8f61MkBaln3Ddu9h7U1LzJwcYyB/So 5vuf8DqCDt/uH+ZpJAatpqLJjHDHAz6kVpR64qxZ4LZzj06/nWDb/wDs39KSP75+h/pSsBvprbGQ qGX246VYj1nG3Hr6E4/zmsG2++P93/2WrQ/1h+n9RSA1l1P5e7dsHjNMfWTGfvYx1z6VU/jqref8 ezf7o/pQM1v7X82PlvfHX/Peq662yNwfQ8Vmp/qf8+9V5vur/uD+YoEdEmvs38Q49PanjWN+AvHG evXNYkP3T/10NTL/AMe/4L/WgDSe+yyj279hUb3jOcbufYYz+tVl+4v+9/QUg6j/AHa0prS5mTXN 8x/2uM8jr7ZrPmvtz9CR1yOCKnn+43+fSqF19/8A4F/hW0QEllyGwSe/HGKiuJirDa2W9MdKhuP9 SPxpR978P6mtIyaYB9rYf4e1It8V7L6Y9M4qB/8AXN9Wpr/eX8K6bmZdh1KRC23A+o9K0ILlpl+V irZ5GM1hp0X6/wCNbGjf67/tkv8AKmB//9k= --b1_d6f229aa0f78a542e10d98684d2f6683--